Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ansök om befordran

Befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor

Som biträdande universitetslektor har du rätt att söka befordran till anställning som universitetslektor. För att du ska bli befordrad krävs att du uppfyller behörighetskraven samt bedöms vara lämplig enligt bedömningsgrunderna. Du kan endast ansöka om befordran vid ett tillfälle.

Riktlinjer för befordran till universitetslektor (PDF, 320 kB, ny flik)

Befordran från universitetsadjunkt till universitetslektor, eller från universitetslektor till professor

Som tillsvidareanställd universitetsadjunkt eller universitetslektor har du möjlighet att ansöka om befordran till högre anställning. Din ansökan initieras och planeras genom en dialog med prefekten på din institution, och kan inledningsvis tas upp i ditt utvecklingssamtal.

Din befordran ska baseras på ett strategiskt övervägande av prefekten. I din ansökan behöver du inkludera övervägandet, i vilket det även ingår en bedömning av dina dokumenterade bidrag till verksamhetens utveckling samt din lämplighet för befordran. I slutändan är det fakultetens dekan som fattar beslut om huruvida din ansökan ska prövas eller inte.

Ansökningshandlingar

Vi rekommenderar att du skriver din ansökan på engelska eftersom den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Din ansökan ska innehålla:

 • A) Försättsblad och personligt brev
 • B) CV
 • C) Förteckning över utvalda publikationer
 • D) Vetenskaplig meritportfölj
 • E) Pedagogisk meritportfölj
 • F) Meritportfölj för ledarskap och administration
 • G) Meritportfölj för samverkan, innovation och entreprenörskap
 • H) Utvalda publikationer (enligt C ovan) max 10 stycken
 • I) Samtliga bilagor och intyg

Strategiskt övervägande av prefekten

Ansöker du om befordran från universitetsadjunkt till universitetslektor, eller från universitetslektor till professor så ska din ansökan även innehålla ett strategiskt övervägande av prefekten vid din institution.

Instruktioner och försättsblad för ansökan

På svenska

Nedan kan du ladda ner instruktioner och försättsblad för din ansökan om befordran. Försättsbladet kan du fylla i digitalt efter att du har sparat filen på din dator.

På engelska

Nedan kan du ladda ner instruktioner och försättsblad för din ansökan om befordran. Försättsbladet kan du fylla i digitalt efter att du har sparat filen på din dator.

Skicka din ansökan

Handlingar som ska skickas med e-post

 • Ansökningshandlingarna A–G, skicka som en sammanhängande PDF-fil.
 • Ansökningshandling H, skicka som en sammanhängande PDF-fil.
 • Ansökningshandling I, skicka som en sammanhängande PDF-fil.
 • Strategiskt övervägande från prefekten om du ansöker om befordran från universitetsadjunkt till universitetslektor, eller från universitetslektor till professor.

Skicka handlingarna till helen [dot] johansson [at] science [dot] lu [dot] se (helen[dot]johansson[at]science[dot]lu[dot]se).

Handlingar som ska skrivas ut och skickas med post

 • Ansökningshandlingarna A–G, skriv ut på enkelsidigt, ohäftat papper.
 • Ansökningshandling I, skriv ut på enkelsidigt, ohäftat papper.
 • Strategiskt övervägande från prefekten om du ansöker om befordran från universitetsadjunkt till universitetslektor, eller från universitetslektor till professor.

Skicka handlingarna med intern eller extern post.

Intern post

Helen Johansson, kansli N, HS 39

Extern post

Lunds universitet, kansli N
Helen Johansson
Box 118
221 00 Lund

Kontakt

Relaterad information

Process vid befordran (PDF, 30 kB, ny flik)

Lunds universitets anställningsordning hittar du i regelverket för personal på Lunds universitets medarbetarwebb.
Regelverket för personal – medarbetarwebben.lu.se