Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Världsledande astrofysiker och tvärvetenskaplig geograf nya hedersdoktorer i naturvetenskap

Porträtt.
R. Michael Rich och Harriet Bulkeley är nya hedersdoktorer i naturvetenskap. Foto: privat / Henja Kooijman.

En amerikansk astronom som kartlagt de innersta delarna av Vintergatan med spektroskopi och en brittisk geografiprofessor som utmärkt sig för sin tvärvetenskapliga klimatforskning. R. Michael Rich och Harriet Bulkeley har utsetts till hedersdoktorer vid naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet.

R. Michael Rich

Professor R. Michael Rich är verksam vid University of California Los Angeles och har i snart 30 år utforskat vår galax innersta delar med hjälp av spektroskopi. Genom sina studier har han lyckats fördjupa förståelsen för Vintergatan och dess evolution. Under det senaste decenniet har Rich haft ett nära samarbete med astrofysiker vid Lunds universitet. Förutom att stötta unga forskare har han gett en rad unga Lundaastronomer tillgång till USA:s största teleskop, Keck. Där har postdoktorer kunnat utveckla sina observationsförmågor på en världsledande anläggning. Tillgången till det banbrytande tiometersteleskopet på Hawaii har genererat en mängd studier i prestigefyllda tidskrifter. R. Michael Rich har även arrangerat flera internationella konferenser och initierat astronomiska forskarnätverk och projekt.

– Michael Rich är en sann vetenskapsman som gjort stora insatser för att spektroskopiskt karaktärisera Vintergatans centrum. Att knyta honom till oss stärker våra viktiga transatlantiska band, säger Sven Lidin, dekan vid naturvetenskapliga fakulteten.

Harriet Bulkeley

Den andra hedersdoktorn heter Harriet Bulkeley. Hon är professor i geografi vid Durham University och vid Copernicus Institute of Sustainable Development vid Utrecht University. Bulkeleys forskning kretsar kring problem och lösningar för miljöstyrning med ett särskilt fokus på klimatförändringar, biologisk mångfald, energi och naturbaserade lösningar. Genom åren har hon utmärkt sig för att arbeta tvärvetenskapligt mot både natur- och samhällsvetenskap. 

Harriet Bulkeley är en produktiv och mycket citerad forskare som fått en rad priser och utmärkelser. Hon arbetar också med att implementera sina forskningsresultat i samhället och sitter bland annat med som expert i den brittiska regeringen, EU-kommissionen, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och Världsbanken. 2014 fick Harriet Bulkeley H.M. Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap och arrangerade ett flertal seminarier i Lund på temat klimatförändringar. 

Året i Lund blev även startskottet för en rad samarbeten med forskare från olika discipliner vid universitetet. Med sin breda kompetens har Bulkeley betytt mycket för forskning och utveckling av nya forskningsinriktningar genom sitt samarbete med Lunds universitet.

– Harriet Bulkeley visar vikten av att arbeta tvärvetenskapligt. Hon bidrar också till att skapa samarbetsytor mellan fakulteter och forskare, och inte minst samverkan med samhället, säger Sven Lidin.

Text: Johan Joelsson.