Fakta och siffror

  Grundutbildning


  • Naturvetenskapligt basår för de som saknar behörighet
  • 12 ingångar till kandidatprogrammet (tre av ingångarna ges på engelska)
  • Sjukhusfysikerutbildning (yrkesutbildning)
  • 15 masterprogram med olika inriktningar
  • 2 800 studenter (1 649 helårsstudenter)

  Forskarutbildning

  • 22 ämnen/inriktningar på forskarutbildningen
  • 283 doktorander (heltidsekvivalenter)
  • Cirka 70 disputationer varje år

  Personal

  Totalt 1 057 anställda individer.

  Antalet heltidsekvivalenter är 953, varav:

  • 126 professorer
  • 382 övriga lärare och forskare
  • 283 doktorander
  • 162 teknisk och administrativ personal


  Ekonomi


  Intäkter: 1 186 miljoner kronor.

  Institutioner (eller motsvarande)

  • Avdelningen för medicinsk strålningsfysik
  • Biologiska institutionen
  • Centrum för miljö- och klimatvetenskap
  • Fysiska institutionen
  • Geologiska institutionen
  • Institutionen för astronomi och teoretisk fysik
  • Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
  • Kemiska institutionen
  • Matematikcentrum