Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Högskolepedagogisk utbildning

Alla lärare och undervisande doktorander ska ha genomgått en högskolepedagogisk utbildning. På den här sidan hittar du information om de olika kurserna. Högskolepedagogisk utbildning anordnas både av naturvetenskapliga fakulteten och avdelningen för högskolepedagogisk utveckling.

Rekommenderade kurser

För dig som är doktorand rekommendera vi kursen Högskolepedagogik i teori och praktik, som ger dig behörighet att undervisa.

För dig som är lärare rekommenderar vi kursen:

 • Högskolepedagogik i teori och praktik, som ges av fakulteten.

Och därefter en av de tre kurserna nedan, som ges av avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU).

 • Kursansvar i högre utbildning
 • Course design in higher education
 • Course design in higher education – blended course

Innehåll på sidan


Högskolepedagogik i teori och praktik (NMN003F)

Kursen ingår i fakultetens behörighetsgivande pedagogiska utbildning och vänder sig till dig som är lärare eller doktorand utan tidigare pedagogisk utbildning. Kursen är praktiskt inriktad och du får bland annat arbeta med att kartlägga din egen undervisning. Stort utrymme ges för reflektioner kring erfarenheter av att undervisa och undervisas. Du får också påbörja skrivandet av en pedagogisk portfölj.

Kursen motsvarar 3 veckors heltidsarbete och omfattar 3 veckors behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning, vilket ger 4,5 högskolepoäng. Kursen ges på engelska.

Kursplan: Högskolepedagogik i teori och praktik (NMN003F)

Prioriteringsordning vid antagning

 1. Sökande med läraranställning.
 2. Doktorand med inplanerad undervisning (styrks av intyg från studierektor eller prefekt).
 3. Doktorand i slutet av forskarutbildningen, givet att kursen anges som obligatorisk kurs i doktorandens studieplan.
 4. Doktorand med kursen angiven som obligatorisk i doktorandens studieplan.

Vänligen notera: Du som är doktorand och har inplanerad undervisning kommer att bli ombedd att ladda upp ditt intyg (i formatet PDF) när du fyller i anmälningsformuläret.

Kostnad

Kursen är gratis för undervisande personal och doktorander inom fakulteten. Om du får förhinder behöver du dock avanmäla dig senast 14 dagar före kursstart, annars faktureras din institution 9 900 kronor i kurskostnad.

Nästa kurstillfälle: vårterminen 2023

Schema:

 • 7 februari klockan 09.15–12.00
 • 9 februari klockan 09.15–12.00
 • 10 februari klockan 09.15–12.00
 • 13 februari klockan 09.15–12.00
 • 14 februari klockan 09.15–12.00
 • 15 februari klockan 09.15–12.00  
 • 27 februari klockan 11.00–12.00. Denna tid är avsatt för frågor om grupparbetet.
 • 27 februari: skicka in projektplan
 • 28 februari –7 mars: grupparbete (grupperna ansvarar för att planera arbetet)
 • 6 mars: skicka in utkast på uppgiften
 • 8 mars klockan 09.00–12.00: feedback på utkastet
 • 10 mars: skicka in slutversionen av uppgiften

Sista anmälningsdag: 28 november 2022.

Anmäl dig till Högskolepedagogik i teori och praktik (NMN003F) på fakultetens engelskspråkiga webbplats


Högskolepedagogik i teori och praktik (kortversion) (NMN002F)

Kursen ingår i fakultetens behörighetsgivande pedagogiska utbildning och vänder sig till dig som är lärare eller doktorand utan tidigare pedagogisk utbildning. Kursen är en kortversion av "Högskolepedagogik i teori och praktik (NMN003F)" och saknar projektdelen där deltagarna fördjupar sig i ett valfritt pedagogiskt ämne.

Kursen motsvarar 2 veckors heltidsarbete och omfattar 2 veckors behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning, vilket ger 3 högskolepoäng. Kursen ges på engelska.

Kursplan: Högskolepedagogik i teori och praktik (kortversion) (NMN002F)

Kostnad

Kursen är gratis för undervisande personal och doktorander inom fakulteten. Om du får förhinder behöver du dock avanmäla dig senast 14 dagar före kursstart, annars faktureras din institution 7 800 kronor i kurskostnad.

Nästa kurstillfälle: vårterminen 2023

Schema:

 • 7 februari klockan 09.15–12.00
 • 9 februari klockan 09.15–12.00
 • 10 februari klockan 09.15–12.00
 • 13 februari klockan 09.15–12.00
 • 14 februari klockan 09.15–12.00
 • 15 februari klockan 09.15–12.00  
 • 16 februari: skicka in utkast på uppgift
 • 17 februari: få feedback på utkastet (grupperna bestämmer tid för detta)
 • 27 februari: skicka in slutversionen av uppgiften

Sista anmälningsdag: 28 november 2022.

