Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kvalitetsarbete

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskarutbildning
Här kan du ta del av naturvetenskapliga fakultetens kvalitetsarbete samt styrdokument, planer och regelverk för detta. Kvalitetsutveckling av utbildningarna är en värdefull följd av kvalitetsarbetet.

Huvuddelar i fakultetens kvalitetsarbete

Fakultetens kvalitetssäkring och kvalitetsarbete av utbildning består av fyra huvuddelar:

  • Årliga verksamhetsdialoger
  • Bedömningsområdesvisa utvärderingar
  • Utbildnings- och ämnesspecifika utvärderingar
  • Utvärdering av kvalitetsarbetet

Årliga verksamhetsdialoger

De årliga verksamhetsdialogerna mellan fakultetsledning, respektive institutionsledning och studentkårer utgör navet för uppföljning och utvärdering av utbildningarnas kvalitet samt kvalitetsarbetet i stort. Dialogerna sker utifrån ett antal frågeställningar och fördjupningsområden. Resultatet dokumenteras i bland annat självvärderingar och utvecklingsplaner, som följs upp årligen.

Bedömningsområdesvisa utvärderingar

Bedömningsområdesvisa utvärderingar, interna som externa, görs vid behov efter beredning av fakultetens utbildningsnämnd och fakultetens nämnd för utbildning för forskarnivå.

Utbildnings- och ämnesspecifika utvärderingar

All examensgrundande utbildning utvärderas minst var sjätte år. Granskningen är kollegial och externa sakkunniga deltar i arbetet. Som underlag används bland annat institutionernas självvärderingar, utvecklingsplaner, resultat från särskilda utvecklingsprojekt och eventuella bedömningsvisa utvärderingar.

Utvärdering av kvalitetsarbetet

Fakultetens kvalitetsarbete och de resultat som arbetet leder fram till utvärderas och rapporteras till fakultetsstyrelsen vart sjätte år.

Styrdokument och planer

Fakulteten har utarbetade planer som bland annat beskriver särskilda utvecklingsprojekt, utvärderingar, ansvar samt tidplaner för kvalitetsarbetet.

Fakultetsgemensamma styrdokument

Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av kvalitetssäkring av utbildning vid naturvetenskapliga fakulteten (PDF, 82 kB, nytt fönster)

Grundutbildning

Plan för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2019–2024 (PDF, 1,3 MB, nytt fönster)

Forskarutbildning

Plan för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling inom utbildning på forskarnivå 2019–2024 (PDF, 721 kB, nytt fönster)

Sidansvarig: