Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kvalitetsarbete inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Här kan du läsa om planen för kvalitetsarbetet inom fakultetens utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Du hittar även information om vart du vänder dig om du vill ta del av planen i sin helhet.

Fakultetens ansvar

Fakultetsstyrelsen har det samlade ansvaret för allt kvalitets- och utvecklingsarbete inom fakulteten, och fakultetens utbildningsnämnd ansvarar för att samordna detta arbete inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Processen följer Lunds universitets policy och riktlinjer, som fastställer att fakulteten ansvarar för:

Ta del av hela planen för kvalitetsarbetet

Planen för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling på grundnivå och avancerad nivå fastställs av fakultetsstyrelsen och revideras vid behov.

Du kan ta del av hela planen (inklusive bilagor) på fakultetens SharePoint-sida, som är öppen för all personal inom naturvetenskapliga fakulteten. Där hittar du även kommunikationsplanen för kvalitetsarbetet. Om du vill läsa planen för kvalitetsarbetet men inte är anställd inom fakulteten, kan du kontakta Amanda Areblad för att få tillgång till planen.

Läs hela planen för kvalitetsarbetet på fakultetens SharePoint-sida

Kontaktuppgifter till Areblad – medarbetarwebben.lu.se