Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Högskolepedagogisk utbildning

Högskolepedagogik – introduktionskurser

För dig som är doktorand eller undervisande personal utan tidigare pedagogisk utbildning.

Om kursen

Hösten 2024 ges den högskolepedagogiska introduktionskursen av Lunds tekniska högskola, LTH. 

Läs mer om kursen på LTH:s webbplats

Har du frågor om kursen är du välkommen att kontakta Benedicte Sato Arentzen, benedicte [dot] sato_arentzen [at] science [dot] lu [dot] se.

Omfattning

Kursen omfattar tre veckors heltidsstudier.

Kursen ger 5 högskolepoäng.

Språk

Engelska.

Behörighetsgivande

Ja, kursen möter Sveriges universitets- och högskoleförbunds mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.


Nästa kurstillfälle, hösten 2024

Preliminärt schema:

 • 7–11 oktober klockan 09.15–16.30: Föreläsningar, gruppövningar med mera.
 • 16 eller 21 oktober klockan 10.00–12.00 (du väljer själv datum): Feedback/kamratgranskning
 • 18 november klockan 09.00–13.00: Avslutande projektpresentationer

Ansökan

Ansökningsformulär (survey.mailing.lu.se)

Sista ansökningsdag är 9 september.

Observera: Är du doktorand med inplanerad undervisning så behöver du styrka detta med ett intyg från din huvudhandledare eller studierektorn för forskarutbildning. Ladda ner intyget nedan och skicka ifyllt intyg till benedicte [dot] sato_arentzen [at] science [dot] lu [dot] se.
Ladda ner intyg för doktorander som har inplanerad undervisning (Word, 113 kB)

Prioriteringsordning vid antagning

 1. Sökande med läraranställning.
 2. Doktorand med inplanerad undervisning.
 3. Doktorand i slutet av forskarutbildningen, givet att kursen anges som obligatorisk kurs i doktorandens studieplan.
 4. Doktorand med kursen angiven som obligatorisk i doktorandens studieplan.

Om kursen

Kursen vänder sig till dig som är lärare eller doktorand utan tidigare pedagogisk utbildning. Kursen är praktiskt inriktad och du får bland annat arbeta med att kartlägga din egen undervisning. Stort utrymme ges för reflektioner kring erfarenheter av att undervisa och undervisas. Du får också börja skriva på din pedagogiska portfölj.

Kursen ges av fakultetens pedagogiska enhet, PLUS.

Kursplan

Kursplan: Högskolepedagogik i teori och praktik (NMN003F)

Omfattning

Kursen omfattar tre veckors heltidsstudier.

Kursen ger 4,5 högskolepoäng.

Språk

Engelska.

Behörighetsgivande

Ja, kursen möter Sveriges universitets- och högskoleförbunds mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

Kostnad

Kursen är gratis för undervisande personal och doktorander inom fakulteten. Om du får förhinder behöver du dock avanmäla dig senast 14 dagar före kursstart – annars faktureras din institution 9 900 kronor i kurskostnad.


Nästa kurstillfälle

Ej bestämt ännu.

Ansökan

Anmälan är stängd.

Prioriteringsordning vid antagning

 1. Sökande med läraranställning.
 2. Doktorand med inplanerad undervisning (du behöver styrka detta med ett intyg från din huvudhandledare eller studierektorn för forskarutbildning. Mallen för detta intyg hittar du i ansökningsformuläret, när det är öppet, och även här: Ladda ner intyg för inplanerad undervisning (Word, 113 kB). Du laddar upp det ifyllda intyget i ansökningsformuläret).
 3. Doktorand i slutet av forskarutbildningen, givet att kursen anges som obligatorisk kurs i doktorandens studieplan.
 4. Doktorand med kursen angiven som obligatorisk i doktorandens studieplan.

Kontakt vid frågor

Frågor om kursen: Susanne Pelger.
Kontaktuppgifter till Susanne Pelger (medarbetarwebben.lu.se)

Frågor om anmälan: Benedicte Sato Arentzen.
Kontaktuppgifter till Benedicte Sato Arentzen (medarbetarwebben.lu.se)

Om kursen

Kursen vänder sig till dig som är lärare eller doktorand utan tidigare pedagogisk utbildning. Kursen är en kortare version av kursen Högskolepedagogik i teori och praktik, och saknar projektdelen där deltagarna fördjupar sig i ett valfritt pedagogiskt ämne.

