Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Högskolepedagogisk utbildning

Alla lärare och undervisande doktorander ska ha genomgått en högskolepedagogisk utbildning. På den här sidan hittar du information om de olika kurserna. Högskolepedagogisk utbildning anordnas både av naturvetenskapliga fakulteten och avdelningen för högskolepedagogisk utveckling.

Rekommenderade kurser

Rekommenderade kurser för doktorander

För dig som är doktorand rekommenderas kursen Högskolepedagogik i teori och praktik, som ger dig behörighet att undervisa.

Rekommenderade kurser för lärare

För dig som är lärare rekommenderas kursen Högskolepedagogik i teori och praktik, och därefter en av de tre kurserna nedan.


Genvägar till kursinformation på denna webbsida

Högskolepedagogik i teori och praktik

Kursen ingår i fakultetens behörighetsgivande pedagogiska utbildning och vänder sig till dig som är lärare eller doktorand utan tidigare pedagogisk utbildning. Kursen är praktiskt inriktad och du får bland annat arbeta med att kartlägga din egen undervisning. Stort utrymme ges för reflektioner kring erfarenheter av att undervisa och undervisas. Du får också påbörja skrivandet av en pedagogisk portfölj.

Kursen ges på såväl svenska som engelska och motsvarar tre veckors heltidsarbete.

Kursplan: Högskolepedagogik i teori och praktik

Utbildning för naturvetenskaplig litteracitet – hållbarhet, lika villkor och etik

Hållbarhet, lika villkor, etik och reflektion är exempel på sådant som ska ingå i all högre utbildning. Men hur kan vi undervisa om detta så att det även berikar studenternas naturvetenskapliga lärande? I en serie workshoppar möter vi inbjudna gäster, tittar närmare på goda exempel, verktyg och resurser, samt utbyter erfarenheter och idéer om hur vi på olika sätt kan utveckla våra utbildningar. Workshopserien hålls på engelska och sträcker sig över hela år 2020. Mer information om workshopparna publiceras löpande på denna webbsida.

Workshoptillfällena kan kompletteras med ett eget projekt, individuellt eller i grupp, och tillgodoräknas som en högskolepedagogisk kurs. Kursen är kostnadsfri för fakultetens lärare (kursavgiften för övriga deltagare inom universitetet är 7800 kronor).

Kursplan: Utbildning för naturvetenskaplig litteracitet – hållbarhet, lika villkor och etik

Workshop: Education for scientific literacy – sustainable development, 13 oktober

Hur kan naturvetenskaplig utbildning främja hållbar utveckling? Undervisande personal är välkomna till den fjärde fristående workshopen i en serie om naturvetenskaplig litteracitet. Workshopen hålls digitalt eller i undervisningssal den 13 oktober klockan 13.15–16.00. Sista anmälningsdag är 5 oktober.

Anmäl dig till workshoppen Education for scientific literacy – sustainable development – science.lu.se/internal

AHU:s kurser i högskolepedagogisk utveckling

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) ger många högskolepedagogiska kurser.

AHU:s högskolepedagogiska utbildning – ahu.lu.se

Docentförberedande kurs

Kursen är obligatorisk för att kunna antas som docent vid fakulteten. Kursen har dock visat sig vara värdefull även för exempelvis nyanställda forskarassistenter, forskare eller biträdande lektorer där tidpunkten för docentansökan ligger en bit fram i tiden. Den obligatoriska handledarutbildningen ingår i denna kurs.

Att stödja studenters skrivutveckling

Kursen ges av fakultetens pedagogiska enhet PLUS och är öppen för deltagare från hela universitetet. Syftet med kursen är att ge inspiration och verktyg till dig som är lärare och handleder studenters skrivande på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå. Kursen bygger på retorisk och skrivdidaktisk teori samt erfarenheter från två EQ11-projekt där olika former av kommunikationsträning har integrerats i ämnesutbildningen.

Kursen är avgiftsfri för lärare vid fakulteten. Kurskostnad för övriga deltagare inom universitetet är 7 800 kronor.

Kursplan: Att stödja studenters skrivande

Ämnesdidaktik inom naturvetenskap och teknik

Kursen är en valbar kurs inom den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen. Kursens syfte är att introducera kursdeltagarna i vetenskapliga metoder och verktyg för att utforska lärande och undervisning på ett systematiskt sätt. Inbjudna gäster inspirerar och berättar om ämnesdidaktisk forskning.

Merparten av kursen ägnas åt deltagarnas projekt med koppling till undervisningsämnet. Exempel på frågor som har undersökts i tidigare kursprojekt är hur studenter uppfattar och förstår begrepp inom ämnet, hur studenter reflekterar över sin kommande yrkespraktik, och hur doktorander lär sig skriva vetenskapliga artiklar inom ämnet.

Under kursens gång utgör kollegiala diskussioner en väsentlig komponent. Kursen bidrar därmed till att utveckla ett forskande förhållningssätt till den pedagogiska praktiken. Kursen främjar lärares akademiska meritering genom att stödja en utveckling mot ett kvalificerat akademiskt lärarskap.

Kursen motsvarar tre arbetsveckor och ges utifrån efterfrågan.

Workshop – den pedagogiska portföljen

Kursen är en valbar kurs inom den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen vid fakulteten. I den pedagogiska portföljen belyser och beskriver läraren sin kompetens, framför allt genom en kritiskt reflekterande analys av exempel hämtade från den egna praktiken. Kursen riktar sig till alla lärare som vill öka sin förmåga att skriva en väl genomtänkt och reflekterande pedagogisk portfölj. Kursen ges gemensamt för naturvetenskapliga fakulteten och Lunds tekniska högskola.

Kursen motsvarar en veckas heltidsarbete och ges varje termin.

Workshop: den pedagogiska portföljen – lth.se

  Genus i naturvetenskap och teknik

  Kursen är en valbar kurs inom den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen och riktar sig till fakultetens lärare. Kursens syfte är att ge en introduktion till vad ett genusperspektiv är, samt hur detta på olika sätt är relevant för att förstå naturvetenskap och teknik som utbildning, akademiska ämnen och verksamhet.

  Kursen ges vid efterfrågan.

  Öppen resurs: Att utvecklas som universitetslärare

  Universitetet erbjuder en öppen resurs för alla som vill utveckla sin lärarroll.

  Öppen resurs: Att utvecklas som universitetslärare – ahu.lu.se

  Sidansvarig:

  Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet
  Besöksadress: Sölvegatan 27, 223 63 Lund
  Hämtställe: 39

  Om webbplatsen

  Tillgänglighetsredogörelse