Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sök anslag och stipendier

På den här webbsidan publiceras de utlysningar som kommer till fakultetskansliets kännedom.

Sök universitetsmedel för infrastruktur

Lunds universitet utlyser medel för forskningsinfrastruktur. Sista ansökningsdag är 1 mars. Mer information om utlysningen kommer att publiceras på centrala forskningsnämndens webbsida.

Ladda ner mall för ansökan om medel för infrastruktur (Word, 43 kB, ny flik)

Centrala forskningsnämndens webbsida – medarbetarwebben.lu.se

Sök fakultetsmedel för infrastruktur

Naturvetenskapliga fakulteten utlyser medel för forskningsinfrastruktur. Sista ansökningsdag är 1 mars.

Läs utlysningen av fakultetsmedel för infrastruktur (PDF, 163 kB, ny flik)

Ladda ner mall för ansökan om medel för infrastruktur (Word, 43 kB, ny flik)

Sök bidrag från Helge Ax:son Johnsons Stiftelse

Forskare och doktorander kan söka bidrag för exempelvis resor, logi, deltagande i konferenser och laborationer. Sista ansökningsdag är 1 februari.

Ansök om bidrag på Helge Ax:son Johnsons Stiftelses webbplats

Sök stipendium för utlandsvistelse

Doktorander och postdocs kan nu söka stipendier från Hans Werthén Fonden för forskningsvistelse utomlands. Sista ansökningsdag är 1 mars.

Ansök om stipendium för utlandsvistelse på iva.se

Sök medel från Göran Gustafssons Stiftelse för natur och miljö i Lappland

Forskare kan söka medel för projekt om natur, miljö och urbefolkning i Lappland. Kontakta stiftelsen (info [at] gustafssonsstiftelse [dot] se) för mer information och ansökningsblankett. Sista ansökningsdag är 28 februari klockan 12.00.

Sök STINT-medel för utbildningssamarbete med utländska lärosäten

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) utlyser medel i syfte att

internationalisera och förnya högre utbildning vid svenska lärosäten, företrädesvis på kandidat- och masternivå men även på doktorandnivå. Observera att fakulteten har en intern hanteringsordning för ansökningar. Ansökan ska skickas till Marie Brink (marie [dot] brink [at] science [dot] lu [dot] se) senast 18 februari.

Utlysning av medel för utbildningssamarbete med utländska lärosäten – stint.se

Nominera till Lunds universitets pris för Agenda 2030

Priset belönar forskare i den tidiga delen av karriären som bedriver nytänkande och tvärvetenskaplig forskning om hållbar utveckling. Priset omfattar 25 000 kronor.

Sista dag att nominera kandidater är 1 februari.

Nominera till Lunds universitets pris för Agenda 2030 via Hållbarhetsforums webbplats

Sök bidrag för svensk-israeliskt forskningssamarbete

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) och Israels departement för innovation, vetenskap och teknik satsar 50 miljoner kronor på tillämpade forskningsprojekt som involverar forskargrupper i Sverige och Israel.

Sista ansökningsdag är 21 februari.

Sök bidrag för svensk-israeliskt forskningssamarbete på SSF:s webbplats

Nominera till Hugo Theorellpriset 2022

Priset delas ut till en framgångsrik ung forskare inom biofysik som är verksam i Sverige och inte har fyllt 45 år under utdelningsåret. I utmärkelsen ingår ett diplom och 5 000 kronor.

Sista dag att nominera är 14 februari.

Nominera till Hugo Theorellpriset på Svenska Kemisamfundets webbplats

Nominera till Svedbergpriset 2022

Priset delas ut till en framstående biokemist eller molekylärbiolog som är verksam i Sverige och som inte har fyllt 40 år under utdelningsåret. I utmärkelsen ingår en medalj och 40 000 kronor.

Sista dag att nominera är 14 februari.

Nominera till Svedbergpriset på Svenska Kemisamfundets webbplats

Stipendier från Kungliga Vetenskapsakademien

Kungliga Vetenskapsakademien utlyser flera olika stipendier inom naturvetenskapliga ämnen.

ista ansökningsdag är antingen 3 januari eller 15 januari.

