Service på biblioteken

Naturvetenskapliga fakultetens bibliotek är till för dig som studerar och arbetar vid Lunds universitet, men de är också öppna för allmänheten. Biblioteken ger dig tillgång till exempelvis böcker och tidskrifter (i både tryckt och digital form), databaser och referenslitteratur. Till ditt förfogande finns även läsplatser, datorarbetsplatser, utskrifts- och skanningsmöjligheter samt grupprum.

På biblioteken får du personlig service och stöd i dina studier, din undervisning och din forskning. Våra bibliotekarier är experter på att söka fram vetenskaplig information och hjälper dig gärna med detta. I nära samarbete med kursansvariga lärare undervisar bibliotekarierna i informationssökning samt handleder dig som är student i bland annat källkritik och akademisk hederlighet. Särskild service ger vi dig med lässvårigheter.

Bibliotekens webbplatser