Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarutbildning

Har du läst några år på universitetet och hittat ett ämne som du brinner för och vill fördjupa dig i? Då kan forskarutbildningen vara något för dig.

kvinna studerar berg med lupp. Foto: Kennet Ruona.

Om forskarutbildningen

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. I utbildningen ingår dels kurser och seminarier, och dels en forskningsuppgift som ska resultera i en vetenskaplig avhandling – doktorsavhandlingen. Avhandlingen försvarar du vid ett offentligt seminarium.

När du är klar med forskarutbildningen kan du ansöka om att ta ut din doktorsexamen, vilken är den högsta akademiska examen du kan få. Du kan även ta ut en licentiatexamen efter 120 högskolepoäng.

Efter forskarutbildningen kan du till exempel arbeta som forskare på ett universitet eller ett företag.

Forskarutbildningsämnen

Vid naturvetenskapliga fakulteten finns följande forskarutbildningsämnen:

 • Analytisk kemi
 • Astronomi och astrofysik
 • Biokemi
 • Biologi
 • Fysik
 • Fysikalisk kemi
 • Geobiosfärsvetenskap med inriktning naturgeografi och ekosystemvetenskap
 • Geobiosfärsvetenskap med inriktning geografisk informationsvetenskap
 • Geobiosfärsvetenskap med inriktning berggrundsgeologi
 • Geobiosfärsvetenskap med inriktning kvartärgeologi
 • Kemisk fysik
 • Matematik
 • Matematisk statistik
 • Medicinsk strålningsfysik
 • Miljövetenskap
 • Molekylär biofysik
 • Numerisk analys
 • Oorganisk kemi
 • Organisk kemi
 • Teoretisk fysik
 • Teoretisk fysik med inriktning beräkningsbiologi
 • Teoretisk kemi

För varje ämne finns en allmän studieplan som definierar ramarna för forskarutbildningen.

Läs de allmänna studieplanerna på naturvetenskapliga fakultetens interna webbplats

Forskarskolor

Inom naturvetenskapliga fakulteten finns följande forskarskolor:

Behörighet och antagning

För att bli antagen till forskarutbildningen krävs både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet innebär att du har tagit examen på avancerad nivå eller har fullgjort kurser om minst 240 högskolepoäng (varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå), eller på annat sätt skaffat dig motsvarande kunskaper. Utöver den grundläggande behörigheten finns det särskilda behörighetskrav för varje ämne. I de allmänna studieplanerna kan du läsa om vad som krävs för att bli antagen till utbildning inom de olika ämnena.

Läs de allmänna studieplanerna på naturvetenskapliga fakultetens interna webbplats

Forskarstudier kan bedrivas under olika former, men det vanligaste är att du har en så kallad doktorandanställning och ingår i en forskargrupp. Det finns ingen särskild ansökningsperiod för forskarutbildningen, utan lediga doktorandtjänster annonseras kontinuerligt.

Lediga anställningar vid Lunds universitet – lu.se

Kontakt


Har du frågor om forskarutbildningen är du välkommen att kontakta våra studierektorer.

Biologi

Studierektor: Emma Kritzberg
Kontaktuppgifter till Emma Kritzberg – lu.se

Fysik

Studierektor: Göran Frank
Kontaktuppgifter till Göran Frank – lu.se

Geologi

Studierektor: Helena Filipsson
Kontaktuppgifter till Helena Filipsson – lu.se

Kemi

Studierektor: Viveka Alfredsson
Kontaktuppgifter till Viveka Alfredsson – lu.se

Matematiska ämnen

Studierektor: Alexandru Aleman
Kontaktuppgifter till Alexandru Aleman – lu.se

Medicinsk strålningsfysik

Studierektor: Ronnie Wirestam
Kontaktuppgifter till Ronnie Wirestam – lu.se

Miljövetenskap

Studierektor: Katarina Hedlund
Kontaktuppgifter till Katarina Hedlund – lu.se

Naturgeografi och ekosystemvetenskap

Studierektor: Cecilia Akselsson
Kontaktuppgifter till Cecilia Akselsson – lu.se