Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nätverk inom fakulteten

I syfte att stödja och utveckla samarbetet inom fakulteten driver fakultetskansliet nedanstående nätverk.

Ekonominätverket

Nätverket består av en ekonom från varje institution samt fakultetskansliets ekonomigrupp. Sammankallande är Monika Bengtsson, ekonomichef vid fakultetskansliet.

IT-rådet

Nätverket består av en representant från varje institutionen med god insikt i institutionens IT-verksamhet. Nätverket fungerar som en kommunikationslänk mellan fakultetens verksamheter och centrala IT-organ. Sammankallande är Anders Kullberg, IT-samordnare vid fakultetskansliet.

Kommunikatörsnätverket

Nätverket består av kommunikatörer vid fakultetens institutioner samt fakultetskansliets kommunikationsgrupp. Sammankallande är Johanne Elde, kommunikationschef vid fakultetskansliet.

Nätverket för administrativa chefer

Nätverket består av administrativa chefer vid fakultetens institutioner. Sammankallande är Catrin Malmström, kanslichef vid fakultetskansliet.

Nätverket för dokumenthantering

Nätverket består av institutionernas huvudansvariga för diarieföring och arkivhantering. Sammankallande är Jesper Zimmerman, arkivarie vid fakultetskansliet.

Nätverket för studierektorer inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Nätverket består av samtliga studierektorer inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt ansvarig handläggare på fakultetskansliet. Sammankallande är Constance Holmbäck, administrativ samordnare vid fakultetskansliet.

Nätverket för studierektorer inom utbildning på forskarnivå

Nätverket består av samtliga studierektorer inom utbildning på forskarnivå, ledamöterna i nämnden för utbildning på forskarnivå samt ansvarig handläggare på fakultetskansliet. Sammankallande är Aleksandra Popovic, utbildningskoordinator vid fakultetskansliet.

HR-administratörsnätverket

Nätverket består av en HR-administratör från varje institution samt fakultetskansliets HR-avdelning. Sammankallande är Gunilla Thylander, HR-chef vid fakultetskansliet.

Utbildningsadministratörsnätverk

Består av administratörer som arbetar med utbildningsadministration inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Sammankallande är Constance Holmbäck, administrativ samordnare vid fakultetskansliet.