Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ansök om befordran

Befordran

Biträdande universitetslektor till universitetslektor

En biträdande universitetslektor ska ha rätt att söka befordran till anställning som universitetslektor, och ska efter ansökan befordras om vederbörande har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som naturvetenskapliga fakulteten ställt upp för befordran till universitetslektor. Den biträdande universitetslektorn kan endast ansöka om befordran vid ett tillfälle.

Universitetsadjunkt till universitetslektor samt från universitetslektor till professor

En universitetsadjunkt respektive en universitetslektor med anställning tillsvidare, har möjlighet att söka om befordran till högre anställning. En befordringsansökan initieras och planeras genom en dialog med prefekten på institutionen, och tas inledningsvis lämpligen upp i utvecklingssamtal.

Beslut om prövning om befordran ska baseras på ett strategiskt övervägande. I övervägandet ska ingå en bedömning om den anställde lämnat dokumenterade bidrag till verksamhetens utveckling och bedömts lämplig för befordran. Underlag där detta framgår ska bifogas av prefekten på institutionen. Därefter kan ansökan lämnas in. Beslut om att ansökan ska prövas fattas av fakultetens dekan.

Ansökningshandlingar

Dina ansökningshandlingar ska innehålla ansökningsbrev, akademisk meritportfölj samt vetenskapliga publikationer (max 10 st). Samtliga handlingar ska vara skrivna på engelska. 

1. Ansökningsbrev

I ansökningsbrevet ska det tydligt framgå vilken befordringsgrad (universitetslektor eller professor) du ansöker om samt ämnesinriktning.

Du kan använda den svenska eller engelska mallen nedan, men ansökan ska skrivas på engelska. Fyll i alla fält och kom ihåg att underteckna ansökningsbrevet.

2. Akademisk meritportfölj

Den akademiska meritportföljen ska innehålla uppgifter om de meriter du önskar åberopa. Kopior av handlingar (till exempel betyg, intyg eller utlåtanden) ska vara bestyrkta. Utforma din portfölj enligt instruktionerna nedan. Kom ihåg att underteckna meritportföljen.

3. Vetenskapliga publikationer

Du kan bifoga max tio vetenskapliga publikationer. Dessa ska skickas in i elektronisk form.

Skicka din ansökan

Din fullständiga ansökan ska skickas in i ett exemplar som ska vara enkelsidigt och ohäftat. Observera att ansökan ska skickas in via e-post och via vanlig post.

Skicka e-post
helen [dot] johansson [at] science [dot] lu [dot] se

Skicka med internposten
Helen Johansson, Kansli N, HS 39.

Skicka med extern post
Kansli N, Lunds universitet
Helen Johansson

Box 118
221 00 LUND

Sidansvarig:

Kontakt

Helen Johansson
Rekryteringshandläggare
046-222 36 09
helen [dot] johansson [at] science [dot] lu [dot] se