Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rekrytera personal

Få hjälp med att rekrytera

I naturvetenskapliga fakultetens personalgrupp finns certifierade rekryteringsspecialister som kan hjälpa dig under hela rekryteringsprocessen, från behovsanalys till rekrytering och beslut om anställning. Du kan exempelvis få hjälp med utlysningstexter, intervjuer samt tester och arbetsprover av kandidater. Kontakta personalgruppen i ett tidigt skede för att få en professionell och kvalitetssäkrad rekrytering.

Kontakta fakultetens personalgrupp

Rekryteringsprocessen i fyra steg

Rekryteringsprocessen kan beskrivas och delas in fyra steg:

Rekryteringsprocess för olika personalkategorier

Rekrytering av lärare och doktorander är mer reglerad än anställning inom de övriga personalkategorierna. Läraranställningar bereds i fakultetens lärarförslagsnämnd och rätten att besluta om doktorandanställningar är delegerad till institutionerna.

Rekryteringsprocessen för teknisk/administrativ personal, forskande personal, doktorander och tidsbegränsade läraranställningar handläggs via rekryteringsverktyget Varbi.

Relocationtjänster

Rekryteringsprocessen och introduktionsprocessen för personal som rekryteras från ett annat land än Sverige är både komplex och kan vara tidskrävande, både för den enskilde medarbetaren och den framtida arbetsplatsen.

För att processen ska gå smidigare kan vi använda oss av tjänster som erbjuds av Alfa Quality Moving and Relocation.

Läs om relocationtjänster HR-webben