Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lokalprogram och nästa steg för Science Village-etableringen (Etapp 2)

Illustration över Science Village av White arkitekter.

I december förra året (2023) presenterade projektgruppen för Lunds universitets Science Village-etablering (Etapp 2) ett sammanhängande lokalprogram för Scenario 5, utvecklat i samarbete med White arkitekter. Detta program är en detaljerad beskrivning av de lokaler och funktioner som behövs för att säkerställa en effektiv verksamhet i framtiden. Det markerar det första, men väldigt viktiga, steget mot en samlokalisering av fysiska institutionen, större delar av kemiska institutionen samt delar av Elektro- och informationsteknik (EIT). 

Charlotte von Brömssen, lokalplanerare från LU Byggnad och projektledare för Campusutvecklingskontoret kommenterar arbetet: 

”Att ha ett lokalprogram innebär att vi nu har en tydlig beskrivning av organisationen och lokalerna inför samlokaliseringen. Nästa steg är att utvärdera lokalprogrammet och bland annat utarbeta ett rumsfunktionsprogram där vi specificerar detaljerade krav för varje rum, inklusive tekniska aspekter och andra detaljer.”

I början av februari i år höll projektgruppen ett informationsmöte för att presentera och diskutera lokalprogrammet samt det kommande arbetet med de direkt berörda av etableringen, både studenter och anställda. Mötet väckte stort intresse och lokalprogrammet kommer att genomgå flera utvärderingar och förmodligen bearbetas ytterligare innan det är redo för nästa steg, vilket är upphandling. Målet är att kunna sammanställa ett upphandlingsunderlag för hyresvärd sommaren 2025.

Mer information om arbetet finns på LU i Science Village-bloggen: 

Förklaring till huvudbilden

Bilden ovan utgör omslaget till lokalprogrammet för Etapp 2 och visar Lunds universitets vision för att integrera MAX IV i söder och ESS i norr med Science Village genom ett grönt promenad- och cykelstråk genom hela området. De byggnader som är markerade i gult representerar en potentiell plats för universitetets Etapp 2. Det är viktigt att notera att utseendet på byggnaderna inte är fastställt. Illustrationen är skapad av White arkitekter.