Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Uppföljning av nyckeltal och studentundersökningar

Här kan du läsa om hur fakulteten arbetar med undersökningar som riktar sig till studenter och alumner. Resultaten är viktiga för att kunna höja kvaliteten på utbildningarna.

Student- och alumnundersökningar

Naturvetenskapliga fakulteten genomför undersökningar som riktar sig specifikt till fakultetens studenter och alumner. Resultatet från dessa undersökningar, och även universitets övergripande undersökningar, utgör ett viktigt underlag i fakultetens strategiska utbildningsplanering. Fakulteten strävar efter att utbildningsutbudet ska spegla studenternas intresse och samhällets behov.

Fakultetens arbetsmarknadsråd genomför årligen en alumnenkät i två delar – en för alumner med kandidatexamen och en för alumner med masterexamen. Enkäten ger bland annat viktig information om hur utbildningarna bättre kan anpassas till arbetsmarknaden samt hur studenterna upplever utbildningsmiljö. Resultaten presenteras bland annat i skriftliga rapporter, på besök hos institutionerna och i fakultetens olika organ.

Arbetet med att analysera och följa upp fakultetens undersökningar sker i första hand i utbildningsnämnden, men resultaten bryts även ner på institutionsnivå och hanteras där.

Uppföljning av nyckeltal

Fakultetskansliet tar regelbundet fram nyckeltal som handlar om söktal, antagning, genomströmning och examensfrekvens. Dessa utgör underlag för fakultetens verksamhetsdialoger och för den strategiska utbildningsplaneringen.

Fördjupad information

Anställda har tillgång till rapporter om alumnundersökningar på fakultetens SharePoint-sida. Om du vill få tillgång till dokumenten men saknar behörighet kan du kontakta Malin Olbe.

Läs rapporter om alumnundersökningar på fakultetens SharePoint-sida

Kontaktuppgifter till Malin Olbe (medarbetarwebben.lu.se)

Anställda har tillgång till nyckeltal på fakultetens SharePoint-sida. Om du vill få tillgång till dokumenten men saknar behörighet kan du kontakta Ina Alexandersson.

Läs rapporter om undersökningar på fakultetens SharePoint-sida

Kontaktuppgifter till Ina Alexandersson (medarbetarwebben.lu.se)

Lunds universitets övergripande undersökningar

Lunds universitet genomför till exempel nybörjarundersökningar, studentbarometrar och alumnundersökningar som bidrar med empiriskt underlag till det systematiska kvalitetsarbetet.

Undersökningarna genomförs av avdelningen för utbildningsstrategiskt stöd, i samarbete med fakulteterna och studentkårerna.

Läs mer om Lunds universitets övergripande undersökningar (medarbetarwebben.lu.se)