Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sök anslag och stipendier

På den här webbsidan publiceras de utlysningar som kommer till fakultetskansliets kännedom.

Bidrag för att arbeta med din forskningsansökan

Det tvärvetenskapliga nätverket SASNET (The Swedish South Asian Studies Network) utlyser planeringsbidrag på 75 000 kronor för Lundaforskare som ska lämna in en större forskningsansökan. Ett krav för att få bidrag är att det tilltänkta forskningsprojektet har en koppling till Sydasien.

Sista ansökningsdag är 16 september.

Sök bidrag för att arbeta med din forskningsansökan på SASNET:s webbplats

Medel för forskningsprojekt som kombinerar life science och AI

De två forskningsprogrammen SciLifeLab and Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science (DDLS) och Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP-HS) utlyser medel för tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Du kan ansöka om bidrag på upp till 500 000 kronor.

Sista ansökningsdag är 1 september.

Ansök om medel för forskningsprojekt som kombinerar life science och AI på SciLifeLab:s webbplats

Ansök om forskningsvistelse vid Hamburgs universitet

Forskare kan nu ansöka om att tillbringa 3–10 månader i en tvärvetenskaplig miljö vid Hamburgs universitet. Ansökan sker inom ramen för Hamburg Institute for Advanced Study (HIAS) fellowship program.

Sista ansökningsdag är 31 oktober.

Ansök om forskningsvistelse vid Hamburgs universitet (hias-hamburg.de)

Nominera till priset L’Oréal Unesco For Women in Science

Syftet med priset är att uppmärksamma och belöna kvinnliga forskare som visat stor potential inom naturvetenskap, medicin eller teknik. Varje pristagare får 150 000 kronor och bjuds in till ett ettårigt mentorprogram som organiseras av Sveriges unga akademi.

Sista dag att nominera kandidater är 27 september.

Nominera kandidater till L’Oréal Unesco For Women in Science på Sveriges unga akademis webbplats

Nominera till Wallenberg Academy Fellows 2023

Nu är det dags att nominera kandidater till Wallenberg Academy Fellows, som är Knut och Alice Wallenbergs stiftelses program för unga forskare. Utlysningen är publicerad på stiftelsens webbplats, men observera att Lunds universitet har en intern hanteringsordning.

Nomineringar inom naturvetenskapliga fakulteten ska skickas till Tobias Nilsson (tobias [dot] nilsson [at] science [dot] lu [dot] se) senast 16 september och ska vara utformade enligt anvisningarna i Bilaga 1 i Lunds universitets hanteringsordning. Prefekten ansvarar för nomineringsbrevet som enligt anvisningarna ska bifogas i nomineringen. För att fakulteten ska kunna lägga till en kort beskrivning av prioriteringsprocessen får nomineringsbrevet omfatta maximalt 6 600 tecken (inklusive blanksteg). Prefekten ska också, för varje ansökan, inkomma med ett signerat samfinansieringsintyg enligt mall. Institutionen finansierar samtliga gemensamma kostnader utöver det som täcks av rektors bidrag.

Medel för framtidens jordbruks- och miljöteknik

Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för projekt inom följande områden:

 • Recirkulation och ökad återföring av näringsämnen och organisk substans i restprodukter till jordbruket.
 • Vatten och resurseffektiv vattenhantering.

Varje projekt ska bestå av sökande från minst två organisationer och gärna inkludera en bredare samverkan mellan forskare, rådgivare, odlare och andra aktörer. Du kan ansöka om medel på upp till 1 miljon kronor per år under en treårsperiod.

Sista ansökningsdag är 1 september.

Sök medel för framtidens jordbruks- och miljöteknik (lantbruksforskning.se)

Universitetets medel för tematiska samverkansinitiativ 2023–2025

Lunds universitets samverkansråd utlyser medel på upp till fyra tematiska samverkansinitiativ med start i januari 2023. De tematiska samverkansinitiativen ska vara ämnesöverskridande och inkludera minst tre fakulteter samt minst en extern part. Bidraget omfattar max 1 miljon kronor per år under tre år.

