Internationella avdelningen

Fakultetens koordinatorer

Kontakta någon av fakultetens två koordinatorer om du har generella frågor om planeringen av dina utbytesstudier eller om din ansökan.

Marie Brink

Internationaliseringsansvarig
046-222 30 01
outgoing [at] science [dot] lu [dot] se

Mikael Nyblom

Internationell koordinator
046-222 98 42
outgoing [at] science [dot] lu [dot] se

Institutionernas koordinatorer

Kontakta koordinatorn på din institution om du har ämnesrelaterade frågor.

Biologiska institutionen

Koordinator: Christina Ledje.
exchange-studies [at] biol [dot] lu [dot] se

Centrum för miljö- och klimatvetenskap

Koordinator: Yvonne Persson.
Kontaktuppgifter till Yvonne Persson – lu.se

Fysiska institutionen

Koordinator: Rasmus Westerström.
internationellkoordinator [at] fysik [dot] lu [dot] se

Geologiska institutionen

Koordinator: Karl Ljung.
Studievagledare [at] geol [dot] lu [dot] se

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

Koordinator: Nils Ryde.
Kontaktuppgifter till Nils Ryde – lu.se

Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Koordinator: Martin Berggren.
Kontaktuppgifter till Martin Berggren – lu.se

Kemiska institutionen

Koordinator: Sophie Manner.
Kontaktuppgifter till Sophie Manner – lu.se

Matematikcentrum

Koordinatorer: Magnus Wiktorsson (inriktning matematisk statistik) och Sigmundur Gudmundsson (inriktning matematik).

Kontaktuppgifter till Magnus Wiktorsson (inriktning matematisk statistik) – lu.se

Kontaktuppgifter till Sigmundur Gudmundsson
 (inriktning matematik) – lu.se