Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ledning och organisation

Fakultetsstyrelsen

Naturvetenskapliga fakulteten är en av nio fakulteter vid Lunds universitet. Varje fakultets högsta beslutande organ är fakultetsstyrelsen. Styrelsen har ett samlat ansvar för utbildning, forskning, innovation och samverkan.

Fakultetsstyrelsen

Ledning och stödfunktioner

Naturvetenskapliga fakultetens ledningsarbete sköts av dekan Per Persson, prodekan Karin Rengefors och vicedekanerna Charlotta Turner och Karin Hall. Som stöd för det strategiska och operativa arbete finns presidium och ledningsråd samt flera rådgivande nämnder och kommittéer med representanter från fakultetens verksamhet, offentlig förvaltning och näringsliv. I alla beslutande och beredande organ som påverkar utbildning och studenternas situation finns även studeranderepresentanter. Ytterligare en stödfunktion är fakultetens kansli. Chef för kansliet är Catrin Malmström.

Dekan, prodekan och vicedekaner

Fakultetskansliet

Institutioner

Naturvetenskapliga fakulteten är organiserad i åtta institutioner (eller motsvarande).

Institutioner

Bibliotek

Naturvetenskapliga biblioteket består av fyra fysiska bibliotek som ger service till studenter och anställda.

Bibliotek