Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Karriärprogram för biträdande universitetslektorer

Tre personer samtalar. Foto.

Naturvetenskapliga fakulteten erbjuder ett sexårigt karriärprogram för dig som är biträdande universitetslektor inom fakulteten. Programmet ger dig möjlighet att utvecklas i din roll som forskare, lärare, handledare och akademisk ledare. Målet är att du efter programmet ska vara meriterad för en befordran till universitetslektor och väl förberedd för en lång akademisk karriär. Programmet är en viktig pusselbit i fakultetens satsning på att skapa attraktiva karriärvägar för unga forskare och starka forskningsmiljöer inom fakulteten.

Programmets innehåll

År 1–3

Kort efter att din anställning har inletts blir du kallad till ett introduktionsmöte med syfte att planera din meritering. Du kommer då att träffa dekanen, vicedekanen för forskning, personalchefen, prefekten vid din institution, samt koordinatorn för karriärprogrammet.  

Du blir även inbjuden till fakultetens nätverk för biträdande universitetslektorer, som ger dig möjlighet till bland annat erfarenhetsbyte och nätverksträffar (se mer information om nätverket längre ner på sidan).

Under karriärprogrammets första del är det viktigt att du börjar bygga din docentkompetens. Att bli docent är nämligen ett viktigt steg på vägen mot befordran till universitetslektor. För att kunna bli utnämnd till docent krävs bland annat att du genomfört högskolepedagogiska kurser som ger dig behörighet att undervisa och vara huvudhandledare för doktorander, samt den docentförberedande kursen.

Läs om processen för att bli docent

Högskolepedagogisk utbildning

Du bör också genomföra mentorprogrammet Lärande för förändring, som löper över två terminer och ges vartannat år. Under programmets gång tilldelas du en mentor (en professor inom fakulteten) och lär dig om teorier om bifokala mentorprogram samt får stöd i din individuella karriärplanering. Läs mer om mentorprogrammet Lärande för förändring på webbsidan om högskolepedagogisk utbildning.

Efter ungefär två år blir du kallad till en första avstämning tillsammans med din prefekt, fakultetens dekan och fakultetens personalchef. Syftet med mötet är bland annat att säkerställa att du får det stöd du behöver.

År 3–6

Efter ungefär tre år som biträdande universitetslektor bör du vara redo att skicka in din ansökan om docentur.

Ansök om docentur

Ungefär fyra år in i din anställning blir du kallad till ytterligare ett avstämningsmöte tillsammans med din prefekt, fakultetens dekan och fakultetens personalchef. Syftet med mötet är bland annat att se till så att du är på rätt väg inför din ansökan om befordran till universitetslektor.

Under den här delen av karriärprogrammet kan du också passa på att genomföra ytterligare högskolepedagogiska kurser som ges av fakulteten eller avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU). Universitetet erbjuder också kompetens- och karriärutveckling inom olika områden.

Högskolepedagogisk utbildning

Kompetens- och karriärutveckling (medarbetarwebben.lu.se)

Du behöver skicka in din ansökan om befordran till universitetslektor senast sex månader innan din anställning som biträdande universitetslektor är avslutad.

Ansök om befordran till universitetslektor

Nätverk

Inom karriärprogrammet får du möjlighet att skapa ett personligt nätverk tillsammans med andra nya biträdande universitetslektorer inom fakulteten. Nätverket ger dig bland annat ett forum för erfarenhetsutbyte och möjlighet att delta i nätverksträffar och sociala aktiviteter som främjar både din professionella och personliga utveckling.

Målet med nätverket är att det ska vara behovsanpassat och handla om mjuka värden (till exempel hur vi kan hantera stress och familjeliv samtidigt som vi ska bygga upp en forskargrupp), icke-formella krav (till exempel vad det innebär att vara en akademisk ledare) och visa på den pluralism som universitetet innehåller, både ämnesmässigt och karriärmässigt.

Nätverksträffarna kommer att äga rum 1–2 gånger per termin, med start i september 2022. Träffarna kan till exempel vara upplagda som en halvdag med fokus på ett särskilt tema och därefter afterwork eller middag.

Nätverket har en grupp i Microsoft Teams, som fungerar som ett nav. Alla nya biträdande universitetslektorer blir inbjudna till gruppen.

Nätverk för biträdande universitetslektorer i Microsoft Teams

Nätverket koordineras av Magne Friberg och Ruth Pöttgen.

Kontaktuppgifter till Magne Friberg i Lunds universitets forskningsportal

Kontaktuppgifter till Ruth Pöttgen i Lunds universitets forskningsportal