Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lundaledd publikation om växthusgasflöden har fått massivt mediegenomslag

Landskap sett från ovan. Foto.
Utsikt från Lunds universitets mätstation i Hyltemossa, som ingår i den europeiska forskningsinfrastrukturen ICOS (Integrated Carbon Observation System) som samlar in och distribuerar högkvalitativa växthusgasdata. Foto: Tobias Biermann.

Naturgeografen Alex Vermeulen, som leder arbetet med ICOS kolportal, har varit redaktör för en ny publikation om ökande växthusgasflöden som fått stort internationellt genomslag. Nu hoppas han att rapporten ska tas i beaktande under FN:s pågående klimattoppmöte i Dubai.

Alex, du har varit redaktör för den nittonde upplagan av Meteorologiska världsorganisationens skrift Greenhouse Gas Bulletin – kan du berätta mer?
– Varje år rapporterar Greenhouse Gas Bulletin om utvecklingen av de globala genomsnittskoncentrationerna av de viktigaste växthusgaserna och försöker förklara trender och relaterad forskning. Genomsnittskoncentrationerna baseras på observationer från över 200 mätstationer världen över. Bulletinen brukar alltid presenteras på en presskonferens strax före FN:s klimattoppmöte.

Hur skulle du beskriva resultaten i årets rapport?
– Koncentrationerna av alla stora växthusgaser ökar fortfarande och ligger på rekordnivåer. Så det finns ännu inga tecken på att ansträngningarna att minska utsläppen enligt Parisavtalet börjar ge resultat. Eftersom koncentrationerna i atmosfären styr uppvärmningen, så är detta inte något särskilt trösterikt budskap. Men en positiv aspekt som bör lyftas fram är att Meteorologiska världsorganisationen, där 193 länder är representerade, har beslutat att starta ett globalt center för övervakning av växthusgaser.

Årets bulletin har fått stor medial uppmärksamhet. Berätta mer!
– Under de första två dagarna fick rapporten 3 100 omnämnanden i globala medier som till exempel CNN, Al Jazeera, New York Times, The Guardian och France24. Tidigare bulletiner har i slutändan fått miljarder omnämnanden i media och sociala medier. Publikationen är alltid viktig input för COP och kommer att vara det även på COP28 i Dubai.

Hur kommer de nya resultaten att påverka besluten på klimatmötet?
– För det första hoppas jag att rapporten kommer att leda till ökad medvetenhet om den allvarliga situationen med klimatförändringarna och en ökad vilja att börja minska utsläppen så snart som möjligt.

Text: Johan Joelsson.


Fakta – ICOS
ICOS (Integrated Carbon Observation System) är en europeisk forskningsinfrastruktur som samlar in och distribuerar högkvalitativa växthusgasdata från 180 forskningsstationer i sexton europeiska länder. ICOS Carbon Portal, som Alex Vermeulen leder från institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, är ett virtuellt datacenter där observationsdata och forskningsprodukter tillgängliggörs.