Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Inrättande och avveckling av utbildning

Fakultetens process för inrättande och avveckling av utbildning på grundnivå och avancerad nivå följer Lunds universitets föreskrifter och beslut.

Inrättande och avveckling av utbildning initieras ofta av fakultetens institutioner och diskuteras primärt i fakultetens utbildningsnämnd, där samtliga institutioner är representerade. Vid utbildningsplaneringen tas hänsyn till studenternas efterfrågan och samhällets behov. Fakulteten har även gemensamma rutiner för att inrätta kurser och fastställa och revidera kursplaner.

Fakultetens strategiska utbildningsplanering sammanfattas nedan per år.

  • Utredningen om en masterutbildning inom området beräkningsvetenskap slutförs och beslut ska tas om en eventuell uppföljning av utredningsarbetet.
  • Det nordiska masterprogrammet i miljöförändringar på högre latituder har formellt inrättats som en inriktning inom masterprogrammet i naturgeografi och ekosystemvetenskap.
  • En ny inriktning mot röntgen- och neutronvetenskap, har inrättats inom masterprogrammet i fysik.
  • Fakulteten har startat ett nytt naturvetenskapligt basår med permanenta utbildningsplatser i samarbete med Lunds tekniska högskola från och med hösten 2020.

 

  • En utredning om möjligheterna att utveckla en institutionsövergripande masterutbildning inom området beräkningsvetenskap initierades.
  • Fakultetsstyrelsen gav klartecken att utreda inrättandet av ett nytt nordiskt masterprogram i miljöförändringar på högre latituder.
  • Inom masterprogrammet i geologi inrättades en ny inriktning: biogeologi.
  • Kandidatprogrammet i meteorologi pausades tills vidare på grund av vikande studentrekrytering.