Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fakultetsledningen

Under fakultetsstyrelsen sköts det löpande ledningsarbetet av dekanen, presidiet och ledningsrådet.

Presidiet

Presidiet fungerar som arbetsutskott till fakultetsstyrelsen. Presidiet består av dekan, prodekan, vicedekaner, kanslichef och två företrädare för studenter.

Deltagare i presidiet

 • Sven Lidin, dekan och ordförande
 • Karin Hall, prodekan och vice ordförande
 • Sandra Pott, vicedekan
 • Anders Tunlid, vicedekan
 • Catrin Malmström, kanslichef
 • Tindra Weichselbraun Alvander, student
 • Mattias Sjö, student

Ledningsrådet

Ledningsrådet hanterar frågor av mer långsiktig och strategisk karaktär. Ledningsrådet består av deltagarna i presidiet samt prefekter och föreståndare från fakultetens nio institutioner (eller motsvarande) samt två företrädare för studenter.

Deltagare i ledningsrådet

 • Sven Lidin, dekan och ordförande
 • Karin Hall, prodekan och vice ordförande
 • Sandra Pott, vicedekan
 • Anders Tunlid, vicedekan
 • Catrin Malmström, kanslichef
 • Leif Bülow, kemiska institutionen
 • Anders Heyden, Matematikcentrum
 • Leif Lönnblad, institutionen för astronomi och teoretisk fysik
 • Carin Jarl-Sunesson, biologiska institutionen
 • Michael Ljungberg, avdelningen för medicinsk strålningsfysik
 • Anders Scherstén, geologiska institutionen
 • Joachim Schnadt, fysiska institutionen
 • Jonathan Seaquist, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
 • Per Persson, Centrum för miljö- och klimatvetenskap
 • Tindra Weichselbraun Alvander, student
 • Mattias Sjö, student

Kontakt

Sammanträden

Presidiet träffas tisdagar jämna veckor klockan 10.00-12.00.

Ledningsrådet träffas tisdagar udda veckor klockan 13.00-15.30.

Ärenden till presidiet och ledningsrådet ska anmälas till Maria Ovesson.