Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarutbildning

Har du läst några år på universitetet och hittat ett ämne som du brinner för och vill fördjupa dig i? Då kan forskarutbildningen vara något för dig.

kvinna studerar berg med lupp. Foto: Kennet Ruona.

Om forskarutbildningen

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Som student har du oftast en så kallad doktorandanställning inom ett visst ämne och ingår i en forskargrupp. Universitetet annonserar löpande lediga doktorandanställningar som du kan söka till om du uppfyller behörighetskraven. Kraven finns specificerade i den allmänna studieplanen för varje ämne (se längre ner på sidan).

I forskarutbildningen ingår bland annat kurser, seminarier och en forskningsuppgift som ska resultera i en doktorsavhandling. Under utbildningen kan du även söka till en eller flera forskarskolor (se längre ner på sidan).

När du blivit godkänd på alla delar i utbildningen kan du ansöka om att ta ut din doktorsexamen. Efter utbildningen kan du till exempel arbeta som forskare på ett universitet eller ett företag.

Forskarutbildning vid Lunds universitet (lu.se)

Forskarutbildningsämnen

Inom naturvetenskapliga fakulteten finns drygt 20 forskarutbildningsämnen. Dessa är sorterade efter institution nedan. För varje ämne finns en så kallad allmän studieplan som bland annat beskriver utbildningens innehåll och mål.

Forskarutbildningsämne

Medicinsk strålningsfysik

Studieplan

För varje forskarutbildningsämne finns det en allmän studieplan.

Allmänna studieplaner på fakultetens interna webbsida för antagna doktorander

Forskarutbildningsämne

Biologi

Studieplan

För varje forskarutbildningsämne finns det en allmän studieplan.

Allmänna studieplaner på fakultetens interna webbsida för antagna doktorander

Forskarutbildningsämnen

 • Miljövetenskap
 • Teoretisk fysik med inriktning beräkningsbiologi

Studieplan

För varje forskarutbildningsämne finns det en allmän studieplan.

Allmänna studieplaner på fakultetens interna webbsida för antagna doktorander

Forskarutbildningsämnen

 • Astronomi och astrofysik
 • Fysik
 • Teoretisk fysik

Studieplan

För varje forskarutbildningsämne finns det en allmän studieplan.

Allmänna studieplaner på fakultetens interna webbsida för antagna doktorander

Forskarutbildningsämnen

 • Geobiosfärsvetenskap med inriktning berggrundsgeologi
 • Geobiosfärsvetenskap med inriktning kvartärgeologi

Studieplan

För varje forskarutbildningsämne finns det en allmän studieplan.

Allmänna studieplaner på fakultetens interna webbsida för antagna doktorander

Forskarutbildningsämnen

 • Geobiosfärsvetenskap med inriktning naturgeografi och ekosystemvetenskap
 • Geobiosfärsvetenskap med inriktning geografisk informationsvetenskap

Studieplan

För varje forskarutbildningsämne finns det en allmän studieplan.

Allmänna studieplaner på fakultetens interna webbsida för antagna doktorander

Forskarutbildningsämnen

 • Analytisk kemi
 • Biokemi
 • Fysikalisk kemi
 • Kemisk fysik
 • Molekylär biofysik
 • Oorganisk kemi
 • Organisk kemi
 • Teoretisk kemi

Studieplan

För varje forskarutbildningsämne finns det en allmän studieplan.

Allmänna studieplaner på fakultetens interna webbsida för antagna doktorander

Forskarutbildningsämnen

 • Matematik
 • Matematisk statistik
 • Numerisk analys

Studieplan

För varje forskarutbildningsämne finns det en allmän studieplan.

Allmänna studieplaner på fakultetens interna webbsida för antagna doktorander

Forskarskolor

En forskarskola samlar doktorander som har en gemensam inriktning och erbjuder bland annat kurser, workshoppar och seminarier. Genom forskarskolan får du även möjlighet att skapa ett personligt nätverk med forskare inom både ditt eget ämnesområde och andra områden.

Inom naturvetenskapliga fakulteten finns följande forskarskolor:

Kontakt


Avdelningen för medicinsk strålningsfysik

Studierektor: Ronnie Wirestam
Kontaktuppgifter till Ronnie Wirestam – lu.se

Biologiska institutionen

Studierektor: Emma Kritzberg
Kontaktuppgifter till Emma Kritzberg – lu.se

Centrum för miljö- och klimatvetenskap

Studierektor: Katarina Hedlund
Kontaktuppgifter till Katarina Hedlund – lu.se

Fysiska institutionen

Studierektor: Göran Frank
Kontaktuppgifter till Göran Frank – lu.se

Geologiska institutionen

Studierektor: Helena Filipsson
Kontaktuppgifter till Helena Filipsson – lu.se

Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Studierektor: Cecilia Akselsson
Kontaktuppgifter till Cecilia Akselsson – lu.se

Kemiska institutionen

Studierektor: Viveka Alfredsson
Kontaktuppgifter till Viveka Alfredsson – lu.se

Matematikcentrum

Studierektor: Alexandru Aleman
Kontaktuppgifter till Alexandru Aleman – lu.se