Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Pedagogik-, lärande- och utvecklingsstöd (PLUS)

PLUS är naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska enhet som arbetar för att främja lärande och undervisning på vetenskaplig grund inom de naturvetenskapliga ämnena. PLUS samarbetar med universitetets övriga pedagogiska enheter samt med olika institutioner och lärosäten, både nationellt och internationellt.

Högskolepedagogisk utbildning

PLUS ansvarar för fakultetens behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildning. I kurserna får du som är lärare eller doktorand möjlighet att utveckla din pedagogiska kompetens och praktik. Gemensamt för kurserna är deltagarnas kursprojekt där den egna undervisningen kopplas till teori och utvecklas genom reflektion och kollegial diskussion.

Högskolepedagogiska utbildning

Högskolepedagogisk utveckling

Genom strategiska satsningar verkar PLUS för en kontinuerlig och långsiktig utveckling av utbildningskvaliteten. Nedan kan du läsa om några genomförda projekt och pågående satsningar.

Forskning och handledning

Vid PLUS bedrivs forskning och handledning inom naturvetenskapens didaktik. Forskarutbildningen sker i nära samarbete med institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet, och även Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad och Malmö universitet, genom den gemensamma forskarskolan för licentiander. PLUS handleder också examensarbeten inom den naturvetenskapliga ämneslärarutbildningen.

Forskarskolan för licentiander – uvet.lu.se

Pedagogisk meritvärdering

PLUS koordinerar också arbetet med fakultetens pedagogiska akademi och värderar lärares pedagogiska meriter vid ansökan om lärarexcellens (ETP).

Läs mer om ansökan om lärarexcellens (ETP)

Kontakt