Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Karriärprogram för biträdande universitetslektorer

Tre personer samtalar. Foto.

Naturvetenskapliga fakulteten erbjuder flera olika former av stöd för dig som är biträdande universitetslektor inom fakulteten. Karriärprogrammet ger dig möjlighet att utvecklas i din roll som forskare, lärare, handledare och akademisk ledare. Målet är att du efter programmet ska vara meriterad för en befordran till universitetslektor och väl förberedd för en lång akademisk karriär. Programmet är en viktig pusselbit i fakultetens satsning på att skapa attraktiva karriärvägar för unga forskare och starka forskningsmiljöer inom fakulteten.

Programmets innehåll

Karriärprogrammet innehåller bland annat:

  • Introduktion till anställningen som biträdande universitetslektor.
  • Regelbundna avstämningar med representanter från fakultetsledningen.
  • Högskolepedagogisk utbildning som ger dig behörighet att undervisa och hjälper dig att utvecklas i din roll som lärare.
  • Grundläggande kurs i forskarhandledning som ger dig en inblick i hur fakultetens forskarutbildning bedrivs och rollen som handledare.
  • Docentförberedande kurs som innehåller en delkurs om forskarhandledning och en delkurs som förbereder dig för en senior karriär inom akademin. När du gått klart kursen ansöker du om docentur, vilket är ett krav för att få vara huvudhandledare för doktorander.
  • Ytterligare valbara kurser vid Lunds universitet.
  • Mentorprogrammet Lärande för förändring, där du lär dig om teorier om bifokala mentorprogram och får stöd i din individuella karriärplanering. Under programmets gång tilldelas du en mentor, som är en professor inom fakulteten.
  • Tillgång till ett nätverk för erfarenhetsutbyte med andra nya biträdande universitetslektorer inom fakulteten.
  • Förberedelser inför ansökan om befordran till universitetslektor.

Deltagande i karriärprogrammet

För att få tillgång till karriärprogrammet behöver du ha en anställning som biträdande universitetslektor inom fakulteten. Du hittar alla våra lediga anställningar på Lunds universitets webbplats.

Lediga anställningar på Lunds universitets webbplats

Kontakt

Har du frågor om karriärprogrammet är du välkommen att vända dig till programmets kontaktpersoner, Magne Friberg och Ruth Pöttgen.

Porträtt. Foto.

Magne Friberg

Porträtt. Foto.

Ruth Pöttgren