Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Starka arbetsområden

Händer med handskar håller i en genomskinlig behållare med vätska i. Foto

Miljö och klimat

Utmaningar inom miljö- och klimatområdet handlar bland annat om att minska utsläppen av växthusgaser samt att utveckla samhället och enskilda företag på ett hållbart sätt. I det arbetet har biologer och miljövetare en viktig roll. De kan exempelvis anställas som miljösamordnare, miljöstrateger, miljöchefer eller miljö- och hälsoskyddare.

Även naturgeografers och geologers kompetens är efterfrågad inom miljö- och klimatområdet. Naturgeografer kan bland annat arbeta med miljöövervakning, klimatanpassning samt samhälls- och resursplanering. Geologers arbete kan exempelvis handla om att utvinna och skydda vårt grundvatten, göra undersökningar inför byggen samt förvalta våra naturresurser.

Utbildningarna i biologi, miljövetenskap, geologi och naturgeografi kan många gånger vara gångbara för samma typer av tjänster inom miljö- och klimatområdet.

Life science

Life science är studier av levande organismer, exempelvis mikroorganismer, växter, djur och människor. Inom life science arbetar naturvetare med att hitta medicinska och tekniska lösningar för att förbättra människors och djurs hälsa. Life science är också förknippat med livsmedelsförsörjning och miljö. Området inkluderar bland annat läkemedelsindustrin, medicinsk teknik och bioteknik.

Biologer, molekylärbiologer och kemister har en självklar roll inom life science-området och kan anställas som projektledare, läkemedelskemister med mera.

Matematiker och fysiker är också efterfrågade, bland annat för hantering av statistik och datamängder samt programmering. Även sjukhusfysikers kunskaper är efterfrågade inom området. Sjukhusfysiker arbetar ofta i nära samarbete med medicintekniker, exempelvis med utveckling av strålbehandling.

Digitalisering

Utmaningar inom det digitala området handlar om att använda digitaliseringens möjligheter för att bidra till en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling för hela samhället. Här spelar matematiker en viktig roll eftersom matematiska kunskaper är en förutsättning för digitaliseringen. Matematiker kan exempelvis anställas som statistiker, dataanalytiker och aktuarier (arbetar med statistik, exempelvis inom försäkringsbranschen).

Inom digitaliseringsområdet efterfrågas också fysikers kompetens eftersom det behövs nya digitala innovationer, exempelvis inom områden som programmering, datalagring, trådlös kommunikation och energi. Efterfrågan på IT-kompetens, i form av exempelvis kvalitativ dataanalys och programmering, ökar med cirka 2600 personer per år.

Utbildning

Naturvetares gedigna ämneskunskaper gör dem eftertraktade som lärare i grundskolan och gymnasiet. Ett sätt att bli lärare är att först läsa kurser i ett eller flera naturvetenskapliga ämnen och därefter läsa en kompletterande pedagogisk utbildning. När du är klar med den blir du behörig ämneslärare, kan ansöka om lärarlegitimation och börja undervisa i grundskola årskurs 7–9, gymnasieskola eller arbeta med vuxenutbildning.

Kompletterande pedagogisk utbildning – uvet.lu.se

Entreprenörskap

En del naturvetare väljer att starta eget företag, antingen på heltid eller vid sidan om en annan sysselsättning. Att kunna styra över sitt eget arbete är en stor drivkraft för många naturvetare som startar eget företag. Att få större inkomster är ett mindre viktigt motiv.

Inom Lunds universitet finns VentureLab som arbetar med att hjälpa studenter som funderar på att starta företag.

Ta hjälp av VentureLab för att starta ett företag – venturelab.lu.se

Kontakt

Malin Olbe
Arbetsmarknadskoordinator
Kontaktuppgifter till Malin Olbe – lu.se