Anmäl dig till Högskolepedagogik i teori och praktik (kortversion) (NMN002F) på fakultetens engelskspråkiga webbplats


Högskolepedagogik – en veckas självstudier

Självstudiekursen vänder sig till dig som är nyfiken på högskolepedagogik, men för tillfället saknar möjlighet att gå en längre kurs (exempelvis Högskolepedagogik i teori och praktik (NMN003F).

Kursen motsvarar en veckas heltidsstudier och består av videoföreläsningar och inlämningsuppgifter som du gör i din egen takt. Du får bland annat bekanta dig med högskolepedagogiska teorier och begrepp. Du får också verktyg som hjälper dig att tänka kring undervisning och lärande utifrån olika perspektiv och för att. Dessutom får du stöd för att reflektera över din egen praktik och din utveckling som lärare.

Observera att kursen inte räknas som behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

Kursen ges på engelska.

Nästa kurstillfälle: slutet av höstterminen 2022

Kursen öppnar 15 december och du genomför studierna i din egen takt. Antalet platser är obegränsat.

Sista anmälningsdag: 28 november 2022.

Anmäl dig till kursen Högskolepedagogik – en veckas självstudier, på fakultetens engelskspråkiga webbplats


Utbildning för naturvetenskaplig litteracitet – hållbarhet, lika villkor och etik

Hållbarhet, lika villkor, etik och reflektion är exempel på sådant som ska ingå i all högre utbildning. Men hur kan vi undervisa om detta så att det även berikar studenternas naturvetenskapliga lärande? I en serie fristående workshoppar (totalt sex stycken) möter vi inbjudna gäster, tittar närmare på goda exempel, verktyg och resurser, samt utbyter erfarenheter och idéer om hur vi på olika sätt kan utveckla våra utbildningar.

Workshoptillfällena kan kompletteras med ett eget projekt, individuellt eller i grupp, och tillgodoräknas som en högskolepedagogisk kurs.

Kursen ges av fakultetens pedagogiska enhet PLUS och ingår i naturvetenskapliga fakultetens behörighetsgivande pedagogiska utbildning. Kursen omfattar 2 veckors arbete. Samtliga workshoppar hålls på engelska.

Förkunskaper: Vi rekommenderar att du har läst någon form av högskolepedagogisk introduktionskurs, exempelvis Högskolepedagogik i teori och praktik (antingen den långa eller korta versionen).

Kursplan: Utbildning för naturvetenskaplig litteracitet – hållbarhet, lika villkor och etik

Kostnad

Kursen är kostnadsfri för fakultetens undervisande personal och doktorander. Kursavgiften för övriga deltagare inom universitetet är 7 800 kronor.

Nästa kurstillfälle: hösten 2022

Anmälan till workshopparna kommer att publiceras löpande nedan. På den första workshopen (12 oktober) får du information om hur du gör för att anmäla dig till kursen.

Andra workshoppen ”Education for scientific literacy – Equal opportunities”, 29 november

Vad har jämställdhet och mångfald att göra med naturvetenskaplig utbildning? Workshoppen hålls 29 november klockan 13.15–16.00. Anmälan är nu stängd.


Utbildning för naturvetenskaplig litteracitet – hållbarhet, lika villkor och etik (kortversion)

Det finns möjlighet att gå kortversion av den högskolepedagogiska kursen "Utbildning för naturvetenskaplig litteracitet – hållbarhet, lika villkor och etik". Kursen ges av fakultetens pedagogiska enhet PLUS och ingår i fakultetens behörighetsgivande pedagogiska utbildning. Kursen omfattar 1 veckas arbete och ges på engelska.

Förkunskaper: Vi rekommenderar att du har läst någon form av högskolepedagogisk introduktionskurs, exempelvis Högskolepedagogik i teori och praktik (antingen den långa eller korta versionen).

I kursen ingår fyra workshoppar samt en individuell skriftlig reflektion över det egna lärandet. Workshopparna som ingår är:

 • Education for scientific literacy – Introduction (oktober)
 • Education for scientific literacy – Equal opportunities (november)
 • Education for scientific literacy – Sustainability
 • Education for scientific literacy – Ethics

Kursplan: Utbildning för naturvetenskaplig litteracitet – hållbarhet, lika villkor och etik (kortversion)

Kostnad

Kursen är kostnadsfri för fakultetens undervisande personal och doktorander. Kursavgiften för övriga deltagare inom universitetet är 2 600 kronor.

Nästa kurstillfälle: hösten 2022

Information och anmälan för de fyra workshopparna kommer att publiceras löpande nedan. På den första workshopen (12 oktober) får du information om hur du gör för att anmäla dig till kursen.

