Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sök anslag och stipendier

På den här webbsidan publiceras de utlysningar som kommer till fakultetskansliets kännedom.

Postdoc-program om avbildning av biologiskt material

Forskare inom exempelvis fysik, biologi och kemi kan nu söka till ett postdoc-program inom det EU-finansierade projektet AMBER (Advanced Multiscale Biological imaging using European Research infrastructures). Projektet koordineras av LINXS Institute of advanced Neutron and X-ray Science i Lund. 

Sista ansökningsdag är 6 september.

Sök till postdoc-programmet via LINXS webbplats

STINT-programmet Teaching Sabbatical

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) har bjudit in universitetet till att nominera kandidater till programmet STINT Teaching Sabbatical. Programmet innebär en möjlighet för forskare och lärare som brinner för undervisningsfrågor att tillbringa en hösttermin på något av STINT:s partneruniversitet.

Nominera kandidater

Observera att universitetet har en intern nomineringsprocess. Nomineringen ska innehålla ifyllt nomineringsformulär (se nedan) samt CV på max 4 sidor i PDF-format. Båda handlingarna ska skrivas på engelska. Nomineringar inom naturvetenskapliga fakulteten ska skickas till Marie Brink, marie [dot] brink [at] science [dot] lu [dot] se, senast 8 augusti. Ange ”STINT Teaching Sabbatical 2024” i ämnesraden.

Tidigare stipendiater berättar om sina erfarenheter

Resebidrag för SANORD:s konferens

Universitetet utlyser resebidrag för deltagande i den årliga vetenskapliga konferensen som arrangeras av Southern African-Nordic Centre (SANORD). Konferensen äger rum i Sydafrika, 4–6 december. 

Sista dag att ansöka om resebidrag är 31 augusti.

Sök resebidrag för SANORD:s konferens (medarbetarwebben.lu.se)

Fröpengar för att testa nya idéer

Kungliga Fysiografiska Sällskapet utlyser anslaget Horisont, som riktar sig till forskare som vill utforska gränsöverskridande och övergripande idéer. 

Sista ansökningsdag är 16 september.

Sök anslaget Horisont (fysiografen.se)

Medel för att anordna Nobelsymposier 2026

Kungliga Vetenskapsakademien utlyser medel för att anordna Nobelsymposier i ämnena fysik, kemi, ekonomiska vetenskaper, litteratur, samt fysiologi eller medicin. 

Sista ansökningsdag är 11 oktober.

Ansök om medel för att anordna Nobelsymposier 2026 (kva.se)

Stimulansmedel för att utveckla kurser, program och COIL

Lärare kan nu ansöka om universitetets stimulansmedel för att ta fram nya kurser, program och COIL (Collaborative Online International Learning) tillsammans med universitet inom European University Alliance for Global Health (EUGLOH). 

Sista ansökningsdag är 15 oktober.

Sök stimulansmedel för att utveckla kurser, program och COIL (medarbetarwebben.lu.se)

EU-medel för innovativa projekt

Europeiska innovationsrådet har öppnat ansökan till EIC Pathfinder Challenges 2024, som finansierar innovativa projekt inom fem olika områden. Kontakta forskningsservice (forskningsservice [at] fs [dot] lu [dot] se) om du önskar hjälp och vägledning.

Sista ansökningsdag är 16 oktober

EIC Pathfinder Challenges på Forskningsservices blogg

Universitetets stimulansmedel för internationella samarbeten

Akademisk personal och doktorander kan nu ansöka om stimulansmedel för att utveckla internationella samarbeten och delta i aktiviteter som är i linje med prioriteringarna i universitetets arbete med globalt dynamiskt engagemang.

Utlysningar:

  • Doktorandmobilitet utanför EU/EES.
  • Mobilitet för akademisk personal till länder utanför EU/EES.
  • Startbidrag tillsammans med partneruniversitet utanför EU/EES.

Sista ansökningsdag är 21 augusti.

Ansök om universitetets stimulansmedel via Medarbetarwebben

Program för framtidens forskningsledare

Unga forskare kan nu söka till programmet Framtidens forskningsledare, som anordnas av Stiftelsen för Strategisk Forskning. Som deltagare får du ett bidrag på 15 miljoner kronor under en femårsperiod samt genomgår en gedigen ledarskapsutbildning.

Ansök senast 26 augusti.

Sök till program för framtidens forskningsledare (strategiska.se)

Science och SciLifeLabs pris för unga forskare

Tidskriften Science och centret SciLifeLab anordnar en internationell uppsatstävling där du som är nydisputerad kan vinna upp till 30 000 USD och få din uppsats publicerad i Science. Uppsatsen ska omfatta 1 000 ord och handla om ditt doktorandarbete.

Ansök senast 15 juli.

Ansök om Science och SciLifeLabs pris för unga forskare (scilifelab.se)

Medel för att tillfälligt byta forskningsmiljö

Stiftelsen för Strategisk Forskning utlyser medel för dig som vill forska inom en annan sektor under 4–12 månader. 

Ansök senast 10 september.

Sök medel för att tillfälligt byta forskningsmiljö (strategiska.se)

Nominera kandidater till Wallenberg Academy Fellows 2025

Nu är det återigen dags att nominera kandidater till Wallenberg Academy Fellows-programmet. Nomineringarna ska utformas enligt instruktionerna i Lunds universitets hanteringsordning och skickas till Tobias Nilsson på fakultetskansliet (tobias [dot] nilsson [at] science [dot] lu [dot] se) senast 11 september

Notera särskilt:

  • I universitetets hanteringsordning talas det om samordning med ett excellensprogram för unga forskare med inriktning mot Wallenberg Academy Fellows. Naturvetenskapliga fakulteten är inte en del av excellensprogrammet, så vänligen bortse från detta.
  • Prefekten ska stå bakom det motiveringsbrev som ska skickas med varje nominering (se punkt 2 på sidan 6 i hanteringsordningen). Prefekten ska också signera medfinansieringsintyget (se punkt 6 på sidan 6 i hanteringsordningen).
  • Checklistan (se punkt 1 på sidan 6 i hanteringsordningen) hanteras av fakultetskansliet, så vänligen bortse från den.
  • Starka externa kandidater är önskvärda eftersom minst 50 procent av fakultetens, och i slutändan universitetets, nomineringar måste vara externa.

Fakultetens forskningsnämnd kommer att bedöma inkomna förslag och rangordna de kandidater som slutligen förs fram till forskningsservice.

Hanteringsordning, CV och samfinansieringsintyg:

Finansiera internationella samarbeten och mobilitet

För dig som är anställd vid Lunds universitet och har planer på att arbeta, eller redan arbetar internationellt, finns finansieringsmöjligheter inom ramen för olika program.

Finansiera samarbeten och mobilitet (medarbetarwebben.lu.se)