Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Följande forskarutbildningskurser ges av fakulteten.

Kursen är obligatorisk för dig som är doktorand vid naturvetenskapliga fakulteten. Kursen innehåller bland annat information om universitetet och fakulteten, generella anställningsvillkor med mera.

Omfattning

Kursen ger 0,5 högskolepoäng.

Kursen ges en gång per termin.

Nästa kurstillfälle

7 februari klockan 09.00–16.00 i Lundmarksalen, Astronomihuset.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 22 januari.

Anmäl dig till introduktionskursen via formulär på fakultetens engelskspråkiga webbplats

Kursen är obligatorisk för fakultetens doktorander som antagits från och med 1 januari 2021. Dessa doktorander kommer därför att prioriteras i antagningen till kursen.

Syftet med kursen är att ge en grundkunskap i god forskningssed och forskningsetik som är relevant under doktorandstudierna och i efterföljande postdoktoral forskning inom akademin eller vid andra forskningsinstitutioner.

Kursplan

Kursplan: Forskningsetik (PDF, 270 kB, ny flik)

Omfattning

Kursen motsvarar två veckors heltidsstudier.

Kursen ger 3 högskolepoäng.

Nästa kurstillfälle och anmälan

Kursen ges två gånger under våren 2024. 

Tillfälle 1: 11–22 mars

 • Måndag 11 mars klockan 09.00–12.00
 • Tisdag 12 mars klockan 09.00–12.00
 • Onsdag 13 mars klockan 09.00–12.00
 • Torsdag 14 mars klockan 09.00–16.00
 • Fredag 15 mars klockan 09.00–12.00
 • Måndag 18 mars klockan 09.00–12.00
 • Tisdag 19 mars klockan 09.00–12.00
 • Torsdag 21 mars klockan 09.00–16.00
 • Fredag 22 mars klockan 09.00–12.00

Anmälan till kurstillfälle 1:
Anmäl dig senast 8 januari. Antalet platser är begränsat till 20 (först till kvarn).

Anmäl dig till kurstillfälle 1 på fakultetens engelskspråkiga webbplats

Tillfälle 2: 22 april – 3 maj

 • Måndag 22 april klockan 09.00–12.00
 • Tisdag 23 april klockan 09.00–12.00
 • Onsdag 24 april klockan 09.00–12.00
 • Torsdag 25 april klockan 09.00–16.00
 • Fredag 26 april klockan 09.00–12.00
 • Måndag 29 april klockan 09.00–12.00
 • Tisdag 30 april klockan 09.00–12.00
 • Torsdag 2 maj klockan 09.00–16.00
 • Fredag 3 maj klockan 09.00–12.00

Anmälan till kurstillfälle 2: 
Anmäl dig senast 8 januari. Antalet platser är begränsat till 20 (först till kvarn).

Anmäl dig till kurstillfälle 2 på fakultetens engelskspråkiga webbplats

Kursen behandlar vetenskapliga artiklars struktur och språk samt förutsättningarna för vetenskaplig publicering i dagens vetenskapsvärld. Du får även lära dig hur publiceringsprocessen går till, vilken roll "reviewers" och redaktörer har samt hur open access fungerar. Etiska frågeställningar kring publicering berörs också.

Kursplan

Kursplan: Vetenskaplig publicering för doktorander (PDF, 528 kB, ny flik)

Omfattning

Kursen ger 1,5 högskolepoäng.

Nästa kurstillfälle

Ej bestämt ännu.

Anmälan

Anmälan har inte öppnat än.

Syftet med kursen är att stärka dig i rollen som ledare eller deltagare i projekt. Kursen behandlar bland annat olika projektstrukturer, centrala projektmetoder och dess möjligheter och begränsningar i praktiken.

Omfattning

Kursen ger 2 högskolepoäng.

Nästa kurstillfälle

Ej bestämt ännu.

Anmälan

Anmälan har inte öppnat än.

Kontakt

Benedicte Sato Arentzen
Administrativ samordnare
Kontaktuppgifter till Benedicte Sato Arentzen – medarbetarwebben.lu.se