Andra workshoppen ”Education for scientific literacy – Equal opportunities”, 29 november

Vad har jämställdhet och mångfald att göra med naturvetenskaplig utbildning? Workshoppen hålls 29 november klockan 13.15–16.00. Anmälan är nu stängd.


Docentförberedande kurs

Den docentförberedande kursen har ett nytt upplägg och består numera av två delkurser, en i forskarhandledning och en som berör grundläggande begrepp och frågor inom akademin. Det spelar ingen roll i vilken ordning du går de båda delkurserna, men båda krävs för docentur.

Delkursen Forskarhandledning

Kursen ges av avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) två gånger per år, en gång på svenska under våren och en gång på engelska under hösten. Kursen motsvarar ungefär två veckors heltidsstudier.

Mer information om kursen och anmälan finns på AHU:s webbplats.

Högskolepedagogiska kurser på AHU:s webbplats

Delkursen Beyond doctoral supervision – scholarship and academic values

Kursen leds av professor Per Lundberg en gång per år (under våren) och endast på engelska. Kursen motsvarar en veckas heltidsstudier.

Syftet med denna del är att förbereda för en senior karriär inom eller utom akademin. Föreläsningar och seminarier kommer att beröra frågor och begrepp som till exempel:

 • Vetenskaplig redlighet och integritet
 • Handledaren som lärare
 • Akademisk frihet
 • Vetenskap och samhälle
 • Kollegialitet och kollegialt styre

Målet med kursen är att sätta in forskning och handledning i ett större sammanhang och att nå en ökad förståelse för akademins roll och de rättigheter och det ansvar som följer av att vara docent.

Nästa kurstillfälle: våren 2023

Schema:

 • Måndag 20 mars klockan 13.00–16.00
 • Tisdag 21 mars klockan 09.00–16.00
 • Onsdag 22 mars klockan 09.00–16.00
 • Torsdag 23 mars klockan 09.00–16.00
 • Torsdag 30 mars klockan 09.00–12.00

Sista anmälningsdag: 13 februari 2023.

Anmäl dig till kursen Beyond doctoral supervision – scholarship and academic values via fakultetens engelskspråkiga webbplats


Forskarhandledning vid naturvetenskapliga fakulteten – en grundläggande introduktion

Kursen ger behörighet att verka som biträdande handledare för doktorander vid naturvetenskapliga fakulteten. Kursen vänder sig således till dig som är på väg att utses till biträdande handledare, men saknar behörighetsgivande handledarutbildning.

Kursen består av två delar. Den första delen ger kunskap om forskarutbildningens grundläggande formalia, med fokus på regler och system vid naturvetenskapliga fakulteten. Det handlar till exempel om roller och ansvarsfördelning i forskarutbildningen, resurser för forskarutbildningen, administrativa system och rutiner i forskarutbildningen.

Den andra delen ger insikter i grundläggande aspekter på den dubbla rollen som handledare och forskare, och på handledning som lagarbete. Du lär dig också om grundläggande verktyg och strategier för när det inte går så bra – hur kan du hantera en situation där doktoranden har problem?

Nästa kurstillfälle, 11 november

Kursen ges 11 november klockan 09.00–16.00.

Anmälan har nu stängt.


Lärande för förändring

Kursen ges i form av ett mentorprogram och riktar sig främst till biträdande universitetslektorer. Mentorprogrammet ges inom ramen för fakultetens karriärprogram för biträdande universitetslektorer. I mån av plats kan även nytillsatta universitetslektorer, postdoktorer och forskare som är i början av sin karriär gå kursen.

Under kursen lär du dig om teorier om bifokala mentorprogram och får stöd i din individuella karriärplanering. Kursen behandlar följande teman:

 • Lärande för förändring (learning for change), mentorskap och sponsorskap
 • Meritokrati och bias
 • Integrering av perspektiv på lika villkor i forskning och undervisning
 • Inkludering i akademin
 • Ledarskap från lika villkorsperspektiv
 • Forskningsfinansiering och ansökningar för medel
 • Goda exempel

Kursen löper över två terminer och ges vartannat år. Undervisningsspråket är engelska. Kursen motsvarar tre veckors heltidsarbete.

Kursplan: Lärande för förändring


AHU:s högskolepedagogiska kurser

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) ger många högskolepedagogiska kurser.

Kostnad

Kurserna är kostnadsfria för fakultetens undervisande personal och doktorander. Om du får förhinder behöver du dock avanmäla dig senast 14 dagar före kursstart, annars faktureras din institution en avgift.

Nästa kurstillfälle: våren 2023

Följande kurser ges under våren:

 • Teaching and learning in higher education, blended
 • Teaching and learning in higher education, classroom
 • Lärarrollen i högre utbildning, online
 • Teaching and learning - extension
 • Kursansvar i högre utbildning
 • Forskarhandledning
 • Att handleda uppsater
 • Studierektor - med fokus på högskolepedagogik och ledarskap
 • Teaching Portfolio
 • Open networked learning

Läs mer om AHU:s kurser som ges under våren 2023 (ahu.lu.se)

Sista anmälningsdag är 30 november 2022.

