Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kvalitetsarbete inom utbildning på forskarnivå

Här kan du läsa om planen för kvalitetsarbetet inom fakultetens utbildning på forskarnivå. Du hittar även information om vart du vänder dig om du vill ta del av planen i sin helhet.

Fakultetens ansvar

Fakultetsstyrelsen har det övergripande ansvaret för allt kvalitetssäkrings- och kvalitetsutvecklingsarbete inom fakulteten. Den del av detta arbete som rör utbildning på forskarnivå samordnas av fakultetens nämnd för utbildning på forskarnivå.

Kvalitetsarbetet följer Lunds universitets föreskrifter och policy, som fastställer att fakulteten ansvarar för:

Hur arbetet med dessa tre övergripande processer är organiserat vid fakulteten fastställs av fakultetsstyrelsen i särskilda planer för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Planerna löper över sexårsperioder, men följs upp årligen och revideras vid behov. Den nuvarande planen för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning på forskarnivå (STYR 2019/2064) gäller 2019–2024 (se information längst ner på sidan om hur du kan ta del av planen).

Den kvalitetssäkrade utbildningens innehåll och omfattning

Naturvetenskapliga fakultetens utbildning på forskarnivå omfattar 22 ämnen fördelade på nio olika institutioner. Mer information om utbildningens innehåll inom respektive ämne finns i de allmänna studieplanerna, som fastställs av fakultetsstyrelsen på förslag från nämnden för utbildning på forskarnivå. För redan antagna doktorander och andra med behörighet finns mer detaljerade beskrivningar av utbildningen och dess förutsättningar i programytan för fakultetens utbildning på forskarnivå i lärplattformen Canvas.

Drygt 300 helårsstuderande doktorander utbildas för närvarande vid fakulteten. Var sjätte helårsstuderande vid fakulteten är därmed doktorand, vilket innebär att en relativt stor del av fakultetens utbildningsverksamhet bedrivs på forskarnivå. Varje doktorands utbildning är individuellt planerad och, efter samråd med doktorand och handledare, fastställd genom prefektbeslut i en individuell studieplan. För varje individuell studieplan utser prefekt (eller motsvarande) en institutionsrepresentant som har ansvar för att koordinera planeringsarbetet och bereda beslutet att fastställa den individuella studieplanen.

Ta del av fakultetens forskarutbildning i siffror – naturvetenskap.lu.se

Ta del av nuvarande plan för kvalitetsarbetet (2019-2024)

Personal inom fakulteten kan ta del av hela planen (inklusive bilagor och revideringar) på fakultetens SharePoint-sida. Om du vill få tillgång till planen men saknar behörighet till SharePoint-sidan, kan du kontakta Aleksandra Popovic.

Läs hela planen för kvalitetsarbetet på fakultetens SharePoint-sida

Kontaktuppgifter till Aleksandra Popovic – medarbetarwebben.lu.se

Kontakt

Aleksandra Popovic
Utbildningskoordinator inom forskarutbildningen
Kontaktuppgifter till Aleksandra Popovic – medarbetarwebben.lu.se