Arbeta med jämställdhet och lika villkor

Här hittar du bland annat verktyg för jämställdhetsarbete, information om jämställdhetsintegrering och värdegrundsarbete, planer och policys samt tips på rapporter, studier och böcker inom ämnet jämställdhet och lika villkor.

Lunds universitets jämställdhetsarbete

Jämställdhet och lika villkor – medarbetarwebben.lu.se

Verktyg för mångfald

Publikation: "Equality, diversity and inclusion at universities: the power of a systematic approach" – leru.org

Verktyg för jämställdhetsarbete

Rekrytera jämställt

Jämställdhetsintegrering

Värdegrundsarbete i akademin

Fler rapporter och studier

Boktips

Projekt som beviljats medel

  • Antidiskrimineringsutbildning på institutionsnivå
  • Processobservatörer vid rekryteringar
  • Genusintegrerad karriär-coachning
  • Bias vid kursvärdering