Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Frågor och svar om samlokaliseringen

Den 2 april fattade dekanen beslut om att samlokalisera:

  • Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)
  • Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap (INES)
  • Geologiska institutionen

Verksamheterna ska samlokaliseras i Geocentrum, Sölvegatan 10–12 i Lund.    

En samlokalisering av CEC, INES och geologiska institutionen är ett långsiktigt strategiskt val för utveckling av naturvetenskapliga fakultetens verksamheter inom miljö, klimat, geologi, naturgeografi och ekosystemvetenskap. Det är också ett nödvändigt val för att optimera fakultetens lokalanvändning och minska hyreskostnaderna.

Den förenklade fastighetsutredningen som gjordes under våren 2023 visade att det går att samlokalisera CEC, INES och geologiska institutionen i Geocentrum. En mer omfattande lokalutredning gjordes under hösten 2023 och den bekräftade möjligheten att samlokalisera verksamheterna. Ett testschema visade att byggnaden kan användas för den utbildning som verksamheterna erbjuder.

Vissa ombyggnationer och lokalanpassningar behöver genomföras för att möta de verksamhetsbehov som framkommit i fastighetsutredningen och i det preliminära lokalprogrammet som har tagits fram. 

Forskning inom miljö, klimat, geologi, naturgeografi och ekosystemvetenskap utgör ett styrkeområde inom naturvetenskapliga fakulteten. Att samlokalisera naturvetenskaplig forskning och utbildning inom dessa områden är ett initiativ för att skapa en stabil bas som kan stärka dessa strategiskt viktiga forskningsområden, och ge möjlighet till ytterligare samarbeten.  

Genom att placera verksamheterna tillsammans i Geocentrum främjas campusutvecklingen på Sölvegatan och det så kallade Kunskapsstråket. Lokalerna på Geocentrum lämpar sig också väl för utåtriktad verksamhet.

Det är prefekterna på de båda institutionerna och föreståndaren för CEC som har det yttersta ansvaret för hur personal ska placeras i lokalerna i samband med samlokaliseringen. Förslag till inplacering av personal ska vara slutförd 3 juni 2024.  

Samlokaliseringen ska vara genomförd senast den 1 september 2025. En gemensam schemaläggning av utbildningarna på Geocentrum ska ske senast från och med höstterminen 2025.

All information om samlokaliseringen kommer att kommuniceras internt inom respektive verksamhet.  

Övergripande information om samordningen av en gemensam institution publiceras även här på fakultetens interna webbplats, både på svenska och engelska. Informationen uppdateras löpande.