Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fakta och siffror

Grundutbildning


 • Naturvetenskapligt basår för de som saknar behörighet
 • 12 ingångar till kandidatprogrammet (tre av ingångarna ges på engelska)
 • Sjukhusfysikerutbildning (yrkesutbildning)
 • 15 masterprogram med olika inriktningar
 • 2 800 studenter (1 649 helårsstudenter)

Forskarutbildning

 • 22 ämnen/inriktningar på forskarutbildningen
 • 283 doktorander (heltidsekvivalenter)
 • Cirka 70 disputationer varje år

Personal

Totalt 1 057 anställda individer.

Antalet heltidsekvivalenter är 953, varav:

 • 126 professorer
 • 382 övriga lärare och forskare
 • 283 doktorander
 • 162 teknisk och administrativ personal


Ekonomi


Intäkter: 1 186 miljoner kronor.

Institutioner (eller motsvarande)

 • Avdelningen för medicinsk strålningsfysik
 • Biologiska institutionen
 • Centrum för miljö- och klimatvetenskap
 • Fysiska institutionen
 • Geologiska institutionen
 • Institutionen för astronomi och teoretisk fysik
 • Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
 • Kemiska institutionen
 • Matematikcentrum