Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarutbildning

Har du en universitetsexamen och har hittat ett ämne som du brinner för och vill fördjupa dig i? Oavsett om du precis avslutat dina studier, eller redan är etablerad i arbetslivet kan en forskarutbildning vara nästa spännande steg i din karriär.

kvinna studerar berg med lupp. Foto: Kennet Ruona.

Om forskarutbildningen

Forskarutbildningen kan omfatta antingen två eller fyra års heltidsstudier och leda till två olika examen:

  • Licentiatexamen på 120 högskolepoäng, vilket motsvarar två års heltidsstudier. Oftast är licentiatexamen ett delmål på vägen mot en doktorsexamen. 
  • Doktorsexamen på 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Så gott som alla doktorander inom fakulteten har doktorsexamen som slutmål.

Som student är du antagen till ett av fakultetens forskarutbildningsämnen och har oftast en så kallad doktorandanställning. Universitetet annonserar löpande lediga doktorandanställningar som du kan söka till om du uppfyller behörighetskraven.

Lediga doktorandanställningar (lu.se)

I forskarutbildningen ingår bland annat kurser, seminarier och en forskningsuppgift som ska resultera i en licentiatuppsats eller doktorsavhandling. Under utbildningen kan du söka till en eller flera forskarskolor. Dessa erbjuder bland annat kurser, workshoppar och seminarier inom ett visst tema.

När du blivit godkänd på alla delar i utbildningen kan du ansöka om att ta ut din licentiatexamen eller doktorsexamen. Efter utbildningen kan du till exempel arbeta som forskare på ett universitet eller ett företag.

Forskarutbildning vid Lunds universitet (lu.se)


Forskarutbildningsämnen

Nedan kan du se vilka forskarutbildningsämnen som finns vid naturvetenskapliga fakulteten. För varje ämne finns en allmänn studieplan där du bland annat kan läsa om behörighetskrav samt utbildningens innehåll och mål.

Studierektorer


Avdelningen för medicinsk strålningsfysik

Kontakta Ronnie Wirestam (lu.se)

Biologiska institutionen

Kontakta Klas Flärdh (lu.se)

Centrum för miljö- och klimatvetenskap

Kontakta Tobias Ambjörnsson (lu.se)

Fysiska institutionen

Kontakta Göran Frank (lu.se)

Geologiska institutionen

Kontakta Helena Filipsson (lu.se)

Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Kontakta Cecilia Akselsson (lu.se)

Kemiska institutionen

Kontakta Viveka Alfredsson (lu.se)

Matematikcentrum

Kontakta Sandra Pott (lu.se)