Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Om fakulteten

Den naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet vill bedriva verksamhet av högsta klass för att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid naturvetenskapliga fakulteten studerar och beskriver vi den fysiska världen. Vi strävar efter att förstå allt från naturens minsta beståndsdelar och molekylära livsprocesser i människan till klimatsystemens känslighet och exoplaneters förmåga att hysa liv. Den samlade naturvetenskapliga forskningen möjliggör idag utvecklandet av nya läkemedel, nya byggnadsmaterial och modeller som förutspår klimatförändringar, samt ger oss den kittlande insikten om att vi jordvarelser kanske inte är ensamma i universum.

Utbildning

Naturvetenskapliga fakulteten har utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, vilka syftar till att både tillfredsställa våra studenters brinnande intresse för naturvetenskap och att tillgodose samhällets behov av kompetenta naturvetare.

Fakultetens utbildningar

Forskning

Naturvetenskapliga fakulteten har ett tydligt uppdrag i att i första hand bedriva forskning som handlar om grundläggande förståelse, eftersom denna är absolut nödvändig för att lägga den vetenskapliga grund som behövs för mer tillämpad forskning. Naturvetenskapliga fakulteten är mycket forskningsintensiv, cirka 80 procent av resurserna går till forskning och forskarutbildning. Det innebär att grundutbildningen är mycket forskningsnära och i framkant, samtidigt som våra utbildningar har en stor flexibilitet för de som vill läsa kurser inom andra områden eller praktisera utanför universitetet.

Fakultetens forskning

Samverkan med omvärlden


I våra två kärnuppgifter, forskning och utbildning, integrerar vi även samverkan med det omgivande samhället. Varje år genomför vi en rad evenemang, bland annat riktade till skolvärld och allmänhet, för att på ett lättillgängligt sätt illustrera ämnet naturvetenskap och vår forskning. Exempel på detta är våra fartfyllda shower med naturvetenskap i fokus, populärvetenskapliga föreläsningar för gymnasieungdomar, och Naturvetarstråket under Kulturnatten i Lund.

Fakultetens samverkan

Organisation

Vår utbildning och forskning bedrivs vid nio institutioner eller motsvarande, samlade inom norra universitetsområdet i Lund. Vid institutionerna bedrivs forskning och utbildning inom astronomi, biologi, fysik, geologi, kemi, matematik, medicinsk strålningsfysik, miljövetenskap, molekylärbiologi, naturgeografi och teoretisk fysik.

Fakultetens organisation

Sidansvarig:

Studenter på exkursion

Detaljbild från MAX IV

Flicka letar fossil på Naturvetarstråket