Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tidplan för arbetet med samordningen


Våren 2024

Löpande under våren: 

Följande personer träffas varannan vecka för att stämma av arbetet: vicedekan, prefekter, kanslichef, institutionsrepresentanter, koordinator, kommunikatör och studeranderepresentanter. Kontakta din institutionsrepresentant om du har frågor som du vill lyfta.

Februari:

  • 26 februari: Inplaceringsunderlag och testschema förväntas vara klart.
  • 28 februari: Gemensam risk- och konsekvensanalys förväntas genomföras med prefekter, skyddsombud och administrativa chefer.

Mars:

  • 19 mars: Målsättningen är att hålla MBL-förhandling om samlokaliseringsbeslut. 
    Dagens MBL-förhandling om samlokalisering ajournerades till den 2 april på grund av att kompletterande handlingar efterfrågades. Målsättningen är att beslut om samlokalisering kan tas samma dag, den 2 april.

April: 

  • 2 april: Målsättningen är att hålla MBL-förhandling om samlokaliseringsbeslut.
  • 2 april: Målsättningen är att presidiet fattar beslut i frågan om samlokalisering (framflyttat från 26 mars).

Hösten 2024

September: 

Målsättning att fakultetsstyrelsen fattar beslut i frågan om samorganisation.

Kontakt


Carina Jarl
Projektkoordinator
Kontaktuppgifter till Carina Jarl (medarbetarwebben.lu.se)

Karin Hall
Vicedekan med särskilt ansvar för samordningen av en gemensam institution
Kontaktuppgifter till Karin Hall (medarbetarwebben.lu.se)

Martin Berggren
Institutionsrepresentant, INES
Kontaktuppgifter till Martin Berggren (medarbetarwebben.lu.se)

Raimund Muscheler 
Institutionsrepresentant, geologiska institutionen
Kontaktuppgifter till Raimund Muscheler (medarbetarwebben.lu.se)

Yann Clough
Institutionsrepresentant, CEC
Kontaktuppgifter till Yann Clough (medarbetarwebben.lu.se)