Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studentfacklig verksamhet

Studentinflytande

Studenter på alla nivåer har möjlighet att engagera sig i studentfackligt arbete och därigenom utverka studentinflytande i frågor som rör utbildningen eller studenternas situation. Inom naturvetenskapliga fakulteten organiseras doktoranderna genom Naturvetenskapliga doktorandrådet (NDR) som är en av sex doktorandkårer inom Lunds doktorandkår (LDK).

Kontaktinformation

E-postadress till Naturvetenskapliga doktorandrådet: ndr [at] ldk [dot] lu [dot] se (ndr[at]ldk[dot]lu[dot]se)

Lunds doktorandkår (lundsdoctoralstudentunion.com)

Bli doktorandrepresentant

Om du är intresserad av att engagera dig som doktorandrepresentant ska du kontakta Naturvetenskapliga doktorandrådet, som genom val utser representanter till olika organ. I listan nedan framgår vilka beslutande eller beredande organ som förekommer vid naturvetenskapliga fakulteten där representanter för doktoranderna kan ingå. Där anges också den ungefärliga omfattningen av respektive uppdrag.

Som doktorandrepresentant kompenseras du för tiden du lägger på ditt uppdrag, så att din forskarutbildning inte ska bli lidande. Reglerna kring förlängning av utbildningstiden hittar du på webbsidan styrdokument och blanketter.

Uppdrag och ungefärlig omfattning

Fakultetsnivå

 • Fakultetsstyrelse: 24 timmar per år
 • Presidium: 60 timmar per år
 • Ledningsråd: 60 timmar per år. För ledningsrådet utgår endast förlängning motsvarande faktisk mötestid eftersom samma ärenden behandlas i presidiet.
 • Lärarförslagsnämnden: 80 timmar per år
 • Nämnden för utbildning på forskarnivå: 20 timmar per år
 • Forskningsnämnden: 12 timmar per år
 • Stipendiekommittén (rese- och forskningsbidrag): 6 timmar per år
 • Kommittén för jämställdhet och lika villkor: 12 timmar per år
 • Docenturnämnden: 20 timmar per år
 • Arbetsmarknadsrådet: 10 timmar per år
 • Lokal skyddskommitté: 8 timmar per år
 • Verksamhetsdialog: 2 timmar per år
 • Fakultetens valberedning: Valberedningarna arbetar endast inför val. Då studeranderepresentanter har ettåriga mandatperioder kan det hända att inget arbete alls äger rum under en mandatperiod. Faktisk omfattning är därför svår att uppskatta.
 • Styrelsen för Lund Protein Production Platform (LP3): 10 timmar per år
 • Styrelsen för Lund Institute of Advanced Neutron and X-ray Science (LINXS): 10 timmar per år

Institutionsnivå

 • Institutionsstyrelse: 10–20 timmar per år
 • Referensgrupp för biblioteksenhet: 6–8 timmar per år
 • Jämställdhetsgrupp: 12 timmar per år
 • HMS-kommitté: 12 timmar per år
 • Valberedning inom institution: Valberedningarna arbetar endast inför val. Då studeranderepresentanter har ettåriga mandatperioder kan det hända att inget arbete alls äger rum under en mandatperiod. Faktisk omfattning är därför svår att uppskatta.

Notera att enskilda institutioner kan ha inrättat ytterligare organ på institutionsnivå, dessa är inte med i listan ovan.

Arbetsgrupper med tidsbegränsade mandat

Utöver de i arbetsordningen definierade organen (listade ovan) kan arbetsgrupper med tidsbegränsade mandat inrättas separat av fakulteten. Eventuell överenskommelse om studentrepresentation görs då med Naturvetenskapliga doktorandrådet. Om arbetsgrupper bildas ad hoc inom etablerade organ sker doktorandrepresentation i arbetsgruppen genom doktorandrepresentant(er) i organet i fråga. Förlängning utgår enligt samma principer som för ordinarie organ.

Begäran om förlängning

För att få förlängning av studietiden och anställningen måste du ansöka om förlängning vid din institution. Ansökan görs på särskild blankett som finns på webbsidan styrdokument och blanketter.

För att få förlängning måste du kunna styrka omfattningen av dina insatser med protokoll eller annan dokumentation från organet. Doktorander i organ på fakultetsgemensam nivå erhåller ett intyg över sin medverkan i samband med utträdet, som anger nedlagd tid. Det intyget tjänar som underlag för begäran om förlängning.