Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sök anslag och stipendier

På den här webbsidan publiceras de utlysningar som kommer till fakultetskansliets kännedom.

Projektmedel från Wallenbergstiftelserna

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond utlyser medel för projekt med hög vetenskaplig potential. Stiftelsernas utlysningar inkluderar vanliga projekt samt ansökningar inom stiftelsernas riktade anslag mot hållbart samhälle. Projekt inom den riktade utlysningen ska befinna sig i gränslandet mellan ekologi, ekonomi och andra samhällsvetenskaper med målsättningen att utöka förståelsen för samspelet mellan ekologi, klimat och social och ekonomisk utveckling i förhållande till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Sista ansökningsdag är 1 april 2022. Observera att universitetet har en intern hanteringsordning för ansökningar.

Föreslå projekt för utomeuropeisk mobilitet (ICM-programmet)

Lunds universitet har möjlighet att ansöka om finansiering från EU-programmet ”Erasmus+International Credit Mobility (ICM)” för personal- och studentutbyte med partneruniversitet utanför EU/EES. Lunds universitet kan endast lämna in en gemensam ansökan. Därför tar nu Externa relationer emot förslag på mobilitetsprojekt. Sista dag att föreslå projekt är 11 oktober. Ska du föreslå studentmobilitetsprojekt behöver du först kontakta fakultetens avdelning för internationalisering (outgoing [at] science [dot] lu [dot] se). Har du allmänna frågor om ICM-programmet kan du kontakta Petra Moser-Nørgaard (petra [dot] moser-norgaard [at] er [dot] lu [dot] se).

Läs mer och föreslå mobilitetsprojekt på Medarbetarwebben

Medel för skogsforskning

Stiftelsen Skogssällskapet utlyser medel för forskning inom skogshushållning och naturvård. Medel kan även sökas för kommunikation och kunskapsspridning inom området. Sista ansökningsdag är 11 oktober.

Utlysningen på Skogssällskapets webbplats

Medel för samarbete med lärosäten eller företag i Japan

Forskare kan nu söka medel inom samarbetsprojektet MIRAI 2.0, som bland annat syftar till att främja akademiska samarbeten mellan svenska och japanska lärosäten. Följande medel är utlysta:

 • “Joint seed funding of Japan-Sweden collaborative projects”, sista ansökningsdag är 1 november.

Läs mer om MIRAI 2.0 på Medarbetarwebben

Läs utlysningarna på mirai.nu

Bidrag för samarbete kring internationalisering

Svenska institutet utlyser projektstöd för kapacitetsutveckling inom internationalisering. Utlysningen riktar sig till svenska universitet och högskolor som vill samarbeta med lärosäten i Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ryssland och Ukraina. Även aktörer i Belarus, Estland, Lettland, Litauen och Polen kan involveras. Sista ansökningsdag är 30 september.

Läs mer och ansök om bidrag för samarbete kring internationalisering på Svenska institutets webbplats

Nominera till Wolf Prize 2022

Fram till den 20 oktober går det att nominera framstående forskare inom olika naturvetenskapliga ämnen till Wolf Prize. Priset består av ett diplom och 100 000 USA-dollar.

Nominera kandidater till Wolf Prize (PDF, 185 kB, ny flik)

Sök KAW-medel för forskningsprojekt med hög potential

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) utlyser medel till forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential, med sista ansökningsdag 1 februari 2022. Observera att Lunds universitet har en intern hanteringsordning med interna deadlines.

Kungliga Fysiografiska Sällskapets stipendium

Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund utlyser ett flertal stipendier varje år.

Sök stipendier på Kungliga Fysiografiska Sällskapets webbplats

Hitta fler utlysningar


Finansiera forskning


Finansiera mobilitet

För lärare:

 • Erasmus+ lärarmobilitet inom Europa
 • Erasmus+ ICM-mobilitet utanför Europa
 • EURAXESS
 • Linnaeus-Palme partnerskap
 • STINT Teaching Sabbatical

Finansiera mobilitet – medarbetarwebben.lu.se

För forskare:

 • ACCESS – resebidrag för samarbete i Chile
 • Erasmus+ ICM-mobilitet utanför Europa
 • EURAXESS
 • MIRAI 2.0 – resebidrag för samarbete i Japan
 • KAW resebidrag – kontaktresor utanför Europa för yngre forskare
 • Rese- och forskningsbidrag (Stiftelseförvaltningen)
 • SASUF – resebidrag för samarbete i Sydafrika
 • STINT Teaching Sabbatical

Finansiera mobilitet – medarbetarwebben.lu.se

För anställda (lärare, forskare, doktorander samt teknisk och administrativ personal):

 • Erasmus+ ICM-mobilitet utanför Europa
 • Erasmus+ personalfortbildning inom Europa
 • Erasmus+ resebidrag inom Europa
 • EURAXESS
 • Linnaeus-Palme planering

Finansiera mobilitet – medarbetarwebben.lu.se


Finansiera internationella samarbeten

 • Erasmus+
 • Linnaeus-Palme
 • Nordplus
 • STINT Strategic Grants for Internationalisation

Finansiera internationella samarbeten – medarbetarwebben.lu.se


Stipendier för studier