Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fakultetskansliet

Kansliet stöttar fakultetens ledning, institutioner, nämnder och kommittéer. Kansliets besöksadress är Astronomihuset, Sölvegatan 27. Hämtställe för internpost är HS 39.

Genvägar till innehållet

 • Upprätta budget, prognos, uppföljningar och bokslut på fakultetsnivå samt resursfördela statsmedel enligt modell för grundutbildning och forskning.
 • Stödja och samordna institutionernas arbete med de ekonomiska processerna så att dessa blir likartade, effektiva och ändamålsenliga.
 • Ta fram ekonomiska underlag och analyser till fakultetsledningen samt tillhandahålla fakultetens ekonomiska information till universitetets gemensamma förvaltning.

 • Stödja fakultetsledningen och institutionerna i HR-frågor samt frågor som rör organisation och ledarskap.
 • Handlägga olika typer av HR-ärenden.
 • Stödja arbetet med att rekrytera och befordra personal.
 • Ge stöd i frågor som rör arbetsmiljö, jämställdhet och lika villkor.
 • Samordna förhandlingar, lönesättning och lönerevision.
 • Stötta chefer i frågor som rör rehabilitering och omställning.

 • Marknadsföra fakultetens utbildningar till presumtiva studenter genom exempelvis utbildningsmässor, kampanjer, poddar, filmer samt studentambassadörer som berättar om utbildningarna.
 • Synliggöra fakultetens forskning genom exempelvis pressmeddelande, expertlistor och tips till journalister.
 • Anordna evenemang som riktar sig till medarbetare, presumtiva studenter och allmänhet.
 • Underlätta informationsflödet och belysa olika delar inom fakulteten genom exempelvis nyhetsbrev, fakultetens webbplatser och Lunds universitets magasin, LUM.
 • Ge stöd och råd i kommunikationsfrågor till fakultetsledning, fakultetskansli och institutioner, samt ge kommunikationsstöd vid krissituationer.
 • Ge kommunikationsstöd i olika förändringsprojekt, till exempel etableringen i Science Village.

 • Ge administrativt stöd till fakultetsstyrelse, fakultetsledning, presidium, ledningsråd, forskningsnämnd och valberedning.
 • Hantera remisser, forsknings- och infrastrukturfrågor, val samt processen med att utse hedersdoktorer.
 • Samordna IT-frågor, förvalta person- och adresskatalogen Lucat samt ge systemstöd för lokalbokning och schemaläggning.
 • Hantera frågor som rör lokalplanering samt utreda och handlägga ärenden som gäller om- och nybyggnadsprojekt.
 • Ge stöd inom arkivering, diarieföring och dataskydd.

 • Utveckla, leda och administrera löpande och strategiskt arbete i utbildningsnämnden och nämnden för utbildning på forskarnivå. Detta arbete görs tillsammans vicedekanerna för grundutbildning och forskarutbildning.
 • Utveckla en rättssäker handläggning av fakultetens utbildningsärenden och stödja kvalitetsprocessen så att utbildningarna uppfyller de nationella målen för grundutbildning och forskarutbildning.
 • Ge råd och service i utbildningsfrågor till fakultetsledning och institutioner, samt samordna och rapportera till universitetets gemensamma förvaltning.
 • Planera, administrera och utveckla fakultetens internationella studentutbyten och ge råd och stöd till fakultetsledning, institutioner och studenter.
 • Prioritera och initiera aktiviteter som ger studenterna ökade arbetsmarknadskontakter under utbildningen samt samordna fakultetens alumnverksamhet.
Porträtt. Foto.

Ina Alexandersson

Utbildningsledare, grundutbildning

Kontaktuppgifter till Ina Alexandersson (medarbetarwebben.lu.se)

Porträtt. Foto.

Amanda Areblad

Utbildningskoordinator, grundutbildning

Kontaktuppgifter till Amanda Areblad (medarbetarwebben.lu.se)

Porträtt. Foto.

Aleksandra Popovic

Utbildningskoordinator, forskarutbildning

Kontaktuppgifter till Aleksandra Popovic (medarbetarwebben.lu.se)

Porträtt. Foto.

Benedicte Sato Arentzen

Administrativ samordnare, forskarutbildning

Kontaktuppgifter till Benedicte Sato Arentzen (medarbetarwebben.lu.se)

Porträtt. Foto.

Marie Brink

Internationaliseringsansvarig

Kontaktuppgifter till Marie Brink (medarbetarwebben.lu.se)