Sista ansökningsdag är 23 september.

Ansök om medel för tematiska samverkansinitiativ (medarbetarwebben.lu.se)

Sök till SSF-program för att bredda din kompetens

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SFF) utlyser programmet Strategisk mobilitet, som ger forskare möjlighet att göra 4–12 månaders utbytestjänstgöring inom en annan sektor.

Sista ansökningsdag är 6 september.

SSF-program för att bredda din kompetens (strategiska.se)

Finansiering för forskare från Ukraina

På universitetets medarbetarwebb finns en lista över utlysta medel för ukrainska forskare som vill ha en forskartjänst i Sverige. Listan uppdateras löpande.  

Finansiering för forskare från Ukraina (medarbetarwebben.lu.se)

Sök universitetsmedel för tvärvetenskapliga projekt med fokus på Agenda 2030

Universitetets forskningsnämnd utlyser universitetsgemensamma medel till tvärvetenskapliga projekt med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling.

En nyhet för denna utlysning är att det går att söka medel för postdoktorstjänster eller biträdande universitetslektorstjänster. Inom naturvetenskapliga fakulteten och Lunds tekniska högskola (LTH) ska medel i första hand användas för postdoktorstjänster. I undantagsfall kan stödet användas för strategiska rekryteringar av biträdande universitetslektorer. Detta förutsätter i så fall att rekryteringen är i linje med institutionens rekryteringsplan. Om du funderar på att söka medel för att rekrytera en biträdande universitetslektor bör du tillsammans med berörd prefekt kontakta antingen vicedekan Anders Tunlid (om placeringen ska vara på naturvetenskapliga fakulteten) eller prorektor Heiner Linke (om placeringen ska vara på LTH) senast 30 september.

Sista dag att ansöka om medel är 25 november.

Utlysning av universitetsmedel för tvärvetenskapliga projekt med fokus på Agenda 2030 (medarbetarwebben.lu.se)

Kungliga Fysiografiska Sällskapets stipendium

Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund utlyser ett flertal stipendier varje år.

Sök stipendier på Kungliga Fysiografiska Sällskapets webbplats

Hitta fler utlysningar


Finansiera forskning


Finansiera mobilitet

För lärare:

 • Erasmus+ lärarmobilitet inom Europa
 • Erasmus+ ICM-mobilitet utanför Europa
 • EURAXESS
 • Linnaeus-Palme partnerskap
 • STINT Teaching Sabbatical

Finansiera mobilitet – medarbetarwebben.lu.se

För forskare:

 • ACCESS – resebidrag för samarbete i Chile
 • Erasmus+ ICM-mobilitet utanför Europa
 • EURAXESS
 • MIRAI 2.0 – resebidrag för samarbete i Japan
 • KAW resebidrag – kontaktresor utanför Europa för yngre forskare
 • Rese- och forskningsbidrag (Stiftelseförvaltningen)
 • SASUF – resebidrag för samarbete i Sydafrika
 • STINT Teaching Sabbatical

Finansiera mobilitet – medarbetarwebben.lu.se

För anställda (lärare, forskare, doktorander samt teknisk och administrativ personal):

 • Erasmus+ ICM-mobilitet utanför Europa
 • Erasmus+ personalfortbildning inom Europa
 • Erasmus+ resebidrag inom Europa
 • EURAXESS
 • Linnaeus-Palme planering

Finansiera mobilitet – medarbetarwebben.lu.se


Finansiera internationella samarbeten

 • Erasmus+
 • Linnaeus-Palme
 • Nordplus
 • STINT Strategic Grants for Internationalisation

Finansiera internationella samarbeten – medarbetarwebben.lu.se


Stipendier för studier

Stipendieboken.se