Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nyheter

Djur drabbas om sommaren 2018 går i repris

Blåmes Värmeböljor liknande den i somras kan få mycket negativa följder för många djur. En ny studie från Lunds universitet visar att överhettade fåglar får mindre ungar och att de som föds kan ha mindre chans att överleva.

Så hamnade flugorna i våra fruktfat

Bananfluga Bananflugor kan vara ett gissel i våra hem, men hittills har ingen känt till hur de blev människans husdjur. I årtionden har forskare sökt efter deras ursprung och nu har ett svenskamerikanskt forskarlag hittat det. De har också upptäckt att bananflugor i det vilda är långt mer kräsna än de domesticerade, en faktor som sannolikt bidrog till att flugorna en gång i tiden flyttade in hos människor.

Välbevarat fossil avslöjar hud som fortfarande är mjuk

fossiliserat skinn En fisködlas uråldriga vävnader har nu analyserats i minsta detalj. Djurets 180 miljoner år gamla mjukdelar uppvisar fortfarande viss elasticitet. I den unika studien har forskarna också undersökt fisködlans välbevarade späck, rester av levern samt hudpigment och molekyler från djurets skinn och blod. Studien bidrar bland annat med förnyad kunskap om hur storskalig evolution går till.

Standardiserad mätning av växthusgaser bidrar till att förutsäga och motverka klimatförändringen

Mätutrustning i Norunda. Regionala mätningar av växthusgaser är avgörande för att förstå hur klimatförändringen utvecklas. Lunds universitets mätstation i Norunda har tillsammans med ytterligare 14 europeiska stationer som mäter växthusgaser nu certifierats för standardiserad dataproduktion.

Lysande järnmolekyl kan ge billigare solenergi

Den nya järnmolekylen Nu har forskare för första gången lyckats skapa en järnmolekyl som kan fungera både som fotokatalysator för att producera bränsle och i solceller för att framställa el. Resultatet i studien visar att denna järnmolekyl kan ersätta de dyrare och mer sällsynta metaller som används idag.

Historiskt klimat viktigt för markens svar på framtida klimatförändringar

simulering för torka Forskare vid Lunds universitet har i samarbete med kollegor från Amsterdams universitet undersökt hur 18 års torka påverkar de miljarder livsviktiga bakterier som lever i marken under våra fötter. Resultatet visar att den typen av extremväder har betydelse för framtida klimatförändringar.

Klimatvetenskapens relation till politiska processer

Jasmine Livingston Det är viktigt att vetenskapen är relevant för beslutsfattare, det menar Jasmine Livingston i en aktuell avhandling.

Mångmiljonsatsning på biologisk kompass och pollinerande insekter

Professorerna Yann Clough och Marie Dacke. Foto: Kennet Ruona respektive Erik Thor. Lunds universitet får drygt 41 miljoner prestigefyllda kronor från Europeiska forskningsrådet. Pengarna går till två nya forskningsprojekt inom biologi respektive miljöforskning. Den ena satsningen handlar om att tränga in i en av djurvärldens allra känsligaste biologiska kompasser. Det andra projektet ska undersöka problemen med allt färre pollinerande insekter.

Ängar och oklippta gräsytor kan bevara fjärilar i staden

Sexfläckig bastardsvärmare Malmös parker och grönområden har blivit allt fattigare på fjärilar, det visar ny forskning från Lunds universitet och SLU. Parker med ängsskötsel och oskötta ytor, till exempel så kallad ruderatmark, behöll dock i högre utsträckning sin artrikedom, än parker med kortklippta gräsmattor och tuktade rabatter.

Immunförsvarets betydelse för flyttfåglar

Blodprovstagning på fågel Biologer vid Lunds universitet har tagit reda på hur små flyttfåglar agerar när de blir sjuka på väg till varmare breddgrader på hösten. Forskarna konstaterar att fåglarna hanterar sjukdomar på olika sätt beroende på vart de är på väg och hur pass bra immunförsvar de har.