Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsstöd

Stöd i frågor som rör den vetenskapliga verksamheten

Om du behöver stöd eller har frågor om den vetenskapliga verksamheten (exempelvis frågor som rör publicering, författaransvar eller forskningssamarbeten) kan du vända dig till fakultetens vetenskapliga ombud, Per Lundberg som är professor vid biologiska institutionen.

De vetenskapliga ombuden har en mandatperiod på tre år, rapporterar årligen till fakultetsledningen och ingår i ett fakultetsövergripande nätverk.

Kontaktuppgifter till Per Lundberg – medarbetarwebben.lu.se

Publicera, hantera och bevara din forskning

När du ska publicera dina resultat behöver du välja vilken tidskrift du ska skicka ditt manuskript till. Samtidigt har du som forskare och doktorand ett särskilt ansvar för att din publikation publiceras så fritt tillgängligt (open access) som möjligt. Naturvetenskapliga biblioteket erbjuder stöd i frågor som rör publicering i tidskrifter.

Publicera dina forskningsresultat fritt tillgängligt – naturvetenskap-bibliotek.lu.se

Datahantering är något som genomsyrar hela forskningsprocessen, och en väl genomtänkt och planerad datahantering är en förutsättning för öppna forskningsdata. Du kan behöva fundera över många olika aspekter inför, under och efter ditt projekt. Naturvetenskapliga biblioteket erbjuder stöd i frågor som rör hanteringen av forskningsdata.

Stöd för att hantera forskningsdata – naturvetenskap-bibliotek.lu.se

Att bevara dina forskningshandlingar handlar inte bara om att göra ett avtryck. Den forskning som du bedriver idag kan visa sig bli en ovärderlig källa för framtidens forskare. Därför är det viktigt att du vet vilka forskningshandlingar som ska sparas och vilka som ska gallras.

Stöd för bevarande av din forskargärning – naturvetenskap-bibliotek.lu.se

Registrera din forskning i forskningsdatabasen LUCRIS

Genom att registrera din forskning i forskningsdatabasen LUCRIS gör du din forskning tillgänglig för såväl kollegor som det omgivande samhället. Uppgifterna du registrerar blir nämligen synliga i Lunds universitets forskningsportal, som är universitetets ansikte utåt när det gäller forskning. LUCRIS är också ett viktigt verktyg när universitetets forskning ska utvärderas.

Som forskare eller doktorand ansvarar du för att registrera information om din forskning enligt fakultetens riktlinjer och hålla informationen uppdaterad.

Stöd för att registrera din forskning i LUCRIS – naturvetenskap-bibliotek.lu.se

Få hjälp med publicerings- och citeringsanalyser

Publicerings- och citeringsanalyser är kvantitativa statistiska analyser av vetenskapliga publikationer som går under samlingsnamnet bibliometri. Det omfattar exempelvis att mäta produktivitet i form av antal publikationer, att mäta publikationers genomslag i form av citeringar och att ta fram och visualisera samarbetsmönster och ämnesstrukturer. Naturvetenskapliga biblioteket erbjuder stöd och hjälp med publicerings- och citeringsanalyser.

Stöd för publicerings- och citeringsanalyser – naturvetenskap-bibliotek.lu.se

Få hjälp med forskningsfinansiering

Avdelningen för forskningsservice vid Lunds universitet erbjuder dig stöd och hjälp i frågor om extern forskningsfinansiering. Verksamheten har ett särskilt ansvar för EU:s ramprogram för forskning. Forskningsservice kan bistå dig under hela processen – från ansökan till avslutat projekt.

Kontaktuppgifter till Forskningsservice – medarbetarwebben.lu.se

Få hjälp med innovation, patent och kommersialisering

LU Innovation är navet för innovation och kommersialisering vid Lunds universitet. LU Innovation kan hjälpa dig med affärsutveckling, patentrådgivning, juridik och finansiellt stöd. Genom holdingbolaget kan universitetet även hjälpa till att bilda nya forskningsbaserade bolag och licensiera ut forskningsresultat till redan etablerade bolag.

LU Innovations webbplats