Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ansök om lärarexcellens (ETP)

Meriteringsgraden ETP är ett sätt att främja pedagogisk skicklighet och att därmed säkerställa en hög utbildningskvalitet. Med fler meriterade lärare skapas goda förutsättningar för framgångsrikt pedagogiskt utvecklingsarbete och för ökad status åt undervisning. För den enskilda läraren innebär ETP-graden en löneökning och en betydande merit vid anställning och befordran.

Ansök senast 31 januari

Fakultetens lärare kan ansöka om att få sina pedagogiska meriter bedömda och bli antagna till naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska akademi. För att få din pedagogiska portfölj bedömd under våren ska du skicka din ansökan som PDF till helen [dot] johansson [at] science [dot] lu [dot] se senast 31 januari. Utskrift av portföljen skickas till registrator Helen Johansson, kansli N, Hs 39.

Ansökan om att bli ETP-lärare ska innehålla:

  • Pedagogisk portfölj
  • CV med en särskild avdelning för pedagogisk verksamhet
  • Prefektens rekommendation
  • Intyg om genomförda samtal med två granskare

Läs om kriterier och bedömningsprocess (PDF, 307 kB, nytt fönster)

Förberedande workshop – Den pedagogiska portföljen

Är du intresserad av att bli ETP-lärare så kan du anmäla dig till kursen "Workshop – Den pedagogiska portföljen". Workshopen ges som stöd för lärare som vill utveckla sin förmåga att reflektera över sin pedagogiska gärning i utvecklings- och/eller meriteringssyfte. Kursen ges tillsammans med LTH.

Läs mer om kursen på LTH:s webbplats

Fakultetens ETP-lärare

Helena Alexanderson, geologiska institutionen

Helena AlexandersonJag blev ETP-lärare för att jag är intresserad av pedagogik och ville få möjlighet att diskutera mitt intresse med andra lärare. Det var också ett bra sätt att få ett intyg på min kunskap och förmåga, samtidigt som det innebar en välkommen löneförhöjning. När jag hade gått kursen ”Workshop – Den pedagogiska portföljen” kände jag att målet att bli ETP-lärare var nåbart. På vägen dit lärde jag mig att bättre kunna sätta ord på och strukturera mina tankar om lärande, vilket gör att jag kan bli en bättre lärare och att mitt pedagogiska arbete får en tydligare riktning. Jag önskar att fler lärare vid fakulteten ansöker om att bli ETP-lärare så att vi kan visa att vi tar undervisningen på allvar och gör det bra.

Jonas Ardö, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Jonas ArdöUtöver meritering och löneökning är det en självklarhet för mig att engagera mig i undervisningskvalitet genom den givande ETP-processen, eller andra åtgärder som stimulerar vettig grund- och forskarutbildning. På vägen mot ETP har jag utvecklats från aktiv till aktiverande, från att påstå till att fråga, och från att "snitsla färdiga banor" till att stödja utveckling av verktyg för att hitta rätt i "kunskapsdjungeln". Jag tycker att fler borde bli ETP-lärare så att vi bättre kan nyttja de skattemedel vi satsat på utbildning.

Tomas Brage, fysiska institutionen

Tomas Brage

Varje gång jag går in i ett rum med studenter så ställer jag mig frågorna: Kommer de att lära sig något av det vi gör tillsammans idag? Är det jag gör på något sätt en hjälp i det lärande som studenterna vill genomgå under utbildningen? För mig är det naturligt att närma mig dessa frågor med samma allvar som när jag väljer ett forskningsprojekt. ETP blev en perfekt metod för att begrunda, beforska och formulera vad förutsättningarna för lärande är och hur jag kan arbeta med dem. På senare tid har jag intresserat mig allt mer för hur vi kan utvidga vår undervisning till att bli mer inkluderande och vad vi kan göra för att kämpa mot de stereotyper som existerar och den bias som vi alla lider av.

Marcus Carlsson, Matematikcentrum

Marcus CarlssonJag ansökte om ETP för att det är en merit, för att det leder till en löneförhöjning och för att det är roligt att ens pedagogiska ansträngningar uppmärksammas. Att aktivt fundera över studenternas lärande gör att man hela tiden utvecklas som lärare, jag kan nog inte ge ett kort svar på hur jag utvecklats personligen. Det viktiga är att undvika slentrianmässig undervisning och alltid föra en dialog med studenterna om deras lärande. Det finns massor av moderna trix och koncept som man kan använda sig av för en mer dynamisk undervisning, men det är samtidigt viktigt att komma ihåg att studenterna inte är försökskaniner. Förändringar bör göras i små steg. Att ansöka om ETP är i sig en givande investering som får en att reflektera djupare över sin undervisning än man annars skulle gjort. Ens egen utveckling över tid blir synlig och framtida riktningar och brister tydliga under arbetets gång.

