Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sök anslag och stipendier

På den här webbsidan publiceras de utlysningar som kommer till fakultetskansliets kännedom.

Forskningssamarbete med Sydkorea

Forskare kan nu ansöka om medel från Stiftelsen för Strategisk Forskning för samarbete med forskare i Sydkorea. Sista ansökningsdag är 15 april.

Medel för forskningssamarbete med Sydkorea (strategiska.se)

Forskningsvistelse vid University of Adelaide

University of Adelaide utlyser International Fellows Award för forskningsvistelse på 4–8 veckor. Kontakta Teresia Rindefjäll (teresia [dot] rindefjall [at] er [dot] lu [dot] se) vid sektionen externa relationer för information om behörighetskrav. Sista ansökningsdag är 18 mars.

Medel för forskningsvistelse vid University of Adelaide (adelaide.edu.au)

Bidrag för industridoktorander

Stiftelsen för Strategisk Forskning utlyser bidrag för tolv industridoktorander, med syftet att stärka samarbetet mellan akademi och näringsliv. Satsningen gäller personer som ännu inte är antagna till forskarutbildning. Sista ansökningsdag är 21 maj.

Utlysning av industridoktorandbidrag (strategiska.se)

Nominera kandidater till Wallenberg Academy Fellows 2025

Nu är det återigen dags att nominera kandidater till Wallenberg Academy Fellows-programmet. Nomineringarna ska utformas enligt instruktionerna i Lunds universitets hanteringsordning och skickas till Tobias Nilsson på fakultetskansliet (tobias [dot] nilsson [at] science [dot] lu [dot] se) senast 11 september

Notera särskilt:

  • I universitetets hanteringsordning talas det om samordning med ett excellensprogram för unga forskare med inriktning mot Wallenberg Academy Fellows. Naturvetenskapliga fakulteten är inte en del av excellensprogrammet, så vänligen bortse från detta.
  • Prefekten ska stå bakom det motiveringsbrev som ska skickas med varje nominering (se punkt 2 på sidan 6 i hanteringsordningen). Prefekten ska också signera medfinansieringsintyget (se punkt 6 på sidan 6 i hanteringsordningen).
  • Checklistan (se punkt 1 på sidan 6 i hanteringsordningen) hanteras av fakultetskansliet, så vänligen bortse från den.
  • Starka externa kandidater är önskvärda eftersom minst 50 procent av fakultetens, och i slutändan universitetets, nomineringar måste vara externa.

Fakultetens forskningsnämnd kommer att bedöma inkomna förslag och rangordna de kandidater som slutligen förs fram till forskningsservice.

Hanteringsordning, CV och samfinansieringsintyg:

Alla anställda kan söka medel för kompetensutveckling i Europa

Som anställd vid universitetet kan du söka medel från programmet Erasmus+ för exempelvis utbildning, workshop och jobbskuggning i Europa. Du kan ansöka om finansiering löpande under året.

Kompetensutveckling genom Erasmus+ (medarbetarwebben.lu.se)

Nominera till Oscar II:s stipendium för bästa avhandling

Nu är det dags att nominera kandidater till Oscar II:s stipendium som belönar den bästa avhandlingen vid universitetets respektive fakulteter. Kontakta din prefekt för att nominera kandidater. Den 27 februari är sista dag för prefekterna att nominera varsin kandidat till fakultetsledningen, via Benedicte Sato Arentzen (benedicte [dot] sato_arentzen [at] science [dot] lu [dot] se).

Läs utlysningen av Oscar II:s stipendium (PDF, 97 kB)

Universitetets medel för forskningsinfrastruktur

Du som är forskare kan nu ansöka om universitetets medel för infrastruktur. 

Sista ansökningsdag är 1 mars.

Ansök om universitetets medel för infrastruktur (medarbetarwebben.lu.se)

Fakultetens medel för forskningsinfrastruktur

Du som är forskare inom fakulteten kan nu ansöka om fakultetens medel för infrastruktur. 

Sista ansökningsdag är 1 mars

Ladda ner utlysning och mall för ansökan om fakultetens medel för infrastruktur (docx, 141 kB)

Du kan använda samma mall om du planerar att söka medel i motsvarande utlysningar som görs vid Lunds tekniska högskola, medicinska fakulteten och Lunds universitet på central nivå. Kriterier och andra detaljer kring själva utlysningarna kan dock skilja sig åt så det behöver du beakta. Samtliga utlysningar har sista ansökningsdag 1 mars. 