Kursen ges av fakultetens pedagogiska enhet, PLUS.

Kursplan

Kursplan: Högskolepedagogik i teori och praktik (kortversion) (NMN002F)

Omfattning

Kursen omfattar två veckors heltidsstudier.

Kursen ger 3 högskolepoäng.

Språk

Engelska.

Behörighetsgivande

Ja, kursen möter Sveriges universitets- och högskoleförbunds mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

Kostnad

Kursen är gratis för undervisande personal och doktorander inom fakulteten. Om du får förhinder behöver du dock avanmäla dig senast 14 dagar före kursstart – annars faktureras din institution 7 800 kronor i kurskostnad.


Nästa kurstillfälle

Ej bestämt ännu.

Ansökan

Anmälan är stängd.

Prioriteringsordning vid antagning

 1. Sökande med läraranställning.
 2. Doktorand med inplanerad undervisning (du behöver styrka detta med ett intyg från din huvudhandledare eller studierektorn för forskarutbildning. Mallen för detta intyg hittar du i ansökningsformuläret, när det är öppet, och även här: Ladda ner intyg för inplanerad undervisning (Word, 113 kB). Du laddar upp det ifyllda intyget i ansökningsformuläret).
 3. Doktorand i slutet av forskarutbildningen, givet att kursen anges som obligatorisk kurs i doktorandens studieplan.
 4. Doktorand med kursen angiven som obligatorisk i doktorandens studieplan.

Kontakt vid frågor

Frågor om kursen: Susanne Pelger.
Kontaktuppgifter till Susanne Pelger (medarbetarwebben.lu.se)

Frågor om anmälan: Benedicte Sato Arentzen.
Kontaktuppgifter till Benedicte Sato Arentzen (medarbetarwebben.lu.se)

Om kursen

Kursen vänder sig till dig som är nyfiken på högskolepedagogik, men för tillfället saknar möjlighet att gå en längre introduktionskurs. Kursen består av videoföreläsningar och inlämningsuppgifter som du gör i din egen takt.

Under kursen får du bland annat:

 • Bekanta dig med högskolepedagogiska teorier och begrepp
 • Verktyg som hjälper dig att tänka kring undervisning och lärande utifrån olika perspektiv
 • Stöd för att reflektera över din egen praktik och din utveckling som lärare

Kursen ges av fakultetens pedagogiska enhet, PLUS.

Omfattning

Kursen omfattar en veckas heltidsstudier.

Språk

Engelska.

Behörighetsgivande

Nej, kursen möter inte Sveriges universitets- och högskoleförbunds mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.


Nästa kurstillfälle

Ej bestämt ännu.

Ansökan

Ansökan är stängd.


Kontakt vid frågor

Frågor om kursen: Susanne Pelger.
Kontaktuppgifter till Susanne Pelger (medarbetarwebben.lu.se)

Frågor om anmälan: Benedicte Sato Arentzen.
Kontaktuppgifter till Benedicte Sato Arentzen (medarbetarwebben.lu.se)

Högskolepedagogik – fortsättningskurser

För dig som är lärare som vill fortsätta utveckla dina pedagogiska färdigheter.

Om kursen

Kursen är en fortsättningskurs, som förbereder dig för rollen som kursansvarig inom högre utbildning. Kursen ges av avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) och är öppen för lärare och annan personal med undervisningsuppdrag.

Kursansvar i högre utbildning (ahu.lu.se)

Kursen ges även på engelska, med kurstiteln: Course design in higher education.

Omfattning

Tre veckors heltidsstudier (4,5 högskolepoäng).

Språk

Svenska och engelska.

Behörighetsgivande

Ja, kursen möter Sveriges universitets- och högskoleförbunds mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.


Nästa kurstillfälle och ansökan

Höstterminen 2024: Anmälan är nu stängd. 

Om kursen

Hållbarhet, lika villkor, etik och reflektion är exempel på sådant som ska ingå i all högre utbildning. Men hur kan vi undervisa om detta så att det även berikar studenternas naturvetenskapliga lärande? I sex fristående workshoppar får du möta inbjudna gäster, titta närmare på goda exempel, verktyg och resurser, samt utbyta erfarenheter och idéer om hur vi på olika sätt kan utveckla våra utbildningar.

Under kursen genomför du även ett projekt (individuellt eller i grupp).

