Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Verksamhetsdialogen 2019 ”Styrning och organisation”

Här kan du läsa mer om resultaten av utvärderingen av fakultetens styrning och organisation av utbildning på forskarnivå.

Resultaten av utvärderingen

De primära resultaten av utvärderingen utgörs av upprättade och reviderade styrdokument avseende fakultetens kvalitetsarbete respektive utbildningsverksamheten inom fakulteten.

Styrdokument avseende kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling

Införande av institutionsrepresentantrollen i arbetsordningen

Ett nytt avsnitt (4:7) har införts i fakultetens arbetsordning. Avsnittet beskriver institutionsrepresentantens ansvar och uppgifter, samt hur institutionsrepresentanter utses.

Utvecklingsplaner vid institutionerna

Efter varje verksamhetsdialog mellan företrädare för fakulteten, institutionerna och doktoranderna fastställer prefekt (eller motsvarande) en utvecklingsplan som beskriver hur de utmaningar som framkommit vid utvärderingen ska bemötas.

Uppföljningsrapport

Implementeringen av utvecklingsåtgärderna på institutions- och fakultetsnivå följs upp i verksamhetsdialogerna och sammanställs av nämnden för utbildning på forskarnivå i en särskild rapport, som presenteras för fakultetsstyrelsen och i samband med kvalitetsdialogen med rektor.

Fördjupad information

För anställda finns dokumenten tillgängliga på fakultetens SharePoint-sida. Om du vill få tillgång till dokumenten men saknar behörighet, kan du kontakta Aleksandra Popovic.

Läs dokumenten på fakultetens SharePoint-sida

Kontaktuppgifter till Aleksandra Popovic – medarbetarwebben.lu.se

Kontakt

Aleksandra Popovic
Utbildningskoordinator inom forskarutbildningen
Kontaktuppgifter till Aleksandra Popovic – medarbetarwebben.lu.se