Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fakultetsledningen

Under fakultetsstyrelsen sköts det löpande ledningsarbetet av dekanen, presidiet och ledningsrådet.

Presidiet

Presidiet fungerar som arbetsutskott till fakultetsstyrelsen. Presidiet består av dekan, prodekan, vicedekaner, kanslichef och två företrädare för studenter.

Deltagare i presidiet

 • Sven Lidin, dekan och ordförande
 • Karin Hall, prodekan och vice ordförande
 • Sandra Pott, vicedekan
 • Anders Tunlid, vicedekan
 • Catrin Malmström, kanslichef
 • Gloria Kowal, student
 • Einar Elén, student

Ledningsrådet

Ledningsrådet hanterar frågor av mer långsiktig och strategisk karaktär. Ledningsrådet består av deltagarna i presidiet samt prefekter och föreståndare från fakultetens nio institutioner (eller motsvarande) samt två företrädare för studenter.

Deltagare i ledningsrådet

 • Sven Lidin, dekan och ordförande
 • Karin Hall, prodekan och vice ordförande
 • Sandra Pott, vicedekan
 • Anders Tunlid, vicedekan
 • Catrin Malmström, kanslichef
 • Jessica Abbott, biologiska institutionen
 • Leif Bülow, kemiska institutionen
 • Anders Heyden, Matematikcentrum
 • Michael Ljungberg, avdelningen för medicinsk strålningsfysik
 • Per Persson, Centrum för miljö- och klimatvetenskap
 • Anders Scherstén, geologiska institutionen
 • Joachim Schnadt, fysiska institutionen
 • Jonathan Seaquist, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
 • Gloria Kowal, student
 • Einar Elén, student

Sammanträden

Presidiet träffas tisdagar klockan 11.00-12.00.

Ledningsrådet träffas tisdagar udda veckor klockan 13.00-15.30.

Ärenden till presidiet och ledningsrådet ska anmälas till Ellen Giljam.