Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nytt rektorsbeslut stärker arbetet kring Science Village

Lunds universitet tar ytterligare ett steg mot att etablera sig i Science Village enligt ett nytt rektorsbeslut som fattades i slutet av 2023.

Det nya beslutet innebär i korthet att sektionen LU Byggnad, i samarbete med Lunds Tekniska Högskola (LTH) och Naturvetenskapliga fakulteten, får i uppdrag att utvärdera det lokalprogram som togs fram i december 2023 för Etapp 2, och genomföra en fördjupad utredning av lokalbehoven. Målet är att ta fram en förstudieskiss för att konkretisera lokalbehovet och möjliggöra en smidig övergång till nästa fas av projektet, vilket innebär upphandling av hyresvärd.

Styrgruppen, med vicerektor för forskning, hållbarhet och campusutveckling som ordförande, kommer att fortsätta att ha övergripande ansvar och tillsyn över arbetet med Etapp 2. Styrgruppens uppdrag utökas för att även omfatta:

  • övergripande samordning av Etapp 1, vilket inkluderar Nanolab Science Village, och Etapp 2. 
  • övervakning av förutsättningarna för universitetets etablering i Science Village utifrån kommunal och regional planering samt fastighetsägarens planering av området.

Den fakultetsbaserade verksamhetsstyrgruppen för Etapp 2 kommer också att fortsätta sitt uppdrag.

Projektgruppen, med några nya medlemmar, fortsätter det operativa arbetet med att utvärdera lokalprogrammet och producera en förstudie för Etapp 2. I gruppen ingår representanter från LTH och Naturvetenskapliga fakulteten och lokalplanerare från sektionen LU Byggnad. 

Slutligen har universitetet fastställt en preliminär tidplan för Etapp 2, där lokalprograms-bearbetning förväntas pågå fram till hösten 2024 och förstudien beräknas vara klar våren 2025. Det övergripande målet är att upphandlingsunderlaget för hyresvärd ska kunna sammanställas sommaren samma år. 

För att läsa en längre sammanfattning eller ladda ned beslut, besök LU i Science Village-bloggen. 

Nytt rektorsbeslut fortsätter att lägga grunden för Lunds universitets närvaro i Science Village (www.lusciencevillage.blogg.lu.se) 

Vanliga frågor och svar

Läs vanliga frågor och svar om Lunds universitets Science Village-etablering på bloggen.

www.lusciencevillage.blogg.lu.se