Dekan, prodekan och vicedekaner

Porträtt. Foto.

Sven Lidin

Dekan
Kontaktinformation till Sven Lidin – lu.se


Porträtt. Foto.

Karin Hall

Prodekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Kontaktinformation till Karin Hall – lu.se


Porträtt. Foto.

Sandra Pott

Vicedekan för forskarutbildning
Kontaktinformation till Sandra Pott – lu.se


Porträtt. Foto.

Anders Tunlid

Vicedekan för forskning
Kontaktinformation till Anders Tunlid – lu.se

Besöksadress

Naturvetenskapliga fakulteten

Astronomihuset
Sölvegatan 27
, Lund