Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Högskolepedagogisk utbildning

Alla lärare och undervisande doktorander vid LU ska ha genomgått en högskolepedagogisk utbildning. Områdesstyrelser och institutioner ansvarar för att utbildningen genomförs. Högskolepedagogisk utbildning anordnas både av naturvetenskapliga fakulteten och AHU, Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling.

Kostnad

Kurser som anordnas av naturvetenskapliga fakulteten och AHU är kostnadsfria. Om avanmälan inte skett senast 14 dagar före kursstart kommer dock institutionen att faktureras en avgift.

Rekommenderade kurser

För lärare

De två kurserna "Högskolepedagogik i teori och praktik" och "Learning and Teaching in Higher Education: Continuation" rekommenderas ingå i den tio veckor långa utbildningen för lärare.

För doktorander

För doktorander rekommenderas kursen "Högskolepedagogik i teori och praktik", vilken ger behörighet att undervisa.

Kurser

   Education for scientific literacy – sustainability, equality and ethics

   Hållbarhet, lika villkor, etik och reflektion är exempel på sådant som ska ingå i all högre utbildning. Men hur kan vi undervisa om detta så att det även berikar studenternas naturvetenskapliga lärande? Under en serie workshoppar möter vi inbjudna gäster, tittar närmare på goda exempel, verktyg och resurser, och utbyter erfarenheter och idéer om hur vi på olika sätt kan utveckla våra utbildningar.

   Workshoptillfällena kan kompletteras med ett eget projekt, individuellt eller i grupp, och tillgodoräknas som en högskolepedagogisk kurs. Workshopserien, som hålls på engelska, startar den 12 december och sträcker sig över hela nästa år. Mer info om worskshopparna publiceras löpande. Kursen är avgiftsfri för lärare vid naturvetenskapliga fakulteten. Kurskostnad för övriga deltagare inom LU är 7800 kronor.

   Schema och kursplan för hela kursen

   Workshop: Education for scientific literacy – equal opportunities, 13 februari
   Vad har jämställdhet och mångfald att göra med naturvetenskaplig utbildning? Undervisande personal är välkomna till den andra fristående workshopen i en serie om naturvetenskaplig litteracitet. Tid och plats: 13 februari kl. 13.15–16.00 i Cassiopeia, Astronomihuset. Sista anmälningsdag är 3 februari.

   Anmäl dig till workshopen via webbformulär - science.lu.se/internt

    Högskolepedagogik i teori och praktik

    Kursen ingår i fakultetens behörighetsgivande pedagogiska utbildning och vänder sig till dig som är lärare eller doktorand utan tidigare pedagogisk utbildning. Kursen är praktiskt inriktad och du får bland annat arbeta med att kartlägga din egen undervisning. Stort utrymme ges för reflektioner kring erfarenheter av att undervisa och undervisas. Du får också påbörja skrivandet av en pedagogisk portfölj. Kursen ges på såväl svenska som engelska och motsvarar tre veckors heltidsarbete.

    Kursperiod, schema och kursplan

    Docentförberedande kurs

    Kursen är obligatorisk för att kunna antas som docent vid naturvetenskapliga fakulteten. Kursen har dock visat sig vara värdefull även för exempelvis nyanställda forskarassistenter, forskare eller biträdande lektorer där tidpunkten för docentansökan ligger en bit fram i tiden. Den obligatoriska handledarutbildningen ingår i denna kurs.

    Learning and Teaching in Higher Education: Continuation

    Kursen ingår i naturvetenskapliga fakultetens behörighetsgivande pedagogiska utbildning för lärare och är en lämplig fortsättning på kursen "Högskolepedagogik i teori och praktik". Kursen ges på engelska en gång per termin av Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU). Kursen motsvarar tre veckors heltidsarbete.

