Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Att tänka på under utbildningen

Välj kurser som passar dina framtidsplaner

På din utbildning har du möjlighet att själv välja en del av dina kurser och därmed kombinera olika ämnen. Den stora valfriheten är positivt eftersom du kan forma din utbildning efter eget intresse. Samtidigt innebär det att du bör reflektera över dina val och fatta beslut som passar dina framtidsplaner.

Det är en god idé att du, i början av din utbildning, funderar över vad du är intresserad av och skulle vilja arbeta med i framtiden. Fundera gärna också över vad som driver ett visst företag eller samhällsaktör framåt och på vilket sätt du kan bidra till verksamheten.

Under tiden du läser på kandidatprogrammet bör du fundera över vad du vill göra när du har tagit ut din kandidatexamen. Vill du börja jobba eller läsa vidare på ett masterprogram?

Val efter kandidatprogrammet

Knyt kontakter under utbildningen

Ta chansen att knyta kontakter med relevanta organisationer och personer under utbildningen. Med ett brett kontaktnät kan du lättare och snabbare ta dig in på arbetsmarknaden. Samtidigt kan en tidig kontakt med arbetsmarknaden hjälpa dig att ta reda på vad du skulle vilja arbeta med i framtiden.

Gör praktik, projekt eller examensarbete på en arbetsplats

Ett bra tillfälle att knyta kontakter är vid den praktik som ingår på flera av de naturvetenskapliga utbildningarna. Under utbildningen kan det även finnas möjlighet att göra projekt eller examensarbete på ett företag, myndighet eller en annan typ av organisation. Utnyttja dessa tillfällen, de kan leda till en anställning när du är klar med studierna.

Du kan söka praktik och projekt i Lunds universitets karriärportal MyCareer.

Karriärportalen MyCareer

Sustainalink (före detta Miljöbron Skåne) – en länk mellan studenter och olika organisationer

Om du vill göra praktik eller projekt inom miljö- och klimatområdet så kan du kontakta organisationen Sustainalink. De arbetar med att skapa projekt och fungerar som är en länk mellan studenter och olika organisationer.

Hitta praktik och projekt på Sustainalinks webbplats

Arbeta som konsult under studietiden

Ett bra sätt att knyta kontakter under studietiden är att arbeta som konsult, exempelvis på Lunicore som är Lunds universitets studentkonsultbolag. Som studentkonsult arbetar du i team och får betalt för ditt arbete. Det handlar ofta om cirka tio timmar i veckan under en begränsad period.

Arbeta som konsult på Lunicore – lunicore.se

Jobba som studentmedarbetare

Som studentmedarbetare får du chansen att arbeta med uppgifter som är relevanta för din utbildning samtidigt som du skaffar dig arbetslivserfarenhet. Arbetet omfattar ofta cirka 10–15 timmar i vecka under en begränsad period och du får betalt för ditt arbete. Exempel på arbetsgivare är kommuner.

Utveckla dina kompetenser

Under utbildningen kan det vara en god idé att undersöka olika företag som du är intresserad av att arbeta för i framtiden. Vilka tjänster finns på företagen och vilka arbetsuppgifter verkar ingå i tjänsterna? Det kan till exempel handla om att leda projekt, ha kundkontakt, skriva rapporter, samarbeta med andra yrkesgrupper, samt göra undersökningar. Denna information kan du använda dig av under utbildningens gång för att utveckla olika kompetenser som du kan få nytta av i ditt arbetsliv. Många företag och organisationer lägger stor vikt vid just de generella kompetenserna när de ska anställa personal.

Vad arbetsgivare efterfrågar

Utmana dig själv

Försök att utmana dig själv under studietiden och avstå inte från något bara för att det känns ovant. Att ta ett steg utanför din bekvämlighetszon kan ge dig möjlighet till personlig utveckling och öka dina chanser att hitta ett jobb som du trivs med.

Skaffa dig internationella erfarenheter

Ett annat sätt att utmana dig själv, och samtidigt skaffa värdefulla erfarenheter, är att tillbringa en del av din studietid utomlands. Du kan till exempel läsa en termin eller två vid ett av Lunds universitets många partneruniversitet, eller välja att göra praktik eller examensarbete utomlands.

Internationella möjligheter

Kontakt

Malin Olbe
Arbetsmarknadskoordinator
Kontaktuppgifter till Malin Olbe (lu.se)