Utlysningen på Kungliga Vetenskapsakademiens webbplats

Bidrag från Crafoordska stiftelsen

Crafoordska stiftelsen utlyser bidrag till huvudsakligen ettåriga forskningsprojekt. Stiftelsen kan dock även bevilja ett mer långsiktigt stöd på 2-4 år samt ett större bidrag.

Sista ansökningsdag är 3 februari.

Utlysningen på Crafoordska stiftelsens webbplats

Stipendier för vistelse i Japan

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) och Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) utlyser följande medel för forskningsvistelse i Japan.

Summer Programme 2022

Kan sökas av doktorander och samt nyblivna doktorer.

Sista ansökningsdag är 14 januari.

Utlysningen Summer Programme på STINT:s webbplats

Sök medel från Erasmus+ för personalfortbildning, resor och lärarmobilitet

Universitetets anställda kan söka följande medel från Erasmus+:

Medel för lika villkor

Universitetet vill stimulera arbetet för lika villkor och utlyser följande medel:
Finansiering av gästprofessorer av underrepresenterat kön. Sista ansökningsdag är 31 januari.
Medel för insatser för lika villkor, jämställdhet och förebyggande arbete mot diskriminering inom Lunds universitet.

Sista ansökningsdag är 31 januari.

Ansök om medel för lika villkor via Medarbetarwebben

Lennanders stiftelses stipendium för unga forskare

Lennanders stiftelse utlyser sex stipendier på 300 000 kronor vardera för att främja naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Stipendierna riktar sig till unga, svenska forskare – i första hand nydisputerade som saknar försörjning samt doktorander i slutfasen av sin utbildning.

Sista ansökningsdag är 26 januari.

Ansök om Lennanders stiftelses stipendium via Uppsala universitets webbplats (logga in som Lunds universitet)

Projektmedel från Wallenbergstiftelserna

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond utlyser medel för projekt med hög vetenskaplig potential. Stiftelsernas utlysningar inkluderar vanliga projekt samt ansökningar inom stiftelsernas riktade anslag mot hållbart samhälle. Projekt inom den riktade utlysningen ska befinna sig i gränslandet mellan ekologi, ekonomi och andra samhällsvetenskaper med målsättningen att utöka förståelsen för samspelet mellan ekologi, klimat och social och ekonomisk utveckling i förhållande till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Sista ansökningsdag är 1 april. Observera att universitetet har en intern hanteringsordning för ansökningar.

Sök KAW-medel för forskningsprojekt med hög potential

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) utlyser medel till forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential, med sista ansökningsdag 1 februari. Observera att Lunds universitet har en intern hanteringsordning med interna deadlines.

Kungliga Fysiografiska Sällskapets stipendium

Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund utlyser ett flertal stipendier varje år.

Sök stipendier på Kungliga Fysiografiska Sällskapets webbplats

Hitta fler utlysningar


Finansiera forskning


Finansiera mobilitet

För lärare:

 • Erasmus+ lärarmobilitet inom Europa
 • Erasmus+ ICM-mobilitet utanför Europa
 • EURAXESS
 • Linnaeus-Palme partnerskap
 • STINT Teaching Sabbatical

Finansiera mobilitet – medarbetarwebben.lu.se

För forskare:

 • ACCESS – resebidrag för samarbete i Chile
 • Erasmus+ ICM-mobilitet utanför Europa
 • EURAXESS
 • MIRAI 2.0 – resebidrag för samarbete i Japan
 • KAW resebidrag – kontaktresor utanför Europa för yngre forskare
 • Rese- och forskningsbidrag (Stiftelseförvaltningen)
 • SASUF – resebidrag för samarbete i Sydafrika
 • STINT Teaching Sabbatical

Finansiera mobilitet – medarbetarwebben.lu.se

För anställda (lärare, forskare, doktorander samt teknisk och administrativ personal):

 • Erasmus+ ICM-mobilitet utanför Europa
 • Erasmus+ personalfortbildning inom Europa
 • Erasmus+ resebidrag inom Europa
 • EURAXESS
 • Linnaeus-Palme planering

Finansiera mobilitet – medarbetarwebben.lu.se


Finansiera internationella samarbeten

 • Erasmus+
 • Linnaeus-Palme
 • Nordplus
 • STINT Strategic Grants for Internationalisation

Finansiera internationella samarbeten – medarbetarwebben.lu.se


Stipendier för studier

Stipendieboken.se