    Läs mer om kursen på AHU:s webbplats

    Att stödja studenters skrivutveckling

    Kursen ges av PLUS vid naturvetenskapliga fakulteten och är öppen för deltagare från hela universitetet. Syftet är att ge inspiration och verktyg till dig som är lärare och handleder studenters skrivande på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå. Kursen bygger på retorisk och skrivdidaktisk teori samt erfarenheter från två EQ11-projekt där olika former av kommunikationsträning har integrerats i ämnesutbildningen. För mer information kontakta sara [dot] santesson [at] kom [dot] lu [dot] se eller susanne [dot] pelger [at] science [dot] lu [dot] se. Kursen är avgiftsfri för lärare vid naturvetenskapliga fakulteten. Kurskostnad för övriga deltagare inom LU är 7 800 kronor.

    Kursplan: Att stödja studenters skrivande (PDF, 74 kB, nytt fönster)

    Ämnesdidaktik inom naturvetenskap och teknik

    Detta är en valbar kurs inom den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen. Kursens syfte är att introducera kursdeltagarna i vetenskapliga metoder och verktyg för att utforska lärande och undervisning på ett systematiskt sätt. Inbjudna gäster inspirerar och berättar om ämnesdidaktisk forskning. Merparten av kursen ägnas åt deltagarnas projekt med koppling till undervisningsämnet. Exempel på frågor som har undersökts i tidigare kursprojekt är hur studenter uppfattar och förstår begrepp inom ämnet, hur studenter reflekterar över sin kommande yrkespraktik, och hur doktorander lär sig skriva vetenskapliga artiklar inom ämnet. Under kursens gång utgör kollegiala diskussioner en väsentlig komponent. Kursen bidrar därmed till att utveckla ett forskande förhållningssätt till den pedagogiska praktiken. På så sätt främjar kursen lärares akademiska meritering genom att stödja en utveckling mot ett kvalificerat akademiskt lärarskap (scholarship och teaching and learning). Kursen ges vartannat år och motsvarar tre veckors heltidsarbete.

    Workshop – Den pedagogiska portföljen

    Kursen är valbar kurs inom den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen vid naturvetenskapliga fakulteten. I den pedagogiska portföljen belyser och beskriver läraren sin kompetens, framför allt genom en kritiskt reflekterande analys av exempel hämtade från den egna praktiken. Kursen riktar sig till alla lärare som vill öka sin förmåga att skriva en väl genomtänkt och reflekterande pedagogisk portfölj. Kursen ges gemensamt för naturvetenskapliga fakulteten och LTH. Kursen motsvarar en veckas heltidsarbete och ges varje termin.

    Läs mer om kursen på LTH:s webbplats

    Kommunikation i undervisningen

    Kursen ingår i naturvetenskapliga fakultetens behörighetsgivande pedagogiska utbildning. Kursen vänder sig till dig som är doktorander eller lärare och vill utveckla din kommunikativa medvetenhet och förmåga, speciellt i undervisningssituationen. Det övergripande målet är att du ska kunna kommunicera ditt forskningsämne i dialog med olika grupper och i olika sammanhang, samt kunna stödja studenters utveckling av kommunikativa färdigheter. Kursen ges vartannat år och motsvarar två veckors heltidsarbete. Kursen ges på engelska.

     Genus i naturvetenskap och teknik

     Kursen är en valbar kurs inom den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen. Den riktar sig till lärare vid naturvetenskapliga fakulteten och omfattningen motsvarar 5 hp. Kursens syfte är att ge en introduktion till vad ett genusperspektiv är, samt hur detta på olika sätt är relevant för att förstå naturvetenskap och teknik som utbildning, akademiska ämnen och verksamhet. Kursen ges vid efterfrågan.

     Sidansvarig:

     Kontakt

     Frågor om pedagogisk utbildning och kurser
     Susanne Pelger
     070-284 02 77
     Susanne [dot] Pelger [at] science [dot] lu [dot] se

     Frågor om docentkursen
     Per Lundberg
     046-222 37 67
     per [dot] lundberg [at] biol [dot] lu [dot] se

     Frågor om anmälan
     Elisabet Kulle
     046-222 40 22
     elisabet [dot] kulle [at] science [dot] lu [dot] se