Program på grundnivå

Utbildning på grundnivå bygger i huvudsak på de kunskaper som du har fått på gymnasiet, eller motsvarande kunskaper. Vi erbjuder 12 olika ingångar på det naturvetenskapliga kandidatprogrammet samt sjukhusfysikerutbildningen, som är en yrkesutbildning.

Information om utbildningarna

Klicka på länkarna nedan för att läsa om vad som ingår i de olika utbildningarna och hur arbetsmarknaden ser ut. Länkarna leder till utbildningsinformation på Lunds universitets övergripande webbplats, lu.se.

Om du saknar behörighet

Saknar du behörighet till utbildningarna kan du söka till ett naturvetenskapligt basår som ger dig behörighet. Du kan antingen söka till basåret som ges här på Lunds universitet, eller till basåret som ges av Folkhögskolan Hvilan.