Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Matteforskare får medel för att studera mystiska algebror

Porträtt.
Gustavo Jasso Ahuja är en av 18 matematiker som får stöd av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Foto: Privat.

Gustavo Jasso Ahuja, forskare vid Matematikcentrum, har beviljats medel inom ramen för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses matematikprogram. Anslaget ska användas till att rekrytera en forskare från utlandet till en postdoktoral tjänst i Lund.

Matematikprogrammet är en långsiktig satsning av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Under åren 2014–2029 är tanken att 650 miljoner kronor ska anslås till svensk matematisk forskning. Varje år rekryteras både yngre och mer erfarna, seniora matematiker, till Sverige. Samtidigt får unga, svenska matematiker en möjlighet att resa ut i världen på en postdoktoral tjänst.

Grattis Gustavo, du är en av 18 matematiker som i år får dela på 29 miljoner kronor inom ramen för programmet. Hur känns det?

– Att ha ett projekt utvalt för finansiering är en mycket uppmuntrande känsla. För det här specifika bidraget väljs väldigt få projekt ut vid varje utlysning, och därför är jag glad över att projektet bedömdes positivt av kommittén.

Hur ska anslaget användas?

– Bidraget kommer att användas för att rekrytera en postdoktorand från utlandet för att arbeta med projektet, samt för att organisera en workshop om ämnen relaterade till dem som berörs av projektet.

Vad hoppas du att den här forskningen kommer att leda till?

– Projektet handlar om komplexa algebraiska strukturer som kallas A-oändliga algebror. Även om dessa har använts inom representationsteorin för algebror – mitt forskningsområde – sedan början av 2000-talet, undersöker vi nya tillämpningar av dessa strukturer som fortfarande är ganska mystiska. Genom att fokusera på de specifika algebraiska strukturerna som uppstår i samband med projektet, som förväntas vara mer hanterbara, hoppas jag kunna förbättra vår allmänna förståelse för dessa nya tillämpningar och också för dessa algebraiska strukturer i sig själva.

Text: Johan Joelsson.