Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fakta och siffror

  Grundutbildning


  • Naturvetenskapligt basår för de som saknar behörighet
  • 13 ingångar till kandidatprogrammet (tre av ingångarna ges på engelska)
  • Sjukhusfysikerutbildning (yrkesutbildning)
  • 18 magister- och masterprogram med olika inriktningar inom en del av programmen
  • 2 922 studenter (1 626 helårsstudenter)

  Forskarutbildning

  • 22 ämnen/inriktningar på forskarutbildningen
  • 398 forskarstuderande
  • Cirka 80 disputationer varje år

  Personal

  Totalt 1 085 anställda individer.

  Antalet heltidsekvivalenter är 995, varav:

  • 124 professorer
  • 417 övriga lärare och forskare
  • 288 doktorander
  • 166 teknisk och administrativ personal


  Ekonomi


  Intäkter: 1 227 miljoner kronor.

  Institutioner (eller motsvarande)

  • Avdelningen för medicinsk strålningsfysik
  • Biologiska institutionen
  • Centrum för miljö- och klimatvetenskap, CEC
  • Fysiska institutionen
  • Geologiska institutionen
  • Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
  • Kemiska institutionen
  • Matematikcentrum