Sofi Elmroth, kemiska institutionen

Jag var med i den första omgången lärare som antogs till den pedagogiska akademin. För mig var det ett bra tillfälle att fundera kring min undervisning och få hjälp med nya tankar kring in- och utlärandeprocessen. Som ETP-lärare gör jag mer medvetna val i min undervisning och i min roll som kunskapsförmedlare. Jag tycker att fler lärare borde söka till den pedagogiska akademin eftersom det är ett bra tillfälle att fördjupa och förbättra sin pedagogiska medvetenhet. Du får också möjlighet att utbyta idéer kring lärande och undervisning, både med kollegor vid fakulteten och med specialister.

Karin Hall, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Karin HallFör mig kändes det naturligt att bli ETP-lärare eftersom jag är intresserad av pedagogik och undervisning. Jag ville träffa likasinnade och ha inspirerande diskussioner. Sedan jag blev ETP-lärare har jag blivit bättre på att uttrycka och verbalisera mina tankar och idéer i diskussion. Jag har också motiverats och inspirerats av att lyssna på andras erfarenheter och idéer. Den pedagogiska akademin är ett utmärkt forum för dig som vill utvecklas som lärare och förbättra den undervisning som du bedriver.

Susanne Pelger, PLUS (Pedagogik-, Lärande- och Utvecklingsstöd)

Susanne PelgerNär vi skulle inrätta den pedagogiska akademin vid naturvetenskapliga fakulteten fick jag möjlighet att skriva en pedagogisk portfölj och bli bedömd på LTH, där det redan fanns en akademi. Jag ville själv gå igenom processen innan jag höll den första workshopen om portföljskrivande. ETP-graden har stärkt mig i rollen som lärare. När jag skrev på min pedagogiska portfölj blev jag tvungen att sätta ord på min magkänsla, vilket gjorde mig mer medveten om varför jag gör som jag gör i min undervisning. Jag hoppas att fler av fakultetens lärare söker till den pedagogiska akademin. Det är ett sätt att höja undervisningens status samtidigt som ETP-graden har stor betydelse när du till exempel ska ansöka om befordran.

Lars B. Pettersson, biologiska institutionen

Lars PetterssonAtt skriva ihop sin pedagogiska portfölj är jobbigt men verkligen värt det. Du tvingas reflektera över hur du jobbat, jobbar och vill jobba utifrån ett pedagogiskt tänkande som är baserat på forskningsresultat, teorier och erfarenheter. Jag känner mig mycket nöjd med hur portföljen arbetades fram och hur jag fick feedback på den. Efter att ha jobbat igenom min ansökan till den pedagogiska akademin ser jag på min verksamhet med helt nya ögon. Att bli ETP-lärare efter utvärdering innebär ett erkännande och jag är mycket tacksam över att vara en del av den pedagogiska akademin. Det är ett värdefullt nätverk där vi diskuterar idéer och framtida möjligheter, men också hur vardagen som universitetslärare ser ut.

Nils Ryde, institutionen för astronomi och teoretisk fysik

Nils RydeSom universitetslärare ser jag forskning och undervisning som mina kall. Jag utvecklas och meriterar mig naturligt i forskningen, men undervisningen har tidigare hamnat lite i skymundan. Därför är jag glad att vi numera har en pedagogisk akademi vid fakulteten – det innebär en tydlig karriär- och meriteringsväg för undervisningsdelen. Jag har lärt mig mycket på vägen till den pedagogiska akademin, till exempel tänker jag på ett utvecklande och strukturerat sätt i min undervisning. Det borde vara en naturlig ambition hos alla universitetslärare att meritera sig. För att kunna diskutera ämnesspecifika förhållningssätt och pedagogiska medel behöver vi fler ETP-lärare, inte bara vid fakulteten utan också inom de olika ämnena.

Marie Skepö, kemiska institutionen

Marie SkepöJag sökte till den pedagogiska akademin eftersom jag har ett stort intresse för undervisning och pedagogik. Arbetet med den pedagogiska portföljen gav mig möjlighet att reflektera över min roll som lärare, vilket var mycket lärorikt. Löneförhöjningen var också en bidragande orsak till att jag ansökte om att bli ETP-lärare. Den pedagogiska akademin är ett mycket värdefullt nätverk som ger oss lärare möjlighet att utbyta erfarenheter samt få tips och råd kring lärande och undervisning. Jag hoppas att fler lärare tar chansen och söker till akademin.