Stipendium för utlandsvistelse

Doktorander och postdocs kan nu söka stipendium från Hans Werthénfonden för ett års vetenskapligt arbete utomlands. 

Sista ansökningsdag är 8 mars.

Sök stipendium från Hans Werthénfonden (iva.se)

Postdoc-program om avbildning av biologiskt material 

Forskare inom exempelvis fysik, biologi och kemi kan nu söka till ett postdoc-program inom det EU-finansierade projektet ADMIRE (Advanced Multiscale Biological imaging using European Research infrastructures). Projektet koordineras av LINXS Institute of advanced Neutron and X-ray Science i Lund. 

Sista ansökningsdag är 18 mars.

Sök till postdoc-programmet via LINXS webbplats

Nominera till Balzan-prisen

Nu kan du nominera kandidater till Balzan-prisen för enastående prestationer inom bland annat naturvetenskap. 

Sista dag att nominera är 15 mars

Balzan-prisen (balzan.org)
Instruktioner för att nominera till Balzan-prisen (PDF, 245 kB, ny flik)

Medel för att göra universitetet mer hållbart

Alla anställda kan nu söka medel för att lösa hållbarhetsutmaningar i organisationen. I år kommer sex projekt att få stöd på upp till 300 000 kronor vardera under en projektperiod på upp till tolv månader. 

Sista ansökningsdag är 28 februari.

Ansök om medel för att göra universitetet mer hållbart (medarbetarwebben.lu.se)

Medel för centrum om 6G-satellitkommunikation

Stiftelsen för Strategisk Forskning utlyser 60 miljoner kronor för ett multidisciplinärt forskningscentrum om nästa generations mobilsystem, 6G, och satellitkommunikation. Exempel på forskningsfrågor är arkitektur för beräkning, datahantering och AI samt robust och säker IoT (internet of things, sakernas internet) för satelliter. 

Sista ansökningsdag är 3 juni.

Ansök om medel för centrum om 6G-satellitkommunikation (strategiska.se)

Medel för att skriva EU-ansökan

Stiftelsen för Strategisk Forskning utlyser medel för forskare som ansöker om rollen som projektkoordinator inom programmet Horisont Europa och den del som kallas pelare 2 (globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft). 

Sista ansökningsdag är 29 februari.

Sök medel för att skriva EU-ansökan (strategiska.se)

Medel för lika villkor

Nu kan du söka universitetets medel för:

  • Gästprofessorer av underrepresenterat kön. Sista ansökningsdag är 30 april.
  • Insatser för lika villkor, jämställdhet och förebyggande arbete mot diskriminering inom Lunds universitet. Sista ansökningsdag är 29 februari.

Ansök om medel för lika villkor (medarbetarwebben.lu.se)

Medel för centrum för komplexa cellulära system

Stiftelsen för Strategisk Forskning utlyser 60 miljoner kronor för att bilda ett multidisciplinärt forskningscentrum för komplexa cellulära system. Centrumet ska bidra till att placera Sverige i en ledande position internationellt inom forskningsfältet.

Sista ansökningsdag är 5 mars.

Sök medel för centrum för komplexa cellulära system (strategiska.se)

SSF utlyser sabbatsår för forskare

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) utlyser ett program som ger dig som forskare möjlighet till 1–2 sabbatsår utomlands, där forskningen ska ske inom en annan disciplin eller sektor än den du verkar inom idag.

Sista ansökningsdag är 5 mars.

Ansök om sabbatsår (strategiska.se)

Kungliga Fysiografiska Sällskapets stipendium

Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund utlyser ett flertal stipendier varje år.

Sök stipendier på Kungliga Fysiografiska Sällskapets webbplats

Finansiera internationella samarbeten och mobilitet

För dig som är anställd vid Lunds universitet och har planer på att arbeta, eller redan arbetar internationellt, finns finansieringsmöjligheter inom ramen för olika program.

Finansiera samarbeten och mobilitet (medarbetarwebben.lu.se)