Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Regler för etablering av ny kurs på forskarnivå

Allmänt om kurser och kursplaner

Utöver avhandlingsarbetet förekommer poängsatta delar av forskarutbildningen i form av antingen kurser eller individuella åtaganden (även kallat annat poänggivande moment).

Fakultetens vägledning kring skillnaden mellan kurser och individuella åtaganden (annat poänggivande moment) (PDF, 185 kB, ny flik)

Enligt universitetets föreskrifter för utbildning på forskarnivå ska en kurs ha en fastställd kursplan. Vid naturvetenskapliga fakulteten är det nämnden för utbildning på forskarnivå (NUF) som fastställer kursplanerna. I NUF:s handläggningsordning kan du läsa om hur hanteringen och etableringen av en ny kursplan går till.

För dig som är lärare

När du som lärare vill etablera en kurs ska du kontakta studierektorn för forskarutbildning vid din institution. Studierektorn kan upplysa dig om vilka processer som eventuellt finns inom institutionen, hur du ska gå till väga och vilka tidsramar som gäller.

När det står klart att en kurs kan etableras ska en kursplan formuleras enligt fakultetens två mallar nedan. Det är sedan institutionens studierektor för forskarutbildning som förmedlar kursplanen till fakultetskansliet för fastställande.

Fakultetens mallar för kursplaner

Det måste finnas en svenskspråkig och en engelskspråkig version av kursplanen. Observera att kursplaner alltid måste fastställas på svenska, även om det gäller en helt engelskspråkig kurs. Detta eftersom svenska är myndighetsspråket.

För dig som är studierektor för forskarutbildning

Som studierektor är det din uppgift att förmedla kursplanen till fakultetskansliet. Innan du skickar in kursplanen behöver du säkerställa att:

  • Lärandemålen är formulerade som aktiva verb och stämmer överens med kursinnehållet och den övergripande målsättningen med kursen.
  • Det finns både en svenskspråkig och engelskspråkig version av kursplanen.
  • Kursplanen är utformad enligt fakultetens mallar.

Skicka kursplanerna till fakultetskansliet via e-post, FU-kursplaner [at] science [dot] lu [dot] se.

Datum för fastställande av kursplaner

Fakultetens nämnd för utbildning på forskarnivå (NUF) fastställer kursplaner två gånger per termin.

Kursplaner som ska fastställas ska skickas till fakultetskansliet via e-post FU-kursplaner [at] science [dot] lu [dot] se vid följande tidpunkter.
 
Kursplaner som ska fastställas under våren:

  • Tillfälle 1: skicka in senast 15 januari
  • Tillfälle 2: skicka in senast 15 april

Kursplaner som ska fastställas under hösten:

  • Tillfälle 1: skicka in senast 15 augusti
  • Tillfälle 2: skicka in senast 15 oktober

Kontakt

Benedicte Sato Arentzen
Administrativ samordnare
Kontaktuppgifter till Benedicte Sato Arentzen – medarbetarwebben.lu.se