Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Sök anslag och stipendier

Här publiceras de utlysningar av medel som kommer till fakultetskansliets kännedom. Fler utlysningar hittar du till exempel på:


Sök medel för kompetenscentrum

Vinnova utlyser medel för kompetenscentrum där olika parter inom ett forskningsområde samverkar för att ta fram ny kunskap inom området. Lunds universitet har en intern hanteringsordning för ansökningar eftersom de ska vara prioriterade och godkända av rektor. Ansökningsblanketten ska skickas till johanna [dot] generosi [at] fsi [dot] lu [dot] se senast 23 mars.
Läs mer och ansök (wordfil)

Sök LU-medel för forskningsinfrastruktur

Lunds universitet utlyser medel för universitetsgemensam forskningsinfrastruktur. Sista ansökningsdag är 13 april.
Läs mer och ansök

Nominera kandidater till Oscar II:s stipendium

Oscar II:s stipendium utdelas årligen till den person som har skrivit bästa avhandlingen vid respektive fakultet vid Lunds universitet. Kontakta din prefekt för att nominera kandidater. Sista dag för prefekterna att nominera var sin kandidat till fakultetsledningen är 20 mars.
Läs mer om utlysningen (PDF, 61 kB, nytt fönster)

Sök pengar för kommersialisering inom life science

Novo Nordisk Fonden har utlyst medel för att påskynda kommersialisering av biomedicinska forskningsresultat och utveckling av ny teknik inom life science-området. Sista ansökningsdag är 6 april.
Läs mer och ansök

Sök stipendium för utlandsvistelse

Doktorander och postdocs kan nu söka stipendier från Hans Werthén Fonden för forskningsvistelse utomlands. Sista ansökningsdag är 12 mars.
Läs mer och ansök

Sök bidrag för forskningsvistelse i Kina

Nordic Centre i Shanghai utlyser bidrag för forskningsvistelse. Ansökningar tas emot löpande. Du kan också söka bidrag för att arrangera seminarier, konferenser och workshops.
Läs mer och ansök

Sök stipendier för vistelse i Lettland

Den lettiska myndigheten för utbildningsutveckling har utlyst stipendier för forsknings- och lärarmobilitet till Lettland. Sista ansökningsdag är 1 april.
Läs mer och ansök

Sök pengar för projekt om integrerat växtskydd

Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för forskningsprojekt om integrerat växtskydd inom trädgårdsproduktion. Sista anmälningsdag är 28 mars.
Läs mer och ansök

Inför ansökan: informationsmöte om ERC-bidrag

Forskningsservice anordnar informationsmöte för forskare som är intresserade av att söka medel från Europeiska forskningsrådet, ERC. Tid och plats: 23 mars kl. 10.00–12.00 i Lundmarksalen, Astronomihuset, Sölvegatan 27. Sista anmälningsdag är 15 mars.
Läs mer och anmäl dig

Inför ansökan: workshop inför ansökan om ERC Advanced Grants

Forskningsservice bjuder in till workshop inför ansökan om ERC Advanced Grants (ansökningsperiod 17 maj – 30 augusti 2018). Workshopen hålls 26 april kl. 8.30–12.30 i hörsalen, Pufendorfinstitutet, Biskopsgatan 3. Det finns även möjlighet till individuell konsultation.
Läs mer och anmäl dig

Inför ansökan: informationsmöte om Marie Sklodowska Curie

För dem som planerar att ansöka om Marie Sklodowska Curie Individual Fellowships erbjuds en onlinekurs under våren. Sista anmälningsdag är 28 mars.

Läs mer och anmäl dig

Sök fröpengar för samarbete med Hamburgs universitet

Lunds universitet och Hamburgs universitet utlyser medel för forskningssamarbete i form av kontaktskapande workshops. Syftet är att identifiera gemensamma eller komplementära starka forskningsområden och stimulera till samarbeten. Sista ansökningsdag är 16 mars. Läs mer och ansök på LU:s medarbetarwebb.

Sök medel för forskning om Sydasien

Det tvärvetenskapliga nätverket SASNET (Swedish South Asian Studies Network) vid Lunds universitet utlyser medel för att stimulera forskning om Sydasien. Ansökningar tas emot löpande.
Läs mer och ansök

Sök anslag från National Geographic

Forskare boende i norra Europa kan söka anslag från National Geographic genom Global Exploration Fund. National Geographic Society är en av världens största ideella organisationer inom vetenskap och utbildning. I 126 år har National Geographic stöttat tusentals forskare, äventyrare och miljövårdare. Deras insatser, bilder och erfarenheter har inspirerat och hjälpt människor att förstå hur allvarliga de globala utmaningarna är.
Läs mer och ansök på National Geographics webbplats

Kungliga Fysiografiska Sällskapet

Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund utlyser ett flertal stipendier varje år.
Läs mer på sällskapets webbplats

Sidansvarig:

Kontakt

Tobias Nilsson
Utredare (forskarutbildning)
046-222 71 82
tobias [dot] nilsson [at] science [dot] lu [dot] se