Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Årliga verksamhetsdialoger – fakultetens interna uppföljning

Här kan du läsa om hur fakulteten arbetar med att följa upp och utvärdera utbildningarnas kvalitet samt kvalitetsarbetet i stort.

Om verksamhetsdialogerna

De årliga verksamhetsdialogerna mellan fakultetsledningen, respektive institutionsledning och studentkårer utgör navet i arbetet med att följa upp och utvärdera utbildningarnas kvalitet, samt kvalitetsarbetet i stort.

Verksamhetsdialogerna har årliga gemensamma teman, som i stort är strukturerade enligt Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) bedömningsområden för utbildning. De teman som fakulteten utvärderar under åren 2019–2024 utgår ifrån Lunds universitets gemensamma kvalitetskriterier och följer en sexårscykel.

Verksamhetsdialogerna omfattar moment av både utvärdering och uppföljning av utbildningskvaliteten. Inför den delen som gäller utvärdering sammanställer institutionerna självvärderingar och annat underlag som handlar om utbildningskvaliteten. Självvärderingarna utgår från instruktioner med frågor inom respektive tema/bedömningsområde, som fakulteten skickar till institutionerna inför varje dialog. Resultaten ligger sedan till grund för utvecklingsplaner och planering av särskilda utvecklingsprojekt.

Tidsplan för verksamhetsdialoger med bedömningsområden 2019–2024

Tidplan. Illustration.

2024

Utvärdering av kvalitetssäkringssystemet med fokus på bedömningsområden/teman:

 • Styrning och organisation
 • Utformning genomförande och resultat: uppföljning, åtgärder och återkoppling

2023

Huvudutvärdering – utbildningsspecifik utvärdering med fokus på bedömningsområden/teman:

 • Förutsättningar: utbildningsmiljö
 • Utformning genomförande och resultat: måluppfyllelse
 • Arbetsliv och samverkan

2022

Bedömningsområden/teman som berördes:

 • Perspektiv i utbildningen: internationalisering
 • Arbetsliv och samverkan

2021

Bedömningsområden/teman som berördes:

 • Förutsättningar: personal, utbildningsmiljö, infrastruktur, studentstöd och läranderesurser samt genomförande av utbildning inom planerad studietid

2020

Bedömningsområden/teman som berördes:

 • Förutsättningar: genomförande av utbildning inom planerad studietid
 • Utformning genomförande och resultat: måluppfyllelse
 • Perspektiv i utbildningen: lika villkor samt hållbar utveckling

2019

Bedömningsområden/teman som berördes:

 • Styrning och organisation
 • Förutsättningar: personal samt genomförande av utbildning inom planerad studietid
 • Utformning, genomförande och resultat: måluppfyllelse
 • Studentperspektiv

Utvecklingsplaner 2019–2024

Om institutionernas självvärderingar visar att det finns utvecklingsbehov inom ett visst bedömningsområde, ska fakulteten ta fram en utvecklingsplan för området. Detta gör fakulteten i samråd med institutionerna.

Nedan kan du läsa utvecklingsplanerna.

Uppföljning av utvecklingsplaner 2019–2024

Resultaten av åtgärderna, som är definierade i respektive utvecklingsplan samt i särskilda utvecklingsprojekt, kommer att redovisas för fakultetsstyrelsen i slutet av sexårscykeln.

Fördjupad information

Anställda har tillgång till både instruktionerna inför verksamhetsdialogerna och institutionernas självvärderingar på fakultetens SharePoint-sida. Om du vill få tillgång till dokumenten men saknar behörighet, kan du kontakta Ina Alexandersson.

Läs dokument som berör verksamhetsdialogerna på fakultetens SharePoint-sida

Kontaktuppgifter till Ina Alexandersson (medarbetarwebben.lu.se)