Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sök anslag och stipendier

På den här webbsidan publiceras de utlysningar som kommer till fakultetskansliets kännedom.

Sök KAW-medel för forskningsprojekt med hög potential

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) utlyser medel till forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential, med sista ansökningsdag 1 februari. Observera att Lunds universitet har en intern hanteringsordning med interna deadlines.

Sök till STINT-programmet Teaching Sabbatical

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) bjuder in Lunds universitet att nominera tre kandidater till programmet Teaching Sabbatical. Programmet innebär en möjlighet för forskare och lärare som brinner för undervisningsfrågor att tillbringa en hösttermin på något av STINT:s partneruniversitet. Observera att universitetet har en intern nomineringsprocess. Nomineringar inom naturvetenskapliga fakulteten ska skickas till Marie Brink (marie [dot] brink [at] science [dot] lu [dot] se) senast 12 augusti. Nomineringen ska innehålla ifyllt formulär (se nedan) samt CV (max 4 sidor i PDF-format). Båda handlingarna ska skrivas på engelska.

Sök medel för forskningsprojekt som kombinerar life science och artificiell intelligens

De två forskningsprogrammen SciLifeLab and Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science (DDLS) och Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) utlyser medel för tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Sista ansökningsdag är 1 september.

Läs utlysningen på SciLifeLabs webbplats

Sök medel för att bredda din kompetens

Stiftelsen för Strategisk Forskning utlyser programmet Strategisk mobilitet, som ger forskare möjlighet att göra 4–12 månaders utbytestjänstgöring inom en annan sektor.

Sista ansökningsdag är 7 september.

Sök medel för att bredda din kompetens – strategiska.se

Sök stipendium för forskningsvistelse vid Durham University

Framstående forskare kan nu söka stipendium för en tre månader lång vistelse vid Durham University.

Sista ansökningsdag är 25 juni.

Sök stipendium för forskningsvistelse vid Durham University – durham.ac.uk

Kungliga Fysiografiska Sällskapets stipendium

Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund utlyser ett flertal stipendier varje år.

Sök stipendier på Kungliga Fysiografiska Sällskapets webbplats