Kursen ges av fakultetens pedagogiska enhet, PLUS.

Kursplan

Kursplan: Utbildning för naturvetenskaplig litteracitet – hållbarhet, lika villkor och etik

Omfattning

Kursen omfattar två veckors heltidsstudier.

Språk

Engelska.

Behörighetsgivande

Ja, kursen möter Sveriges universitets- och högskoleförbunds mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri för fakultetens undervisande personal och doktorander. Kursavgiften för övriga deltagare inom universitetet är 7 800 kronor.


Nästa kurstillfälle

Ej fastställt ännu.

Ansökan

Ansökan är stängd.

Workshopparna är öppna för all undervisande personal, oavsett om du går hela kursen eller inte.


Kontakt vid frågor

Frågor om kursen: Susanne Pelger.
Kontaktuppgifter till Susanne Pelger (medarbetarwebben.lu.se)

Frågor om anmälan: Benedicte Sato Arentzen.
Kontaktuppgifter till Benedicte Sato Arentzen (medarbetarwebben.lu.se)

Om kursen

Hållbarhet, lika villkor, etik och reflektion är exempel på sådant som ska ingå i all högre utbildning. Men hur kan vi undervisa om detta så att det även berikar studenternas naturvetenskapliga lärande? Det utforskar vi i fyra fristående workshoppar på följande teman:

 • Naturvetenskaplig litteracitet
 • Hållbarhet
 • Lika villkor
 • Etik

Du genomför även en skriftlig uppgift där du reflekterar över ditt egna lärande.

Kursen ges av fakultetens pedagogiska enhet, PLUS.

Kursplan

Kursplan: Utbildning för naturvetenskaplig litteracitet – hållbarhet, lika villkor och etik (kortversion)

Omfattning

Kursen omfatta en veckas heltidsstudier.

Språk

Engelska.

Behörighetsgivande

Ja, kursen möter Sveriges universitets- och högskoleförbunds mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri för fakultetens undervisande personal och doktorander. Kursavgiften för övriga deltagare inom universitetet är 2 600 kronor.


Nästa kurstillfälle

Ej fastställt ännu.

Ansökan

Ansökan är stängd.

Workshopparna är öppna för all undervisande personal, oavsett om du går hela kursen eller inte.


Kontakt vid frågor

Frågor om kursen: Susanne Pelger.
Kontaktuppgifter till Susanne Pelger (medarbetarwebben.lu.se)

Frågor om anmälan: Benedicte Sato Arentzen.
Kontaktuppgifter till Benedicte Sato Arentzen (medarbetarwebben.lu.se)

Docentförberedande kurs

Obligatorisk kurs för dig som ska ansöka om docentur. Du kan läsa delkurserna i vilken ordning du vill.

Om kursen

Kursen ges av avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) och riktar sig till dig som är lärare och ska handleda, eller redan handleder, doktorander vid Lunds universitet.

Kursen ges på svenska under våren och på engelska under hösten (kurstitel på engelska är Doctoral supervision).

Forskarhandledning (ahu.lu.se)

Omfattning

Kursen omfattar två veckors heltidsstudier.

Språk

Kursen ges på både svenska och engelska.

Behörighetsgivande

Ja, kursen möter Sveriges universitets- och högskoleförbunds mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.


Nästa kurstillfälle och ansökan

Höstterminen 2024: Ansökan är nu stängd.

Om kursen

Kursen sätter forskning och forskarutbildningen i ett vidare sammanhang och förbereder dig för en fortsatt karriär inom eller utanför akademin. Under kursens gång lär du dig bland annat om:

 • Vetenskaplig redlighet och integritet
 • Handledaren som lärare
 • Akademisk frihet
 • Vetenskap och samhälle
 • Kollegialitet och kollegialt styre

Kursplan

Kursplan: Bortom doktorandhandledning – lärar- och forskarrollen och akademiska värden

Omfattning

Kursen omfattar en veckas heltidsstudier.

Kursen ges vanligtvis en gång om året, under vårterminen.

Språk

Engelska.

Behörighetsgivande

Nej, kursen möter inte Sveriges universitets- och högskoleförbunds mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.


Nästa kurstillfälle

Kursen ges 14–18 oktober 2024.

