Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsstöd

Stöd i frågor som rör den vetenskapliga verksamheten

Om du behöver stöd eller har frågor om den vetenskapliga verksamheten (exempelvis frågor som rör publicering, författaransvar eller forskningssamarbeten) kan du vända dig till fakultetens vetenskapliga ombud. Per Lundberg, professor vid biologiska institutionen, är fakultetens ombud fram till och med 31 maj 2022.

De vetenskapliga ombuden har en mandatperiod på tre år, rapporterar årligen till fakultetsledningen och ingår i ett fakultetsövergripande nätverk.

Kontaktuppgifter till Per Lundberg – medarbetarwebben.lu.se

Få hjälp med innovation, patent och kommersialisering

LU Innovation är navet för innovation och kommersialisering vid Lunds universitet. LU Innovation kan hjälpa dig med affärsutveckling, patentrådgivning, juridik och finansiellt stöd. Genom holdingbolaget kan universitetet även hjälpa till att bilda nya forskningsbaserade bolag och licensiera ut forskningsresultat till redan etablerade bolag.

Naturvetenskapliga fakultetens kontaktpersoner på LU Innovation är:

  • Thomas Rundqvist, affärsutvecklare (tomas [dot] rundqvist [at] innovation [dot] lu [dot] se)
  • Per Mercke, patentrådgivare (per [dot] mercke [at] innovation [dot] lu [dot] se)

LU Innovations webbplats

Få hjälp med forskningsfinansiering

Avdelningen för forskningsservice vid Lunds universitet erbjuder dig stöd och hjälp i frågor om extern forskningsfinansiering. Verksamheten har ett särskilt ansvar för EU:s ramprogram för forskning. Forskningsservice kan bistå dig under hela processen – från ansökan till avslutat projekt.

Kontaktuppgifter till Forskningsservice – medarbetarwebben.lu.se