Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kommunikation av kvalitetsarbetet och dess resultat

Medarbetare, studenter och andra intressenter ska på ett enkelt sätt kunna ta del av information om fakultetens kvalitetsarbete och dess resultat. För att ge stöd för hur information kommuniceras har naturvetenskapliga fakulteten fastställt en kommunikationsplan för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2019–2024.

Kommunikationsplan

Kommunikationsplanens syfte och övergripande mål är att öka kännedom och förståelse för kvalitetsarbetet både internt och externt, genom att öka engagemang och delaktighet i kvalitetsarbetet och möjliggöra dialog mellan lärare, studenter och övrig personal. Planen avser både att sprida information om kvalitetssäkringssystemet och dess metoder, och på ett lättillgängligt sätt kommunicera ut den information och resultat som genereras inom kvalitetsarbetet.

Kommunikationsplan för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2019–2024 (PDF, 681 kB, ny flik)

Aktivitetsplaner

Kommunikationsplanen innehåller inte detaljerade kommunikationsaktiviteter, utan dessa redovisas istället i aktivitetsplaner som utarbetas per år och beslutas i fakultetens utbildningsnämnd. Aktivitetsplanerna sammanfattar:

  • Syftet med respektive kommunikationsinsats
  • Vilken primär målgrupp aktiviteten riktas till
  • Vilket medium som används och vem som är huvudansvarig
  • Status över tidpunkt för planerat genomförande.

Aktiviteterna har alltid ett eller flera utsatta mål för att nå kommunikationsplanens syfte.

Sammanfattning av kommunikationsarbetet

2024

Under 2024 handlar kommunikationsinsatserna främst om att informera om fakultetens genomförda externa utbildningsutvärderingar och att tillgängliggöra institutionsspecifika resultat.

Bilaga 6: aktivitetsplan för kommunikationsaktiviteter 2024 inom kvalitetsarbete för grundutbildning (PDF, 361 kB, ny flik)

2023

Under 2023 handlar kommunikationsinsatserna främst om att tillgänglighetsanpassa dokument gällande fakultetens utbildningar samt kommunikation av kvalitetsarbetet i samband med externa granskningar.

Bilaga 5 Aktivitetsplan för kommunikationsaktiviteter 2023 inom kvalitetsarbete för grundutbildning (PDF, 275 kB, ny flik)

2022

Under 2022 handlar kommunikationsinsatserna främst om att öka kännedomen om resultat från genomförda studier, projekt och nya pedagogiska kurser.

Bilaga 4 aktivitetsplan för kommunikationsaktiviteter 2022 inom kvalitetsarbete för grundutbildning (PDF, 367 kB, ny flik)

2021

Under 2021 låg fokus på att ta fram information mot olika studentgrupper genom webbplatser, intranät och ytor i lärplattformen Canvas.

Bilaga 3 aktivitetsplan för kommunikationsaktiviteter 2021 inom kvalitetsarbete för grundutbildning (PDF, 708 kB, ny flik)

2020

Under år 2020 låg fokus på att ta fram fakultetsövergripande webbsidor om kvalitetsarbetet.

Bilaga 2 aktivitetsplan för kommunikationsaktiviteter 2020 inom kvalitetsarbete för grundutbildning (PDF, 621 kB, ny flik)

2019

Under år 2019 låg fokus på att ta fram en kommunikationsplan för kvalitetsarbetet.

Bilaga 1 aktivitetsplan för kommunikationsaktiviteter 2018–2019 inom kvalitetsarbete för grundutbildning (PDF, 671 kB, ny flik)