Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Inrättande och avveckling av utbildning på forskarnivå

Här kan du läsa om hur fakulteten arbetar med att inrätta och avveckla utbildning på forskarnivå och hur detta arbete säkerställer och utvecklar kvaliteten på utbildningarna.

Lunds universitet har en generell rätt att utfärda examina på forskarnivå, vilket innebär full frihet att besluta om vilka ämnen som utbildning på forskarnivå ska anordnas i. Besluten fattas av fakultetsstyrelsen, vilken också har ansvar för att fastställa en handläggningsordning för inrättande och avveckling av utbildning på forskarnivå som följer Lunds universitets föreskrifter och beslut.

Inrättande och avveckling av utbildning initieras huvudsakligen av fakultetens institutioner och diskuteras primärt inom ramen för de årliga verksamhetsdialogerna mellan företrädare för fakulteten, institutionerna och doktoranderna. Arbetet samordnas och bereds av fakultetens nämnd för utbildning på forskarnivå innan besluten om inrättande och avveckling fattas av fakultetsstyrelsen.

En ny utbildning får inte inrättas förrän fakultetsstyrelsen försäkrat sig om att utbildningen kan planeras så att de universitetsgemensamma villkoren kan uppfyllas och hög kvalitet kan uppnås inom samtliga bedömningsområden. Denna planering fastställs i en allmän studieplan i ämnet.

Inrättande av nya ämnen under 2021/2022

Inga nya ämnen har inrättats eller planeras att inrättas under 2021/2022.

Avveckling av befintliga ämnen under 2021/2022

Inga ämnen har avvecklats eller planeras att avvecklas under 2021/2022.

Fördjupad information

Fakultetens personal kan på fakultetens SharePoint-sida ta del av handläggningsordningen för inrättande och avveckling av utbildning på forskarnivå inom ett visst ämne. Om du vill få tillgång till dokumentet men saknar behörighet till SharePoint-sidan, kan du kontakta Aleksandra Popovic.

Läs hela handläggningsordningen på fakultetens SharePoint-sida

Kontaktuppgifter till Aleksandra Popovic – medarbetarwebben.lu.se

Kontakt

Aleksandra Popovic
Utbildningskoordinator inom forskarutbildningen
Kontaktuppgifter till Aleksandra Popovic – medarbetarwebben.lu.se