Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

SI-verksamhet

För att du som student ska få goda förutsättningar att genomföra din utbildning erbjuder fakulteten så kallad SI-verksamhet. SI står för Supplemental Instruction (samverkansinlärning) och erbjuds på utvalda kurser. På SI-mötena, som hålls en gång i veckan, träffar du en student som redan har läst kursen. Tillsammans går ni igenom och diskuterar valda delar av kursens innehåll och mål.

Delta i fakultetens SI-verksamhet

Som student på det naturvetenskapliga kandidatprogrammet bör du bli erbjuden SI-verksamhet på minst en kurs. I snitt ges SI-verksamhet på två kurser vid varje institution inom fakulteten. Kurserna kommer ofta tidigt i utbildningen, så att du snabbt ska kunna få nytta av arbetsmetodiken som introduceras på SI-mötena.

Så går mötena till

SI-mötena är frivilliga och äger rum en gång i veckan. Varje möte pågår i cirka två timmar, inklusive fikapaus. Mötena leds av en så kallad SI-ledare – en student som är utbildad inom SI-metoden och som har läst kursen under föregående år. Atmosfären på mötena är avslappnad och trygg, det finns inga "dumma" frågor.

Varje möte inleds med att ni som deltar kommer överens om mötets syfte och innehåll tillsammans med SI-ledaren. Om ni inte har egna idéer, hjälper SI-ledaren till med förslag. Ett möte kan ha flera syften och ni kan arbeta i olika grupper och med olika teman. Det kan till exempel handla om:

 • Terminologi – hur förklarar jag termerna på ett begripligt sätt?
 • Svåra moment – har jag verkligen förstått hur det fungerar?
 • Praktiska övningar och problemställningar – hur ska jag tänka?
 • Studieteknik – hur kan jag jobba med kursens olika delar tillsammans med mina kurskamrater?
 • Plugga inför tentan tillsammans – vad ska jag fokusera på?

Fördelar med att delta

 • Du kan få bättre betyg
 • Du kan öka dina chanser att klara av kursen och ta dina poäng
 • Du lär dig en bra studieteknik och får möjlighet att fördjupa dig i kursens innehåll
 • Du får tillfälle att knyta kontakter med andra studenter

Så tycker tidigare deltagare

Så här svarade några tidigare deltagare när vi frågade dem om vad som är det bästa med SI-verksamheten:

 • "Jag kunde fråga om sådant som jag inte förstod på föreläsningen"
 • "Jag kunde ställa fler frågor än vad jag hann med under föreläsningarna"
 • "Jag kunde ställa frågor som jag inte vågade ställa till lärarna"
 • "Jag kunde jobba i min egen takt"
 • "SI-ledaren har själv gått kursen och kunde därför se svårigheterna utifrån mitt perspektiv"

Kontakt

Kontakta metodhandledaren på fakulteten eller på din institution om du vill veta mer om SI-verksamheten.

Naturvetenskapliga fakulteten

Kontakta Helena Elvén Eriksson (lu.se)

Biologiska institutionen

Kontakta Jep Agrell (lu.se)

Fysiska institutionen

Kontakta Johanna Nilsson Onsberg (lu.se)

Geologiska institutionen

Kontakta Mikael Calner (lu.se)

Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Kontakta Helena Elvén Eriksson (lu.se)

Kemiska institutionen

Kontakta Sophie Manner (lu.se)

Matematikcentrum

Kontakta Anna-Maria Persson (lu.se)

Vill du bli SI-ledare?

Läs mer om uppdraget som SI-ledare (lu.se)

Kontakta metodhandledaren på din institution för mer information om hur du ansöker om att bli SI-ledare.