Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sök anslag och stipendier

På den här webbsidan publiceras de utlysningar som kommer till fakultetskansliets kännedom.

Universitetsmedel för lika villkor

Universitetet utlyser medel för finansiering av en gästprofessor av underrepresenterat kön samt insatser för lika villkor, jämställdhet och förebyggande arbete mot diskriminering.

Sista ansökningsdag är 31 januari.

Sök medel för lika villkor (medarbetarwebben.lu.se)

Medel för att skriva EU-ansökan

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) utlyser medel för forskare inom naturvetenskap, teknik och medicin som ansöker om rollen som projektkoordinator inom programmet Horisont Europa och den del som kallas pelare 2 (globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft).

Sista ansökningsdag är 1 mars.

Sök medel för att skriva EU-ansökan (strategiska.se)

Stipendium för forskning eller föreläsning i USA

Disputerade svenska forskare kan nu söka stipendium från Fulbright Sweden för forskning eller föreläsning vid ett amerikanskt universitet under läsåret 2023/2024.

Sista ansökningsdag är 9 januari.

Ansök om stipendium för forskning eller föreläsning i USA (fulbright.se)

Doktorander kan söka medel för studier om lantbruk

E H Hügoths stiftelse utlyser medel för högre studier i lantbrukets ekonomi, marknadsföring eller förvaltning, samt anslag för främjande av försöksverksamhet som är betydelsefull för lantbruket.

Sista ansökningsdag är 31 december.

Ansök om medel för studier om lantbruk (lantbruksforskning.se)

Frömedel för svensk-japanska projekt och kurser

Samarbetsprojektet MIRAI 2.0, som Lunds universitet medverkar i, utlyser frömedel för både forsknings- och innovationsprojekt och kurser för doktorander och postdocs. Syftet med utlysningen är att stärka det akademiska samarbetet mellan Sverige och Japan. Projekten ska genomföras under kalenderåret 2023.

Sista ansökningsdag är 1 december.

Läs utlysningen av frömedel inom ramen för MIRAI 2.0 (mirai.nu)

Läs om samarbetsprojektet MIRAI 2.0 (medarbetarwebben.lu.se)

Medel från Wallenbergstiftelserna MMW och MAW

Nu är det möjligt att söka medel ur Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse (MMW) och Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW). Fokus ligger normalt på humaniora och samhällsvetenskap, men i år utlyser stiftelserna även riktade anslag inom teman som kan vara relevanta för forskare inom naturvetenskapliga fakulteten. Observera att Lunds universitet har en intern hanteringsordning med instruktioner för att utforma ett så kallat letter of intent. Inom naturvetenskapliga fakulteten ska letter of intent skickas till tobias [dot] nilsson [at] science [dot] lu [dot] se senast 1 december.

Läs utlysningarna och universitetets hanteringsordning för Wallenbergstiftelserna MMW och MAW (medarbetarwebben.lu.se)

SSF satsar på industridoktorander

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SFF) utlyser industridoktorandbidrag för personer som är anställda vid ett forskningsinstitut och vill ta en doktorsexamen inom naturvetenskap, medicin eller teknik. Syftet med utlysningen är att öka kunskapsutbytet mellan akademin och näringslivet.

Sista ansökningsdag är 30 november.

Utlysning av industridoktorandbidrag (strategiska.se)

Nominera till Wallenberg Scholars

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse utlyser programmet Wallenberg Scholars som syftar till att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet. Observera att Lunds universitet har en intern hanteringsordning för nominering av kandidater. Nomineringar inom naturvetenskapliga fakulteten ska utformas enligt bilaga 1 i hanteringsordningen och skickas till tobias [dot] nilsson [at] science [dot] lu [dot] se senast 8 december. Notera att av prefekten signerat medfinansieringsintyg ska bifogas nomineringen, och att prefekten ska stå bakom motiveringen till varför forskarens verksamhet anses utgöra en viktig del i universitetets forskningsprofil.

Sök universitetsmedel för tvärvetenskapliga projekt med fokus på Agenda 2030

Universitetets forskningsnämnd utlyser universitetsgemensamma medel till tvärvetenskapliga projekt med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling.

En nyhet för denna utlysning är att det går att söka medel för postdoktorstjänster eller biträdande universitetslektorstjänster. Inom naturvetenskapliga fakulteten och Lunds tekniska högskola (LTH) ska medel i första hand användas för postdoktorstjänster. I undantagsfall kan stödet användas för strategiska rekryteringar av biträdande universitetslektorer. Detta förutsätter i så fall att rekryteringen är i linje med institutionens rekryteringsplan. Om du funderar på att söka medel för att rekrytera en biträdande universitetslektor bör du tillsammans med berörd prefekt kontakta antingen vicedekan Anders Tunlid (om placeringen ska vara på naturvetenskapliga fakulteten) eller prorektor Heiner Linke (om placeringen ska vara på LTH) senast 30 september.

Sista dag att ansöka om medel är 25 november.

Utlysning av universitetsmedel för tvärvetenskapliga projekt med fokus på Agenda 2030 (medarbetarwebben.lu.se)

Kungliga Fysiografiska Sällskapets stipendium

Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund utlyser ett flertal stipendier varje år.

Sök stipendier på Kungliga Fysiografiska Sällskapets webbplats

Hitta fler utlysningar


Finansiera forskning


Finansiera mobilitet

För lärare:

 • Erasmus+ lärarmobilitet inom Europa
 • Erasmus+ ICM-mobilitet utanför Europa
 • EURAXESS
 • Linnaeus-Palme partnerskap
 • STINT Teaching Sabbatical

Finansiera mobilitet – medarbetarwebben.lu.se

För forskare:

 • ACCESS – resebidrag för samarbete i Chile
 • Erasmus+ ICM-mobilitet utanför Europa
 • EURAXESS
 • MIRAI 2.0 – resebidrag för samarbete i Japan
 • KAW resebidrag – kontaktresor utanför Europa för yngre forskare
 • Rese- och forskningsbidrag (Stiftelseförvaltningen)
 • SASUF – resebidrag för samarbete i Sydafrika
 • STINT Teaching Sabbatical

Finansiera mobilitet – medarbetarwebben.lu.se

För anställda (lärare, forskare, doktorander samt teknisk och administrativ personal):

 • Erasmus+ ICM-mobilitet utanför Europa
 • Erasmus+ personalfortbildning inom Europa
 • Erasmus+ resebidrag inom Europa
 • EURAXESS
 • Linnaeus-Palme planering

Finansiera mobilitet – medarbetarwebben.lu.se


Finansiera internationella samarbeten

 • Erasmus+
 • Linnaeus-Palme
 • Nordplus
 • STINT Strategic Grants for Internationalisation

Finansiera internationella samarbeten – medarbetarwebben.lu.se