Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbildningsplaner och måluppfyllelsedokument samt progressionsplaner

Här kan du läsa om aktuella utbildningsplaner för samtliga program på naturvetenskapliga fakulteten. Varje utbildningsplan har en fördjupad beskrivning som specificerar hur studenten uppnår alla mål efter genomgången utbildning, ett så kallat måluppfyllelsedokument. Syftet med detta är att precisera hur utbildningarna uppfyller de krav som ställs i högskolelag och högskoleförordning. Dokumenten beskriver sammanflätningen mellan forskning och utbildning samt ämnets vetenskapliga grund. Vidare beskrivs hur ämnesrelevanta perspektiv på hållbar utveckling, internationalisering, arbetsmarknad och lika villkor integreras i utbildningarna.

Till varje utbildningsplan hör också en progressionsplan med fördjupad beskrivning om utbildningens etappvisa progression med avseende på de nationella examensmålen.

Måluppfyllelsedokumenten och progressionsplanerna revideras årligen.


Examen på grundnivå

Klicka på länkarna nedan för att läsa utbildningsplan och måluppfyllelsedokument samt progressionsplaner för examen på grundnivå.

Utbildningsplan och måluppfyllelsedokument

​Naturvetenskapligt kandidatprogram (programkod: NGNAT) – utbildningsplan och måluppfyllelsedokument (PDF, 581 kB, ny flik)

Progressionsplaner


Examen på avancerad nivå

Nedan hittar du institutionernas utbildningsplaner och måluppfyllelsedokument samt progressionsplaner för examen på avancerad nivå.


Sjukhusfysikerexamen

Programkod: NASJF.

Klicka på länkarna nedan för att läsa utbildningsplan och måluppfyllelsedokument samt progressionsplan för sjukhusfysikerexamen.