Charlotte Sparrenbom, geologiska institutionen

Charlotte SparrenbomMålet med att arbeta som lärare vid ett universitet är naturligtvis att motivera, inspirera, hjälpa och stötta studenterna i deras lärande samt locka fram nyfikenheten att förstå hur saker fungerar, lära mer och ifrågasätta. Lyckas vi inte med detta, uppfyller vi ju inte vår uppgift! Det känns naturligt att jobba med sig själva för att bli en bättre lärare och det finns alltid förbättringspotential. Att skriva en pedagogisk portfölj var ett bra tillfälle att fundera över min undervisning och kring lärandeprocessen. Som ETP-lärare hoppas jag kunna göra mer medvetna val i min roll som kunskapsförmedlare och kunna bidra till diskussionen kring pedagogik med mina kollegor. Att reflektera över hur vi arbetar och ständigt förbättra vår egen insats borde vara en självklarhet för alla lärare, och därmed önskar jag att alla lärare inom fakulteten strävar efter att bli ETP-lärare och antagna i den pedagogiska akademin.

Charlotta Turner, kemiska institutionen

Charlotta TurnerJag blev ETP-lärare för att jag vill bidra till att lyfta pedagogiken inom forskarutbildningen. Doktorander är en viktig studentgrupp vars utbildning och lärandemål kräver en lika god pedagogik som grundutbildningen. Ytterligare en motivation bakom min ETP-ansökan är få möjligheter att diskutera intressanta frågor i ett lärarkollegium. På min väg mot att bli ETP-lärare har jag utvecklats i min pedagogik genom att lära mig olika typer av handledning. Jag har också upptäckt att det finns en poäng i att öppet diskutera mitt handledarskap med mina doktorander. Fler lärare vid Lunds universitet borde avsätta tid för att reflektera kring sin pedagogik. Processen att bli ETP-lärare är relativt lång eftersom den kräver studier och eftertanke, men den är oerhört utvecklande och inspirerande. Jag hoppas att fler lärare skriver ihop sin pedagogiska portfölj med fokus på forskarutbildningen.

Ola Wendt, kemiska institutionen

Jag fick upp ögonen för pedagogiskt portföljskrivande i samband med att jag gick den högskolepedagogiska fortsättningskursen. Jag tyckte att det var ett spännande sätt att reflektera över min egen undervisning och kände att jag ville utvecklas inom området. Arbetet i den pedagogiska akademin har vidgat min horisont – jag träffar regelbundet andra ETP-lärare och det är otroligt lärorikt att utvärdera nya ansökningar till akademin. Jag hoppas att fler lärare tar chansen och ansöker om att bli ETP-lärare, vi behöver lyfta fram undervisningen som en central del i vår verksamhet.

Kenneth Wärnmark, kemiska institutionen

Man lär sig otroligt mycket om sig själv under ansökningsprocessen till den pedagogiska akademin. Processen gav mig självinsikt om vilken typ av undervisare jag är och hjälpte mig att identifiera mina starka och svaga sidor som lärare, vilket är viktigt för min fortsatta utveckling. Jag ansökte om att bli ETP-lärare bland annat för att se om jag skulle klara den pedagogiska akademins rigorösa granskning. Men jag ska inte sticka under stol med att den medföljande löneförhöjningen också var ett argument. Det är viktigt att vi får fler ETP-lärare vid fakulteten så att vi kan trycka på för att få mer pengar till grundutbildningen. En stor fördel med ETP är att du redan har den pedagogiska meriteringen avklarad vid ansökan till en professur.

Övriga ETP-lärare

  • Katarina Hedlund, biologiska institutionen
  • Bo-Anders Jönsson, avdelningen för medicinsk strålningsfysik
  • Jan-Fredrik Olsen, Matematikcentrum
  • Hans-Erik Åkerlund, kemiska institutionen

 

Sidansvarig:

Kontakt

Frågor om den pedagogiska akademien
Susanne Pelger
Pedagogisk utvecklare
070-284 02 77
susanne [dot] pelger [at] science [dot] lu [dot] se

Frågor om ansökan
Helen Johansson
Rekryteringshandläggare
046-222 36 09
helen [dot] johansson [at] science [dot] lu [dot] se