Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nytt center ska sporra den breda kemiforskningen

Porträtt på tre forskare. Foto.
Från vänster: Sara Linse, Martin Malmsten och Emma Sparr. På bilden saknas Fredrik Höök.

Under fem år kommer en rad gästprofessorer och internationellt rekryterade unga forskare att knytas till kemiska institutionen. Dessutom ska en forskarskola skapas. Satsningen heter COMMONS och har fått 27 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.

Det nya excellenscentret ska ledas av Lundaforskarna Emma Sparr, Sara Linse och Martin Malmsten, även verksam vid Köpenhamns universitet, samt Chalmersforskaren Fredrik Höök. Syftet är att utveckla en stark miljö för bred kemiforskning, med bas i Lund men med tentakler i både Köpenhamn och Göteborg. Målsättningen är att under fem år etablera en intellektuell och dynamisk forskningsmiljö med bärkraft.

– Det finns en tendens att forskningen idag blir extremt specialiserad. Det är så klart bra med djup, men det finns en risk att man går miste om möjligheter till vetenskaplig korsbefruktning. Denna vill vi fånga upp, säger Emma Sparr, professor vid kemiska institutionen.

COMMONS är ett av totalt 15 excellenscenter vid svenska lärosäten, och det enda vid Lunds universitet, som beviljats medel under fem år med start vid årsskiftet.

– Vi hoppas kunna fånga upp och förstärka ett vetenskapligt synsätt med samarbeten över disciplinerna som redan finns, men som kan bli ännu vassare genom till exempel den breda forskarutbildningen och det omfattande forskarutbytet som planeras inom centret, säger Sara Linse, professor vid kemiska institutionen.

Fokus kommer att ligga på växelverkan mellan biomolekyler och biologiska membran. Men forskarna har även visionen om att skapa en intellektuell tummelplats där forskare från andra discipliner, exempelvis medicin och idé- och lärdomshistoria, ska kunna verka tillsammans med kemisterna.

– Det handlar inte enbart om att popularisera, utan lika mycket om att delta i samhällsdiskussionen och föra en intellektuell debatt med forskare från andra områden, säger Martin Malmsten.

– Vi vill skapa ett forum för fördjupade och substantiella samtal, säger Fredrik Höök.

Text och foto: Johan Joelsson.