Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fakta och siffror

Grundutbildning


 • Naturvetenskapligt basår för de som saknar behörighet
 • 13 ingångar till kandidatprogrammet (tre av ingångarna ges på engelska)
 • Sjukhusfysikerutbildning (yrkesutbildning)
 • 18 magister- och masterprogram med olika inriktningar inom en del av programmen
 • 2 900 studenter (1 600 helårsstudenter)

Forskarutbildning

 • 22 ämnen/inriktningar på forskarutbildningen
 • Cirka 400 forskarstuderande
 • Cirka 80 disputationer varje år

Personal

Totalt 1 085 anställda individer.

Antalet heltidsekvivalenter är 995, varav:

 • 124 professorer
 • 417 övriga lärare och forskare
 • 288 doktorander
 • 166 teknisk och administrativ personal


Ekonomi


Intäkter: 1 227 miljoner kronor.

Institutioner (eller motsvarande)

 • Avdelningen för medicinsk strålningsfysik
 • Biologiska institutionen
 • Centrum för miljö- och klimatvetenskap, CEC
 • Fysiska institutionen
 • Geologiska institutionen
 • Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
 • Kemiska institutionen
 • Matematikcentrum