Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fakultetsstyrelsen

Mandatperiod: 2021–2023

Naturvetenskapliga fakulteten leds av en styrelse. Fakultetsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, sex företrädare för vetenskapligt kompetenta lärare, två företrädare för övriga anställda, två allmänföreträdare samt tre företrädare för studenter. Dessutom ingår två företrädare för fackliga organisationer (med närvaro- och yttranderätt).

Fakultetsstyrelsens sammansättning

Ordförande och vice ordförande

 • Sven Lidin, ordförande (dekan)
 • Karin Hall, vice ordförande (prodekan)

Företrädare för vetenskapligt kompetenta lärare

 • Jessica Abbott
 • Mikael Calner
 • Sofia Feltzing
 • Peter Samuelsson
 • Emma Sparr
 • Tatyana Turova Schmeling

Företrädare för övriga anställda

 • Ola Gustafsson
 • Karin Hofvendahl

Allmänföreträdare

 • Carl-Magnus Andersson
 • Elena Zukauskaite

Företrädare för studenter

 • Elvira Källberg
 • Hanna Sjö
 • Lea Miko Versbach

Företrädare för fackliga organisationer

 • Lena Thiman, Fackförbundet ST samt Offentliganställdas Förhandlingsråd, förbundsområde statstjänstemän (OFR/S)
 • Vakant, Sveriges akademikers centralorganisation (SACO)

Kontakt

Sammanträdestider 2021

 • 3 februari
 • 7 april
 • 9 juni
 • 29 september
 • 10 november
 • 15 december