Anmälan

Anmäl dig genom att skicka e-post till benedicte [dot] sato_arentzen [at] science [dot] lu [dot] se med följande uppgifter:

 • Vilken kurs du vill anmäla dig till
 • Ditt namn
 • E-postadress kopplad till din anställning
 • Anställningstitel
 • Institution
 • Om du är doktorand behöver du bifoga ett intyg om att du har plannerad undervising. Intyget ska vara utfärdat av din handledare eller prefekten vid din institution.

Workshop – den pedagogiska portföljen

Kursen är en valbar kurs inom den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen vid fakulteten. I den pedagogiska portföljen belyser och beskriver läraren sin kompetens, framför allt genom en kritiskt reflekterande analys av exempel hämtade från den egna praktiken. Kursen riktar sig till alla lärare som vill öka sin förmåga att skriva en väl genomtänkt och reflekterande pedagogisk portfölj. Kursen ges gemensamt för naturvetenskapliga fakulteten och Lunds tekniska högskola.

Kursen motsvarar en veckas heltidsarbete och ges varje termin.

Workshop: den pedagogiska portföljen – lth.se


Att stödja studenters skrivutveckling

Kursen ges av fakultetens pedagogiska enhet PLUS och är öppen för deltagare från hela universitetet. Syftet med kursen är att ge inspiration och verktyg till dig som är lärare och handleder studenters skrivande på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå. Kursen bygger på retorisk och skrivdidaktisk teori samt erfarenheter från två EQ11-projekt där olika former av kommunikationsträning har integrerats i ämnesutbildningen.

Kursplan: Att stödja studenters skrivande

Kostnad

Kursen är gratis för undervisande personal och doktorander inom fakulteten. Om du får förhinder behöver du dock avanmäla dig senast 14 dagar före kursstart, annars faktureras din institution 7 800 kronor i kurskostnad.

Kurskostnad för övriga deltagare inom universitetet är 7 800 kronor.

Anmälan

Anmälan är stängd för tillfället.


Ämnesdidaktik inom naturvetenskap och teknik

Kursen är en valbar kurs inom den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen. Kursens syfte är att introducera kursdeltagarna i vetenskapliga metoder och verktyg för att utforska lärande och undervisning på ett systematiskt sätt. Inbjudna gäster inspirerar och berättar om ämnesdidaktisk forskning.

Merparten av kursen ägnas åt deltagarnas projekt med koppling till undervisningsämnet. Exempel på frågor som har undersökts i tidigare kursprojekt är hur studenter uppfattar och förstår begrepp inom ämnet, hur studenter reflekterar över sin kommande yrkespraktik, och hur doktorander lär sig skriva vetenskapliga artiklar inom ämnet.

Under kursens gång utgör kollegiala diskussioner en väsentlig komponent. Kursen bidrar därmed till att utveckla ett forskande förhållningssätt till den pedagogiska praktiken. Kursen främjar lärares akademiska meritering genom att stödja en utveckling mot ett kvalificerat akademiskt lärarskap.

Kursen motsvarar tre arbetsveckor och ges utifrån efterfrågan.

Kostnad

Kursen är gratis för undervisande personal och doktorander inom fakulteten. Om du får förhinder behöver du dock avanmäla dig senast 14 dagar före kursstart, annars faktureras din institution 9 900 kronor i kurskostnad.


Genus i naturvetenskap och teknik

Kursen är en valbar kurs inom den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen och riktar sig till fakultetens lärare. Kursens syfte är att ge en introduktion till vad ett genusperspektiv är, samt hur detta på olika sätt är relevant för att förstå naturvetenskap och teknik som utbildning, akademiska ämnen och verksamhet.

Kursen ges vid efterfrågan.


Öppen resurs: Att utvecklas som universitetslärare

Universitetet erbjuder en öppen resurs för alla som vill utveckla sin lärarroll.

Öppen resurs: Att utvecklas som universitetslärare – ahu.lu.se

Kontakt


Frågor om högskolepedagogisk utbildning och kurser

Kontakta Susanne Pelger, pedagogisk utvecklare.
Kontaktuppgifter till Susanne Pelger – medarbetarwebben.lu.se


Frågor om den docentförberedande kursen

Kontakta Per Lundberg, professor.
Kontaktuppgifter till Per Lundberg – medarbetarwebben.lu.se


Frågor om anmälan

Kontakta Benedicte Sato Arentzen, administrativ samordnare.
Kontaktuppgifter till Benedicte Sato Arentzen – medarbetarwebben.lu.se