Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Två naturvetare får prestigefyllt EU-anslag

Porträtt två personer.
Två Lundaforskare får ERC Advanced Grant. Både naturgeografen Thomas Pugh och geologen Raimund Muscheler tillhör den naturvetenskapliga fakulteten. Foto: Privat/Kenneth Ruona.

Raimund Muscheler, professor vid geologiska institutionen, och Thomas Pugh, universitetslektor vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, tilldelas ERC Advanced Grant. De får 2,5 miljoner euro vardera för att under fem år studera historiska solstormar och med vilka hastigheter träd växer och dör runt om i världen.

Europeiska forskningsrådet – European Research Council, ERC – stödjer forskning av högsta vetenskaplig kvalitet inom alla vetenskapliga områden. ERC Advanced Grant riktar sig till etablerade forskare som under det senaste årtiondet gjort betydande vetenskapliga insatser.

I årets uttagning fick 255 forskare anslag på totalt 652 miljoner euro. Två av dessa är från Lunds universitet, båda från naturvetenskapliga fakulteten.

Raimund Muscheler

Raimund Muscheler, professor vid geologiska institutionen, får medel för sitt projekt PastPolarStorms.

Grattis Raimund, hur känns det att få det här prestigefyllda anslaget?

– Jag är så klart glad. Det betyder mycket eftersom det gör det möjligt för mig att på ett seriöst sätt börja pressa gränserna för att upptäcka och utvärdera solstormar i det förflutna.

Kan du berätta mer om ditt forskningsprojekt?

– Sedan några år tillbaka vet vi att data från trädens årsringar och iskärnor kan avslöja spår av enorma solstormar i det förflutna, stormar som är mycket större och troligtvis mer förödande än något vi känner till från vår moderna era. Målet med projektet är att upptäcka alla stora solstormar under de senaste 10 000 åren och undersöka förekomstfrekvensen och sambanden med solaktivitet. Dessutom kommer vi att kunna upptäcka mindre solstormar och eventuellt överbrygga klyftan mellan de mycket stora händelserna i det förflutna och de mindre som ägt rum under de senaste åren.

Vad hoppas du att projektet ska mynna ut i?

– Att hjälpa oss att förstå stormarnas återkomstfrekvens, styrka och samband med solaktivitet. När det råder kraftig aktivitet på solens yta frigörs energi. Den kan ge upphov till geomagnetiska stormar som kan orsaka strömavbrott och kommunikationsstörningar på jorden. Jag tror att vårt arbete kommer att vara mycket viktigt för riskbedömningar, och förhoppningsvis bättre beredskap, för sådana farliga händelser.

Thomas Pugh

Thomas Pugh, universitetslektor vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, får medel för sitt projekt Tree2Globe.

Grattis Thomas, hur känns det att få det här prestigefyllda anslaget?

– Jättespännande. Det här är en chans att förvandla en vetenskaplig dröm till verklighet. Det är en enorm förmån att beviljas resurserna att försöka åstadkomma något så stort.

Kan du berätta mer om ditt projekt?

– Hastigheterna som träd växer och dör påverkas både av miljöförändringar och direkt mänsklig förvaltning. Men vi har inga heltäckande och konsekventa kvantifieringar av hur dessa hastigheter för trädens tillväxt och död har förändrats runt om i världen. Det här projektet kommer att försöka skapa en koalition av forskare och institut runt om i världen för att sammanställa och kombinera de miljontals enskilda trädobservationer som har gjorts under de senaste 35 åren. För det mesta görs alla dessa observationer på ganska olika sätt, så vi kommer att utveckla nya metoder för att bygga in dem i en enhetlig bild med hjälp av datormodellering av världens skogar.

Vad hoppas du att projektet ska mynna ut i?

– Vi kommer att använda en kombination av modeller och observationer för att besvara en rad pressande frågor om hur och varför skogar över hela världen har förändrats. Men syftet är också att skapa något som är brett användbart både för andra forskare och för beslutsfattare. Vi kommer också att stödja viktigt fältarbete i regioner där den här typen av forskning är underfinansierad och bygga förtroende mellan forskare från olika fält och samhällen.

Text: Johan Joelsson.