Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Sök anslag och stipendier

Här publiceras de utlysningar av medel som kommer till fakultetskansliets kännedom. Fler utlysningar hittar du till exempel på:

 

Sök till SSF:s ledarskapsprogram

Unga forskare kan nu söka till ledarskapsprogrammet ”Framtidens forskningsledare” som ges av Stiftelsen för Strategisk Forskning. Syftet med programmet är att ge bidragsmottagarna en solid finansiering (12 miljoner kronor vardera) samt ett omfattande ledarskapsprogram så att de kan bygga egna forskargrupper med internationell slagkraft. Sista ansökningsdag är 24 april.
Läs mer och ansök

SSF utlyser medel för forskningsinstitutsdoktorander

Stiftelsen för strategisk forskning utlyser bidrag som ska täcka forskning och forskarutbildning för åtta doktorander som är anställda vid forskningsinstitut i samverkan med lärosäte. Sista ansökningsdag är 9 april.
Läs mer

Sök medel för samarbeten inom Erasmus+

Nu har utlysningen öppnat för internationella samarbetsprojekt inom Erasmus+. Du kan exempelvis söka medel för strategiska partnerskap, kapacitetsuppbyggnad, gemensamma masterprogram samt Jean Monnet-projekt. Läs mer och se sista ansökningsdag för de olika programmen på medarbetarwebben.

Sök resebidrag från KAW

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse utlyser resebidrag för kontaktresor till existerande eller nya samarbetspartners utanför Europa. Syftet med resan ska vara att diskutera, utveckla och planera för utbildnings- och forskningssamarbete av strategisk betydelse för universitetets internationalisering. Sista ansökningsdag är 31 januari.
Läs mer och ansök på medarbetarwebben

Sök medel från Nordplus

Nordiska ministerrådet utlyser medel inom programmet Nordplus. Syftet med programmet är utveckla högre utbildning i Norden och Baltikum. Du kan exempelvis söka pengar för mobilitet, nätverk och projekt. Sista ansökningsdag är 1 februari.
Läs mer och ansök

Sök pengar för en annorlunda idé

Sten K Johnsons Stiftelse utlyser bidrag för att främja nya idéer inom utbildning, bildning, musik, litteratur, teknik, medicin och entreprenörskap. Sista ansökningsdag är 14 februari.
Läs mer och ansök

Sök medel för jämställdhetssatsningar

Universitetets ledningsgrupp för jämställdhet och likabehandling utlyser medel för insatser som främjar jämställdhet och mångfald inom universitetet. Sista ansökningsdag är 7 februari.
Läs mer och ansök

Sök bidrag för tematiska samverkansinitiativ

Universitetet utlyser medel för tematiska samverkansinitiativ 2019–2021. Sista ansökningsdag är 31 januari.
Läs mer och ansök

Sök pengar för samarbete med forskare i Brasilien

Forskare kan söka bidrag på 50 000 kronor för att utveckla samarbeten med forskare i delstaten São Paulo i Brasilien. Bakom utlysningen står Lunds universitet och São Paulo Research Foundation. Sista ansökningsdag är 28 januari.
Läs mer och ansök

Sök medel för jämställdhetssatsningar

Institutioner och enheter kan nu ansöka om medel för:

Sök till internationellt postdoc-program

Tekniska universitetet i Berlin utlyser platser till programmet ”International postdoc Initiative (IPODI)”, som riktar sig till framstående, kvinnliga forskare i början av sin karriär. Sista ansökningsdag är 14 december.
Läs mer och ansök

Kungliga Fysiografiska Sällskapet

Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund utlyser ett flertal stipendier varje år.
Läs mer på sällskapets webbplats

Sidansvarig:

Kontakt

Tobias Nilsson
Utredare (forskarutbildning)
046-222 71 82
tobias [dot] nilsson [at] science [dot] lu [dot] se