Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nyheter

Talgoxars impulskontroll i nivå med schimpansernas

Talgoxe Biologer vid Lunds universitet visar i en färsk studie att talgoxar har mycket stor förmåga till självkontroll. Tills nu har sådan impulskontroll främst förknippats med större, kognitivt avancerade djur med långt större hjärnor än talgoxarnas. Enligt de nya resultaten har talgoxar nästan samma förmåga till självkontroll som korpar och schimpanser.

Olikheter i immunförsvaret skapar konflikt mellan könen

Trastsångare I en unik studie har forskare vid Lunds universitet för första gången konstaterat att det föreligger en könskonflikt i immunförsvaret hos djur. Honorna har för hög variation i immunförsvarets gener, hanarna har för låg. Konflikten beskrivs som ett Moment 22 som inte går att komma ur eftersom egenskaperna styrs av samma gener hos båda könen.

Fläckvis kunskap om klimatförändringar i Arktis

Landskap i arktis Forskningen om klimatförändringar i Arktis bygger på alltför få och ofullständiga fältmätningar och provtagningar. Det framgår av en omfattande granskning från Lunds universitet där man har gått igenom tusentals vetenskapliga studier. Granskningen visar att cirka 30 procent av de citerade undersökningarna byggde på mätningar kring endast två forskningsstationer i den vidsträckta arktiska regionen.

Småfåglar flyger på 4000 meters höjd mot Afrika

Törnskata som flyger En ny studie från Lunds universitet visar att småfåglar som på hösten flyttar från Skandinavien till Afrika tidvis flyger så högt som 4000 meter.

Stora samhällsvinster med ökad plaståtervinning

Plast En studie från Lunds universitet visar att det finns stora vinster med att sluta bränna plastavfall, både i form av minskade växthusgasutsläpp och nya arbetstillfällen. En långsiktig lösning för återvinning av plast kräver höga investeringskostnader, men de sociala och miljömässiga vinsterna är betydande.

Lysande molekyler visar hur farliga cancerceller kan bekämpas

Genom att utveckla en självlysande variant har forskarna satt fingret på hur salinomycin fungerar på molekylär nivå. En grupp forskare vid Lunds universitet har utvecklat en självlysande variant av en molekyl som hämmar cancerstamceller. Genom att avbilda när molekylen tar sig in i en cell har forskarna med cellbiologiska metoder lyckats beskriva hur och var molekylen verkar mot cancerstamcellerna.

Även insekter migrerar med jordens magnetfält

Bogongnattfjärilar vilar i en grotta. I en stor internationell studie ledd av forskare vid Lunds universitet visas för första gången att vissa nattmigrerande insekter kan upptäcka och navigera med hjälp av jordens magnetfält. Tills nu har förmågan att styra flygningen efter en inre magnetkompass endast varit känd hos nattmigrerande fåglar.

Många och olika pollinerande insekter ger fina jordgubbar till midsommar

Forskare med jordgubbar Riklig pollinering med många och olika pollinerande insekter ger jordgubbar som växer snabbare, har jämnare form, väger mer och har bättre hållbarhet än om jordgubbsplantorna endast besöks av ett fåtal pollinerande insekter.

Sjöborrar saknar ögon – ser med fötterna

Sjöborre Sjöborrar ser utan att ha några ögon. Synen sitter i sjöborrens tentakelliknande tubfötter. Studien som gjorts av forskare vid Lunds universitet ingår i John Kirwans doktorsavhandling som läggs fram torsdag 7 juni.

Arter gynnas när sandmarker öppnas upp

Bivarg. Sedan 2012 har EU-projektet Sandlife svarat för restaurering av sydsvenska sandmarker. Igenväxta Natura 2000-områden på sandig mark i Skåne, Halland och på Öland har öppnats upp för att bli mer tillgängliga för såväl allmänhet som sällsynta växter och djur. Nu presenteras de första resultaten och de är positiva. Många insekter har gynnats, bland dessa finns flera rödlistade arter.