Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kemiforskare prisas för sina studier av cellkommunikation

Peter Jönsson, universitetslektor vid kemiska institutionen, tilldelas årets pris från Sven och Ebba-Christina Hagbergs Stiftelse. Jönsson uppmärksammas för sina studier av protein-protein-interaktioner på cellytor vilka styr kommunikation mellan celler.

Grattis till priset Peter, hur känns det?
– Tack! Det känns mycket hedrande och det kom som en total överraskning. Jag vill också passa på att rikta ett stort tack till min forskargrupp och mina kolleger utan vilka detta inte skulle ha varit möjligt.

Vad består priset av?
– Priset är på totalt 650 000 kronor och består av en personlig del och en del till min forskning.

Hur påverkar det här din forskning?
– Det är ju jättekul att få ett sådant här kvitto på att andra sätter pris på den forskning jag bedriver. Rent praktiskt är priset också ett välkommet bidrag till vår verksamhet som handlar om att studera hur proteinväxelverkan påverkar hur celler signalerar.

Vad jobbar du med just nu?
– I min forskargrupp studerar vi hur molekyler beter sig på ytan av celler. Vi är särskilt intresserade av olika protein på ytan av T-celler i vårt immunförsvar och hur dessa genom att växelverka med andra molekyler påverkar om T-cellen aktiveras eller inte. Detta gör vi genom att använda olika cell- och modellsystem kombinerat med avancerad fluorescensmikroskopi. Vårt mål är att förstå dessa mekanismer bättre på en molekylär nivå, och på så vis kunna hjälpa till att utveckla mer effektiva immunomodulerande läkemedel i framtiden.

Text: Johan Joelsson.
Foto: Privat.


Om priset: Sven och Ebba-Christina Hagbergs Stiftelse har till ändamål att stimulera och främja vetenskaplig forskning, företrädesvis inom det medicinska och biokemiska området. Stiftelsen delar varje år ut ett personligt pris samt forskningsstöd till en kvinnlig och en manlig framstående ung forskare i Sverige. Peter Jönsson delar årets pris med Nasim Sabouri, doktor i medicinsk kemi vid Umeå universitet.