Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillgodoräknande

Inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Som student har du rätt att ansöka om att få tidigare utbildning tillgodoräknad. Detta gäller både svensk och utländsk utbildning, inklusive utbytesstudier.

Kriterier

För att din ansökan ska prövas vid naturvetenskapliga fakulteten behöver du vara antagen till och bedriva studier vid fakulteten.

Regler som styr tillgodoräknande (se kapitel 6, paragraf 6–8) – riksdagen.se

Ansökan

Din ansökan består av en blankett samt handlingar/meriter. Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan. Handläggningstiden kan vara upp till åtta veckor.

Blankett

Du ansöker om tillgodoräknande via blanketten nedan. Fyll gärna i blanketten tillsammans med kontaktpersonen för tillgodoräknande på din institution, som också är den som ska ta emot din ansökan när den är klar.

Blankett för tillgodoräknande av hel kurs/delkurs (PDF, 750 kB, ny flik)

Handlingar/meriter

Du måste bifoga styrkta handlingar/meriter i din ansökan.

  • För avslutad kurs: Bifoga kursbevis (exempelvis Ladok-utdrag eller så kallat Transcript of Records) och kursplan, inklusive litteraturlista.
  • För oavslutad kurs: Bifogar studieintyg och kursplan, inklusive litteraturlista.
  • För utbytesstudier: För tillgodoräknande av utbytesstudier gäller särskilda rutiner för handlingar/meriter.
    Tillgodoräkna dina utbytesstudier

Beslut

Om du beviljas ett tillgodoräknande så kommer det att föras in i Ladok.

Om din ansökan inte beviljas så kan du enligt Högskoleförordningen kapitel 12, paragraf 2 överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan.

Överklaga beslutet

Ditt överklagande ska skickas till Lunds universitet och inom tre veckor från den dag du fick beslutet.

I din överklagan behöver du uppge:

  • Vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutets diarienummer.
  • Vilka ändringar du begär i beslutet samt vilka omständigheter som stödjer din begäran.

Skicka överklagandet till:

Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

Behandling av dina personuppgifter

Handlingar för tillgodoräknande diarieförs. I handläggning kommer dina personuppgifter att behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.