Preliminärt schema
 • 14 oktober klockan 13.00–16.00
 • 15 oktober klockan 09.00–16.00
 • 16 oktober klockan 09.00–16.00
 • 17 oktober klockan 09.00–16.00
 • 18 oktober klockan 09.00–12.00
Ansökan

Ansökningsformulär på fakultetens engelskspråkiga webbplats

Sista ansökningsdag är 9 september (först till kvarn). Det finns 20 platser till kursen.


Kontakt vid frågor

Frågor om kursen: Per Lundberg.
Kontaktuppgifter till Per Lundberg (medarbetarwebben.lu.se)

Frågor om anmälan: Benedicte Sato Arentzen.
Kontaktuppgifter till Benedicte Sato Arentzen (medarbetarwebben.lu.se)


Kurs för biträdande handledare

Obligatorisk kurs för dig som kommer att ha en roll som biträdande handledare och som inte har genomgått en handledarutbildning ännu.

Om kursen

Kursen vänder sig till dig som är på väg att utses till biträdande handledare, men saknar handledarutbildning.

Kursen består av två delar. Den första delen ger kunskap om forskarutbildningens grundläggande formalia med fokus på regler och system vid naturvetenskapliga fakulteten. Medan den andra delen ger insikter kring den dubbla rollen som handledare och forskare, samt kring handledning som lagarbete.

Kursplan

Kursplan: Forskarhandledning vid naturvetenskapliga fakulteten – en grundläggande introduktion

Omfattning

Två dagars heltidsstudier.

Språk

Engelska.

Behörighetsgivande

Nej, kursen möter inte Sveriges universitets- och högskoleförbunds mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.


Nästa kurstillfälle och ansökan

Kursen ges 27 oktober klockan 09.00–16.00.

Sista ansökningsdag är 2 oktober (först till kvarn). Det finns 20 platser till kursen.

Ansökningsformulär på fakultetens engelskspråkiga webbplats


Kontakt vid frågor

Kontakta Benedicte Sato Arentzen om du har frågor om kursen.
Kontaktuppgifter till Benedicte Sato Arentzen (medarbetarwebben.lu.se)


Kurs för biträdande universitetslektorer

Kursen ges inom ramen för fakultetens karriärprogram för biträdande universitetslektorer. I mån av plats kan även nytillsatta universitetslektorer, postdoktorer och forskare som är i början av sin karriär gå kursen.

Om kursen

Under kursen lär du dig om teorier om bifokala mentorprogram och får stöd i din individuella karriärplanering. Kursen behandlar följande teman:

 • Lärande för förändring, mentorskap och sponsorskap
 • Meritokrati och bias
 • Integrering av perspektiv på lika villkor i forskning och undervisning
 • Inkludering i akademin
 • Ledarskap från lika villkorsperspektiv
 • Forskningsfinansiering och ansökningar för medel
 • Goda exempel

Kursplan

Kursplan: Lärande för förändring

Omfattning

Kursen motsvarar tre veckors heltidsstudier.

Kursen löper över två terminer och ges vartannat år.

Språk

Engelska.

Behörighetsgivande

Nej, kursen möter inte Sveriges universitets- och högskoleförbunds mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.


Nästa kurstillfälle

Kursen startar igen under hösten 2024.

Ansökan

Ansökan har inte öppnat ännu.


Kontakt vid frågor

Kontakta Ragnhild Möller om du har frågor om kursen.
Kontaktuppgifter till Ragnhild Möller (medarbetarwebben.lu.se)

Rekommenderade kurser


Undervisande doktorand:

 • Högskolepedagogik i teori och praktik (långa eller korta versionen).

Undervisande personal:

 1. Högskolepedagogik i teori och praktik (långa versionen).
 2. Kursansvar i högre utbildning (på engelska Course design in higher education), som ges av avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU).
  Kursansvar i högre utbildning (ahu.lu.se)

Nyfiken på högskolepedagogik:

 • Högskolepedagogik – en veckas självstudier

Behörighetsgivande kurser

De kurser som är behörighetsgivande uppfyller Sveriges universitets- och högskoleförbunds mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

I kursinformationen står det vilka kurser som är behörighetsgivande och vilka som inte är det.

Mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (suhf.se)

Fakultetens pedagogiska akademi

Som lärare kan du ansöka om att få dina pedagogiska meriter bedömda och bli antagen till fakultetens pedagogiska akademi.

Läs mer och ansök om lärarexcellens (ETP)